Fanny Kårelind

Universitetsadjunkt omvårdnad

Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan

Kontakt

Rum
Ga606
Telefon
+46 36-10 1209
Signatur/Kortnamn
KARFAN
Schema
Ändra din information