Sara Kallin

Universitetsadjunkt ortopedteknik
Avdelningen för rehabilitering , Hälsohögskolan
VFU-samordnare
Programansvarig Ortopedingenjörsprogrammet

Forskning

Varför får vissa personer mer besvär av tryck och skav från skor, proteser och ortoser än andra?
Sara Kallin forskar om hur vävnader hos friska och diabetessjuka människor beter sig när de belastas och vilka faktorer som påverkar risk för skador t.ex. trycksår. Med hjälp av denna kunskap kan modeller i datorprogram sedan bedöma hur olika design av personliga ortoser och proteser påverkar kroppen. På så sätt kan man förbättra dessa hjälpmedel och minska risker för skador på hud, muskler, blodkärl mm. Saras forskning sker mest inom projektet PEOPLE: Prevention of pressure ulcers and deep tissue injury by optimization of body tight external supports, som är ett samarbete mellan Tekniska högskolan, Hälsohögskolan, Ottobock Scandinavia, Össur HF och Hotswap Norden. I projektet ORTO  (Optimerad resurseffektiv tillverkning av ortoser) deltar Sara när det gäller kontakten mellan kroppen och ortosen. ORTO handlar om hur ortoser i fiberkomposit kan göras hälsovänligare för både användare och tillverkare och är ett samarbete mellan Swerea IVF, SP Tekniska forskningsinstitut, Ortopedteknik Borås VG-regionen, Tekniska högskolan och Hälsohögskolan.

Biografi

Sara Kallin blev ortopedingenjör med högskoleexamen vid Hälsohögskolan, Jönköping 1993 och arbetade på ortopedtekniska kliniker i Sverige och Norge under några år. Sara blev lärare på Hälsohögskolan 2000, och har sedan dess undervisat i ortopedteknik. Magisterexamen i ortopedteknik vid samma högskola 2009 avslutades med ett projekt om metoder för kraftanalys vid kontakten mellan ankel-fot-ortos och underben under gång hos en person med muskelsvaghet. Detta intresse för samspel mellan kroppen och produkten ledde 2012 till samarbete med forskare inom produktutveckling, Simulering och Optimering, och sedan till forskningsprojektet PEOPLE. Sara är doktorand där sedan 2015.

Teknologie Licentiat examen 2019 med avhandlingen Deformation of human soft tissues Experimental and numerical aspects. 

Konferensbidrag

Salomonsson, K., Zhao, X., Kallin, S. (2016). Analysis of the Internal Mechanical Conditions in the Lower Limb Due to External Loads. London ICECB 2016 : 18th International Conference on Experimental and Computational Biomechanics, London, June 23 - 24, 2016.. More information

Licentiatavhandling

Kallin, S. (2019). Deformation of human soft tissues: Experimental and numerical aspects (Licentiate thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Engineering). More information