Louise Bæk Larsen

Universitetslektor Hälsa och vårdvetenskap
Avdelningen för rehabilitering , Hälsohögskolan
Ortopedingenjör
Programansvarig MASTech

Kontakt

Rum
Gd408
Telefon
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Nämnder, råd m.m.

Forskning

Louises forskning inriktar sig på att undersöka muskel och ledbesvär hos svensk polis med fokus på bärande av utrustning såsom utrustningsbälte och skyddsväst. Ett syfte är att undersöka prevalensen av muskel och ledproblem samt att undersöka faktorer som är associerat till dessa problem. Polisens fysiska och psykosociala arbetsmiljö undersöks i fyra olika delstudier med hjälp av biomekaniska mätmetoder samt epidemiologiska analyser. De biomekaniska studierna utförs med särskild fokus på olika sätt att bära utrustning vid gång samt vid sittande i polisbilar. Associationen mellan bärandet av utrustning, den psykosociala arbetsmiljön och muskel och ledbesvär på flera än två ställen i kroppen undersöks genom analys av en nationell tvärsnittsstudie baserad på enkätsvar från fyratusen poliser i yttre tjänst. Avhandlingsarbetet ingår som en del i ett forskningssamarbete mellan Hälsohögskolan, polismyndigheten i Jönköping och den Nationella Operativa Avdelningen (NOA).

Biografi

Louise Bæk Larsen har varit verksam som universitetsadjunkt på ortopedingenjörsutbildningen sedan 2009. Louise är ortopedingenjör och har jobbat kliniskt i Köpenhamn. Hon har en magisterexamen i ortopedteknik från 2007. Under såväl det kliniska arbetet, forskning samt undervisning har Louise fördjupat sig i rörelseanalys samt biomekanik.