Peter Karlsson

Tekniklektor
Avdelningen för Byggnadsteknik och Belysningsvetenskap , Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Civilingenjör