Rehel Zeleke Kebede

Doktorand
Avdelningen för byggnadsteknik och belysningsvetenskap , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Kontakt

Rum
E2123
Telefon
Schema
Ändra din information
För en presentation av Rehel Zeleke Kebede, se engelska presentationsidan.

Konferensbidrag

Xue, R., Moscati, A., Kebede, R., Johansson, P. (2021). Information Exchange Process Analysis between Authoring Design Tools and Lighting Simulation Tools. ICCIBIM 2021: International Conference on Construction Informatics and Building Information Modeling, Singapore, July 5-6, 2021. More information
Kebede, R., Moscati, A., Johansson, P. (2020). Semantic web for information exchange between the building and manufacturing industries: a literature review. 37th International Conference of CIB W78, Sao Paulo - online, Brazil, 18-20 August. More information