Domina Kiunsi

Universitetsadjunkt
Avdelningen för datateknik och informatik , Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Programansvarig User Experience Design

Konferensbidrag

Kiunsi, D., Ferwerda, B. (2019). Using a Serious Game to Teach User-Centered Design. 24th International on Intelligent User Interfaces (IUI), March 16-20, 2019, Los Angeles, USA.