Samer El Kari

Universitetsadjunkt Byggnadsteknik
Programansvarig Sustainable Building Information Management
För en presentation av Samer El Kari, se engelska presentationsidan.