Emil Karlsson

Koordinator
Administration , Internationella Handelshögskolan