Anette Karltun

Docent Arbetsorganisation
Avdelningen för logistik och verksamhetsledning , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Kontakt

Rum
A2212a
Telefon
Schema
Ändra din information

Aktuellt

För närvarande bedriver jag forskning framförallt inom områdena resiliens, effektiva och hållbara produktionssystem samt ledarskap inom ett antal olika projekt beskrivna nedan.

Forskning

Mitt forskningsintresse handlar om systemprestanda och förändringsledning i olika verksamheter och hur det relaterar till människans förutsättningar att utföra ett bra och hälsosamt arbete. Centrala aspekter är hur man kan förbättra produktivitet, kvalitet, hälsa, säkerhet och därmed bättre övergripande systemprestanda. MTO-konceptet, dvs. interaktion mellan människa, teknik och organisation (HTO på engelska) utgör en central konceptuell modell i min forskning. Detta utgör fokus även i min avhandling ”Forskarstött förändringsarbete i själva verket — Att förbättra arbetssituationen för 15 000 brevbärare” (2001–2006).

I EU projektet “Quality and Safety in European Union hospitals” (QUASER) i fem länder, däribland Sverige (2009–2014) studerade vi hur kvalitet på klinisk nivå (mikro) påverkas av struktur och styrning av hälso- och sjukvårdssystem på nationell och regional nivå (makro) och sjukhusnivå (meso). Kvalitet definierades som innefattande klinisk effektivitet, patientsäkerhet och patientupplevelse och konceptualiserades som mänskliga, sociala, organisatoriska och tekniska färdigheter.

2011–2016 ingick jag i ett forskningsteam som studerade förändringsstrategier och approacher inom hälso- och sjukvården relaterade till implementering av Lean på fem svenska sjukhus. Vi studerade hur dessa strategier/approacher relaterade till sjukvårdspersonalens engagemang, prestation, arbetsförhållanden och hälsa samt vårdens effektivitet och kvalitet.

Jag deltar för närvarande i ett projekt för utveckling av effektiva och hållbara produktionssystem av elektriska drivlinor i samarbete med svenska företag och universitet (2018–2020). Det inbegriper hur man organiserar och driver snabb utveckling genom lämpliga processer och arbetsmetoder, virtuell utveckling, rekonfigurerbarhet och modularitet, och inte minst en hälsosam arbetsmiljö för medarbetarna i produktionen.

En nyckelfaktor för en organisations långsiktiga konkurrenskraft är förmågan hos första linjens chefer att hantera komplexitet och variation i den dagliga produktionen genom att utveckla resilienta handlingsstrategier. Detta studerar jag nu i ett annan projekt i samarbete med svenska tillverkande företag (ReActS, 2019–2021).

Jag medverkar även sedan 2017 som forskare och lärare i projektet ”Ledarutveckling för innovation” för att hjälpa företagsledare i olika branscher att stärka förmågan till förnyelse, förändring och innovation. Detta är ett samverkansprojekt finansierat av Familjen Kamprads Stiftelse, Region Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län, Region Jönköpings Län, Linnéuniversitetet och Jönköping University.

 

Biografi

Jag tog en magisterexamen i kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet 2001. 2007 disputerade jag inom forskningsområdet ”Kvalitet-Människa-Teknik” vid Linköpings Tekniska högskola. Sedan 2008 är jag verksam som universitetslektor vid JTH och under åren 2009–2018 även inom undervisning och forskning vid KTH, avdelningen för ergonomi.

2016 erhöll jag det så kallade Levipriset som delas ut av Sveriges Ingenjörer ”till personer som gjort viktiga insatser för utbildning om arbetsmiljö och sambandet mellan hälsa och effektivitet vid något av landets tekniska lärosäten”. http://ju.se/om-oss/press/nyheter/nyhetsarkiv/2016-11-09-forskare-vid-ju-far-levipriset-2016.html

Under ett antal år har jag också arbetat med organisations- och ledarutveckling inom privata och offentliga företag. Jag har även mångårig arbetserfarenhet av sjukvårdsadministration inom landstingsvärlden. För övrigt har jag under ett antal år haft uppdrag som styrelseledamot i Ergonomi och Human factors Sällskapet Sverige (EHSS).

För närvarande bedriver jag forskning framförallt inom områdena resiliens, effektiva och hållbara produktionssystem samt ledarskap inom ett antal olika projekt beskrivna ovan.

 

Publikationer - se forskning i vidstående flik

Artikel

Karltun, J., Karltun, A., Havemose, K., Karlsson, M., Kjellström, S. (2021). Studying resilient action strategies of first line managers Social Science Protocols, 4. More information
Karltun, A. Sanne, J. Aase, K. Anderson, J. Fernandes, A. Fulop, N. , ... Andersson-Gäre B. (2020). Knowledge management infrastructure to support quality improvement: A qualitative study of maternity services in four European hospitals Health Policy, 124(2), 205-215. More information
Nunes, F., Robert, G., Weggelaar-Jansen, A., Wiig, S., Aase, K., Karltun, A., Fulop, N. (2020). Enacting quality improvement in ten European hospitals: a dualities approach BMC Health Services Research, 20(1). More information
Williamsson, A., Dellve, L., Karltun, A. (2019). Nurses' use of visual management in hospitals: A longitudinal, quantitative study on its implications on systems performance and working conditions Journal of Advanced Nursing, 75(4), 760-771. More information
Anderson, J. Robert, G. Nunes, F. Bal, R. Burnett, S. Karltun, A. , ... The QUASER Team ,. (2019). Translating research on quality improvement in five European countries into a reflective guide for hospital leaders: the ‘QUASER Hospital Guide’ International Journal for Quality in Health Care, 31(8), G87-G96. More information
Karltun, A., Karltun, J., Berglund, M., Eklund, J. (2017). HTO – A complementary ergonomics approach Applied Ergonomics, 59, Part A, 182-190. More information
Burnett, S. Mendel, P. Nunes, F. Wiig, S. van den Bovenkamp, H. Karltun, A. , ... Fulop N. (2016). Using institutional theory to analyse hospital responses to external demands for finance and quality in five European countries Journal of Health Services Research and Policy, 21(2), 109-117. More information
Berglund, M., Karltun, A. (2012). Towards Understanding and Managing the Learning Process in Mail Sorting Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, 41(2), 115-126. More information
Karltun, A. (2006). Utvärdering av interventionsarbete med hälsofrämjande åtgärder: en metodologisk ansats. Socialmedicinsk Tidskrift, 83(2), 130-146. More information

Bok

Forslund, M. (2019). Ledarskap för ökad innovationsförmåga: exemplet Småland. Växjö: Linnaeus University Press More information

Doktorsavhandling

Karltun, A. (2007). Forskarstött förändringsarbete i själva verket – Att förbättra arbetssituationen för 15 000 brevbärare (Doctoral thesis, Linköping: Linköpings universitet). More information

Antologibidrag

Karltun, A. (2008). Att följa hela Posten-projektet på nära håll. In: Gunnela Westlander (Ed.), Forskarroller i interaktivt utvecklingsarbete: Om samverkansprocesser för ergonomiska förbättringar (pp. 111 -153). Linköping: Linköping University Electronic Press More information
Karltun, A. (2006). Arbetsintensifiering: bikonsekvenser av en ”working smarter” strategi inom Postens brevbärarverksamhet.. In: Ekberg, K., Eklund, J, Ellström, P-E., Johansson, S (Ed.), Tid för utveckling? Lund: Studentlitteratur More information

Konferensbidrag

Karltun, J., Karltun, A., Berglund, M. (2021). Activity – The Core of Human-Technology-Organization. Proceedings of the 21st Congress of the International Ergonomics Association (IEA 2021), 13 June 2021 - 18 June 2021. More information
Karlsson, M., Karltun, A., Havemose, K., Karltun, J. (2020). Resilience through the daily work of first line managers. Ergonomic & Human Factors 2020 Virtual Conference, in conjunction with the 13th International Organisational Design & Management Conference (ODAM), 28-29 April, 2020.. More information
Karltun, J., Karltun, A., Havemose, K., Kjellström, S. (2019). Positioning the study of first line managers’ resilient action strategies. 8th REA Symposium on Resilience Engineering: Scaling up and Speeding up, Kalmar, Sweden, June 24-27, 2019. More information
Karltun, A., Karltun, J. (2018). Benefits of the Human-Technology-Organization Concept in Teaching Ergonomics – Students Perspective. 20th Congress of the International Ergonomics Association, IEA 2018; Florence; Italy; 26 - 30 August 2018. More information
Karltun, A., Karltun, J., Rydell, M. (2017). New legislation on organizational and social work environment: A case study. 48th Annual Conference of the Association of Canadian Ergonomists & 12th International Symposium on Human Factors in Organizational Design and Management, July 31-August 3, 2017, Banff, Alberta, Canada. More information
Salim, R., Mapulanga, M., Saladi, P., Karltun, A. (2016). Automation in the wood products industry: challenges and opportunities. The 7th Swedish Production Symposium, 25th to 27th October 2016, Lund, Sweden. More information
Karltun, A., Berglund, M. (2015). Emphasizing the interactive systems view in a master’s programme in Ergonomics and HTO. 19th Triennial Congress of the IEA, Melbourne, 9-14 August, 2015.. More information
Karltun, A., Karltun, J. (2014). Interactive Oral Assessment Supporting Active Learning. The 10th International CDIO Conference, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Spain, June 16-19, 2014. More information
Karltun, A. (2014). A novel approach to understand nested layers in quality improvement. Human Factors in Organizational Design and Management – xi Nordic Ergonomics Society Annual Conference – 46, Copenhagen, August 17-20.. More information
Karltun, A., Karltun, J., Berglund, M., Eklund, J. (2014). HTO - a complementary ergonomics perspective. HUMAN FACTORS IN ORGANIZATIONAL DESIGN AND MANAGEMENT – XI NORDIC ERGONOMICS SOCIETY ANNUAL CONFERENCE – 46. More information
Williamsson, A., Dellve, L., Karltun, A. (2014). Visualizing improvements of care processes - supporting engagement and perceived systems performance in improvement work. Human Factors in Organizational Design and Management – xi Nordic Ergonomics Society Annual Conference – 46, Copenhagen, August 17-20. More information
Karltun, A., Berglund, M. (2013). Supporting engineering innovation and design by a multidisciplinary master's program. The 9th International CDIO Conference, Massachusetts Institute of Technology and Harvard University School of Engineering and Applied Sciences, Cambridge, Massachusetts, June 9 – 13, 2013. More information
Karltun, A., Lahger, A. (2012). Developing a sustainable infection control program in health care. The 6th NOVO symposium on Sustainable Health Care: Continuous Improvement of Processes and Systems, Karolinska Institutet, Stockholm 25-26 November 2012.. More information
Karltun, A. (2011). Developing HTO system’s thinking for organizational and technological change.. 10th International Symposium on Human Factors in Organisational Design and Management, April 4-6, 2011, Grahamstown, South Africa.. More information
Karltun, A., Eklund, J. (2008). Interactive research promoting a systems perspective in improving the work situation of 15,000 postmen.. 40th Annual Conference of the Nordic Ergonomics Society Reykavik, Iceland, August 11-13, 2008.. More information
Karltun, A. (2008). Researcher-Supported Work for Change – Improving the Work Situation of 15,000 Postmen.. Human Factors in Organizational Design and Management – IX, São Paulo, March 19-21 2008.. More information
Karltun, A. (2006). Evaluation of a health- and efficiency-promoting intervention – a methodological approach.. 16th World Congress on Ergonomics, Maastricht, the Netherlands’ 10-14 July 2006. More information
Erlandsson, A. (2002). A Top-Down Rationalisation in Mail Delivery – Short-term Outcomes. Work Intensity Conference, Paris 21-22 November 2002. More information
Erlandsson, A. (2002). Perceived Participation - a Key Factor for Successful Implementation of a New Working Concept. 34th Annual Congress of the Nordic Ergonomics Society. More information

Rapport

Berglund, M., Karltun, A., Eklund, J., Karltun, J. (2020). HTO - A Concept of Humans, Technology and Organisation in Interaction. Linköping: Linköping University Electronic Press More information
Rösiö, C., Karltun, A., Trolle, J., Coelho, D., Boldt, S., Fagerström, B. (2020). Agil och rekonfigurerbar produktion: projektmetod och utformning av produktionssystem. Jönköping: Jönköping University More information
Roos, A., Erlandsson Karltun, A. (2005). Breddimplementering av BAS-åtgärderna Märkning, Belysning, Manual, Arbetsteknikutbildning - en utvärdering på 30 postutdelningskontor. Linköping: Linköpings universitet More information
Erlandsson Karltun, A. (2004). Lidingörapporten I: en utvärdering i närtid av Brevbärarnas Arbetssituation. Linköping: Linköpings universitet More information
Karltun Erlandsson, A. (2002). En utredning om brevbärarpersonalens arbetsförhållanden och införandet av Bästa Metod. Linköping: Linköpings universitet More information