Rehel Zeleke Kebede

Doktorand
Avdelningen för Byggnadsteknik och Belysningsvetenskap , Tekniska Högskolan i Jönköping AB
För en presentation av Rehel Zeleke Kebede, se engelska presentationsidan.