Peter Leisner

Professor material och tillverkning
Avdelningschef

Forskning

All materialteknisk forskning bör bidra till utvecklingen mot ett mera hållbart samhälle där vi bättra tar vara på tillgängliga resurser och samtidig ökar säkerheten mot oönskade störningar och haverier. Ytbeläggningar med funktionella egenskaper bidra till detta. Varje år nöts eller rostar konstruktioner sönder för mångmilliardbelopp. Detta är yttekniska problem och även små förbättringar har stor effekt. Man kan också tänka sig mera banbrytande beläggningar som är enklare att rengöra eller rent av är självrengörande, eller ytor som blir antibakteriella när de belysas. Likaväl kan rätt yta förbättra effektiviteten hos värmeväxlare, bränsleceller och solceller. För att en beläggning skall ger det önskade resultat krävas att beläggningen har den önskade funktionaliteten samtidigt som den tål den tilltänkta applikationsmiljön under hela sin tilltänkta livslängd. Därför är det alltid ett flertal teknologiska egenskaper som skall kombineras för att skapa en funktionell beläggning.

Forskningen i ytteknik är koncentrerat till metalliska och keramiska beläggningar tillverkade vid kemiska, elektrokemiska eller vakuumdeponeringsprocesser samt metoder för utvärdering av materialstruktur och -egenskaper. Syftet är att studera hur beläggningsprocessers parametrar påverkar beläggningens mikrostuktur som i sin tur är bestämmande för beläggningens materialtekniska egenskaper. Det kan t ex handla om egenskaper som låg friktion, tålighet mot nötning och korrosion eller lågt elektrisk motstånd. Kunskapen skall kunna användas för att skräddarsy beläggningar med önskade egenskaper. För at uppnå detta ingår också matematisk modellering och optimering som viktiga verktyg.

Inom material och tillverkning arbetar vi enligt ett koncept där design och modifiering av yta och bulkmaterial betraktas som ett integrerat materialsystem i syftet att på ett kostnadseffektivt sätt uppnå egenskaper som inte på annat vis är möjliga att uppnå för ett bulkmaterial utan beläggning. Sammantagit forskas det både i att styra beläggningars egenskaper och i hur beläggningar växelverkar med basmaterial samt den omgivna miljön. Det kan t ex handla om lättmetallkomponenter för transportsektorn som ytbehandlas för att leva upp till kraven om livslängd på 10 år eller mera i en krävande applikationsmiljö. 

Speciellt för Tekniska Högskolan i Jönköping är det intressant att tillämpa forskningen i ytteknik på gjutna komponenter för därmed att bygga vidare på den starka ställningen inom gjuteriteknik och sålunda bidra till ytterligare att stärka forskningen inom tillämpad materialteknik.

 

Undervisning

Mellan 2002-08 var Peter Leisner programdirektör för KK-stiftelsens industriforskarskola för elektronikkonstruktion. Han har hållit doktorandkurser i ytteknik och tillförlitlighet i elektronik, samt en mängd industrianpassade utbildningar. Han deltar i flera kurser med lektioner om funktionella material och ytor.

 

Biografi

Peter Leisner är civilingenjör i kemi och PhD i maskinteknik inom elektrokemisk ytbehandling. Båda examina är från Danmarks Tekniska Universitet där han sedan jobbade i fem år som forskare och lektor inom ytteknik och korrosion. Han arbetade bl a med beläggningar inom elektronik och elektrokemisk syntes av nanotekniska material. 1997 blev han gruppchef vid forskningsinstitutet Acreo och var med om att expandera verksamheten i Norrköping. Samtidigt utvecklades kontakten med dåvarande Ingenjörshögskolan i Jönköping vilket resulterade i satsningen på ett centrum för Robust Elektronik i Jönköping 2001. Han etablerade centrumbildningen i Science Park Jönköping med personal från högskola, institut och industri. I samband med detta blev han docent i elektronikproduktion vid Linköpings tekniska högskola. 2006 tillträdde han som adjungerad professor i inbyggda system vid Ingenjörshögskolan. Samma år blev han chef för elektronikenheten vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås (som numera ingår i RISE), där den materialrelaterade forskningen inom elektronik och elektrokemisk energiomvandling sedan har växt kraftigt. 2011 omorganiserades forskningen vid JTH och Peter Leisners forskning ingår numera i forskningsmiljön Material och Tillverkning. Januari 2012 ändrades inriktningen på den adjungerade professuren till material och tillverkning. Sedan 2019 är Peter Leisner heltid på JTH som professor och avdelningsledare för Material och tillverkning. Han är också ordförande för European Academy of Surface Technology och föreningen Tunga fordon, samt styrelseledamot i Polymercentrum AB.

Artikel

Leisner, P. (2024). 15th EDNANO (International Workshop on Electrodeposited Nanostructures) integrating EAST Forum 2023 Transactions of the Institute of Metal Finishing, 102(1), 2-3. More information
Palmqvist, U., Leisner, P., Ahlberg, E. (2024). Electrochemistry of Molybdenum Single Crystals and Thin Wires in Cyanide and Gold Cyanide Electrolytes Journal of the Electrochemical Society, 171(4). More information
Mölmen, L., Fast, L., Lundblad, A., Eriksson, P., Leisner, P. (2023). Contact resistance measurement methods for PEM fuel cell bipolar plates and power terminals Journal of Power Sources, 555. More information
Leisner, P. (2023). The Schwabisch Gmund Prize for Young Scientists 2023 Transactions of the Institute of Metal Finishing, 101(3), 113. More information
Zendejas Medina, L., Mølmen, L., Paschalidou, E., Donzel-Gargand, O., Leisner, P., Jansson, U., Nyholm, L. (2023). Extending the Passive Region of CrFeNi-Based High Entropy Alloys Advanced Functional Materials, 33(51). More information
Richter, A., Leisner, P. (2023). New key persons when research institute on precious metals turns 100 years old Transactions of the Institute of Metal Finishing, 101(1), 2-3. More information
Leisner, P. (2022). Prize giving and annual meeting 2021 of the European Academy of Surface Technology Transactions of the Institute of Metal Finishing, 100(1), 4-5. More information
Leisner, P. (2022). 2022 Prize and grants from European academy of surface technology Transactions of the Institute of Metal Finishing, 100(4), 176-177. More information
Zabinski, P., Leisner, P. (2022). 14th EDNANO (International Workshop on Electrodeposited Nanostructures) integrating 10th European Pulse Plating Seminar and EAST Forum Transactions of the Institute of Metal Finishing, 100(5), 229-231. More information
Leisner, P., Lundstrom, M. (2022). International Process Metallurgy Symposium (IPMS) 2021 Transactions of the Institute of Metal Finishing, 100(2), 59-62. More information
Eiler, K., Mölmen, L., Fast, L., Leisner, P., Sort, J., Pellicer, E. (2022). Oxygen reduction reaction and proton exchange membrane fuel cell performance of pulse electrodeposited Pt–Ni and Pt–Ni–Mo(O) nanoparticles Materials Today Energy, 27. More information
Pinate, S., Ispas, A., Leisner, P., Zanella, C. (2021). Electrocodeposition of Ni composites and surface treatment of SiC nano-particles Surface & Coatings Technology, 406. More information
Pinate, S., Leisner, P., Zanella, C. (2021). Wear resistance and self-lubrication of electrodeposited Ni-SiC:MoS2 mixed particles composite coatings Surface & Coatings Technology, 421. More information
Pinate, S., Eriksson, F., Leisner, P., Zanella, C. (2021). Effects of SiC particles codeposition and ultrasound agitation on the electrocrystallisation of nickel-based composite coatings Journal of Materials Science, 56, 18463-18476. More information
Leisner, P. (2021). Prizes and grants from European Academy of Surface Technology Transactions of the Institute of Metal Finishing, 99(4), 170-171. More information
Mølmen, L., Eiler, K., Fast, L., Leisner, P., Pellicer, E. (2021). Recent advances in catalyst materials for proton exchange membrane fuel cells APL Materials, 9(4). More information
Leisner, P., Larson, C., Nielsen, L., Mueller, S., Hansal, W., Puippe, J., Zielonka, A. (2021). Global competitiveness of European surface technology. Part 2: challenges to and future development of the surface finishing sector Transactions of the Institute of Metal Finishing, 99(1), 4-9. More information
Rosolymou, E., Spanou, S., Zanella, C., Tsoukleris, D., Köhler, S., Leisner, P., Pavlatou, E. (2020). Electrodeposition of photocatalytic sn-ni matrix composite coatings embedded with doped TiO2 particles Coatings, 10(8). More information
Leisner, P., Larson, C., Nielsen, L., Müller, S., Hansal, W., Puippe, J., Zielonka, A. (2020). Global competitiveness of European surface technology: Part 1: competitiveness and the relationship between European manufacturing and surface finishing sectors Transactions of the Institute of Metal Finishing, 98(6), 279-287. More information
Leisner, P., Baumgaertner, M. (2020). 30 years anniversary workshop of European Academy of Surface Technology Transactions of the Institute of Metal Finishing, 98(2), 59-61. More information
Leisner, P. (2020). The Schwäbisch Gmünd Prize for Young Scientists 2020 and 2021 Transactions of the Institute of Metal Finishing, 98(4), 165-166. More information
Gabe, D., Leisner, P. (2020). Thirty years of the European Academy of Surface Technology: a brief history Transactions of the Institute of Metal Finishing, 98(1), 3-5. More information
Leisner, P., Johansson, E. (2019). Aspects to be considered when making innovation out of promising research results in surface technology Transactions of the Institute of Metal Finishing, 97(2), 67-72. More information
Leisner, P., Nielsen, L. (2019). Offshoring and backshoring of surface finishing from the perspective of the Nordic countries Transactions of the Institute of Metal Finishing, 97(2), 54-56. More information
Zhu, B., Seifeddine, S., Jarfors, A., Leisner, P., Zanella, C. (2019). A study of anodising behaviour of Al-Si components produced by rheocasting Solid State Phenomena, 285, 39-44. More information
Mølmen, L., Alexandersson, A., Leisner, P. (2019). Surface technology should improve PEM fuel cell performance Transactions of the Institute of Metal Finishing, 97(3), 112-114. More information
Pinate, S., Leisner, P., Zanella, C. (2019). Electrocodeposition of nano-SiC particles by pulse-reverse under an adapted waveform Journal of the Electrochemical Society, 166(15), D804-D809. More information
Nielsen, L., Leisner, P., Møller, P. (2018). Surface technology is essential for transition to a hydrogen-based energy system Transactions of the Institute of Metal Finishing, 96(1), 8-10. More information
Ahmadkhaniha, D., Eriksson, F., Leisner, P., Zanella, C. (2018). Effect of SiC particle size and heat-treatment on microhardness and corrosion resistance of NiP electrodeposited coatings Journal of Alloys and Compounds, 769, 1080-1087. More information
Leisner, P., Zanella, C. (2018). Application of Assaf panel for evaluating throwing power of pulse reverse electroplating on complex geometries Transactions of the Institute of Metal Finishing, 96(5), 258-264. More information
Belov, V., Leisner, P., Mannikoff, A., Belov, I. (2018). Mathematical Model of Multi-Phase Power Converter for Parallel Computation International Journal of Emerging Electric Power Systems, 19(1). More information
Leisner, P., Zanella, C., Belov, I., Edström, C., Sandulache, G., Hansal, W. (2017). Control of silver throwing power by pulse reverse electroplating Transactions of the Institute of Metal Finishing, 95(1), 25-30. More information
Péter, L., Zanella, C., Leisner, P. (2017). European training school for young scientists and EAST Forum 2017 Transactions of the Institute of Metal Finishing, 95(5), 237-238. More information
Zhu, B., Fedel, M., Andersson, N., Leisner, P., Deflorian, F., Zanella, C. (2017). Effect of Si content and morphology on corrosion resistance of anodized cast Al-Si alloys Journal of the Electrochemical Society, 164(7), C435-C441. More information
Lekka, M., Zanella, C., Leisner, P. (2017). New European Training Network solving corrosion problems on micro- and nanoscale: mCBEEs Transactions of the Institute of Metal Finishing, 95(6), 297-298. More information
Belov, I., Zanella, C., Edström, C., Leisner, P. (2016). Finite element modeling of silver electrodeposition for evaluation of thickness distribution on complex geometries Materials & design, 90, 693-703. More information
Zanella, C., Péter, L., Leisner, P. (2016). Promotion of young European scientists in surface technology Transactions of the Institute of Metal Finishing, 94(4), 173-174. More information
Zhu, B., Leisner, P., Seifeddine, S., Jarfors, A. (2016). Influence of Si and cooling rate on microstructure and mechanical properties of Al–Si–Mg cast alloys Surface and Interface Analysis, 48(8), 861-869. More information
Zhu, B., Seifeddine, S., Persson, P., Jarfors, A., Leisner, P., Zanella, C. (2016). A study of formation and growth of the anodised surface layer on cast Al-Si alloys based on different analytical techniques Materials & design, 101, 254-262. More information
Leisner, P., Zanella, C. (2015). Elektroplätering av antibakteriella beläggningar Ytforum, 23- Linköping: Korrosion och ytskydd förlags AB . More information
Leisner, P. (2015). EAST – European Academy of Surface Technology Transactions of the Institute of Metal Finishing, 93(6), 281- London: Maney Publishing . More information
Wang, H., Zhang, R., Xiao, S., Leisner, P. (2014). Analysis of kinematics and dynamics of crank-rocker mechanism Advanced Materials Research, 945-949, 690-695. More information
Lindgren, M., Leisner, P., Poder, R. (2014). Methods for predicting corrosion on electronic products Corrosion Engineering, Science and Technology, 49(7), 661-664. More information
Johansson, J., Belov, I., Johnson, E., Dudek, R., Leisner, P. (2014). Investigation on thermal fatigue of SnAgCu, Sn100C, and SnPbAg solder joints in varying temperature environments Microelectronics and reliability, 54(11), 2523-2535. More information
Johansson, J., Belov, I., Johnson, E., Leisner, P. (2014). A computational method for evaluating the damage in a solder joint of an electronic package subjected to thermal loads Engineering computations, 31(3), 467-489. More information
Leisner, P., Zanella, C., Belov, I., Edström, C., Wang, H. (2014). Influence of anodic pulses and periodic current reversion on electrodeposits Transactions of the Institute of Metal Finishing, 92(6), 336-341. More information
Zanella, C., Leisner, P. (2014). The 6th European Pulse Plating Seminar Transactions of the Institute of Metal Finishing, 92(4), 178-179. More information
Hansal, W., Sandalache, G., Leisner, P. (2013). Pulse-electrodeposited NiP-SiC composite coatings Electrochimica Acta, 114, 851-858. More information
Sarius, N. Lauridsen, J. Lewin, E. Jansson, U. Högberg, H. Öberg, Å. , ... Hultman L. (2012). Contact Resistance of Ti-Si-C-Ag and Ti-Si-C-Ag-Pd Nanocomposite Coatings Journal of Electronic Materials, 41(3), 560-567. More information
Sarius, N. Lauridsen, J. Lewin, E. Lu, J. Högberg, H. Öberg, Å. , ... Hultman L. (2012). Ni and Ti diffusion barrier layers between Ti-Si-C and Ti-Si-C-Ag nanocomposite coatings and Cu-based substrates Surface & Coatings Technology, 206(8-9), 2558-2565. More information
Johansson, J., Leisner, P. (2012). Prognostics of Thermal Fatigue Failure of Solder Joints in Avionic Equipment IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine, 27(4), 16-24. More information
Sarius, N., Leisner, P., Persson, P., Hald, J., Hultman, L. (2011). Influence of ultrasound and cathode rotation on the formation of intrinsic stress in Ni films during electrodeposition Transactions of the Institute of Metal Finishing, 89(3), 137-142. More information
Sarius, N., Leisner, P., Hald, J., Hultman, L. (2011). Electroplating of nickel in grooves under the influence of low and medium frequency ultrasound Journal for Electrochemistry and Plating Technology, 1(3), 19-28. More information
Chedid, M., Belov, I., Leisner, P. (2010). Modelling and Characterization of Electrostatic Current Noise Induced Mechanically in Wired Wearable Applications Journal of Electrostatics, 68(1), 21-26. More information
Davidsson, K., Karlsson, I., Leisner, P., Bobert, M., Blomqvist, P. (2010). Safety test methods for EV batteries World Electric Vehicle Journal, 4, 414-420. More information
Gunnarsson, N., Leisner, P., Wang, X., Svensson, M., Vieider, C., Hultman, L. (2009). Electrochemically based low-cost high precision processing in MOEMS packaging Electrochimica Acta, 54(9), 2458-2465. More information
Leisner, P., Belov, I. (2009). Influence of process parameters on crack formation in direct current and pulse reversal plated hard chromium Transactions of the Institute of Metal Finishing, 87(2), 90-96. More information
Belov, I., Lindgren, M., Johansson, A., Danielsson, T., Sarius, N., Leisner, P. (2009). Thermal Analysis of a Power Electronics Module in the Prototyping Phase Electronic Environment, 6-9. More information
Belov, V., Leisner, P., Johansson, A., Paldyaev, N., Shamaev, A., Belov, I. (2009). Mathematical modelling of a wind power system with an integrated active filter Electric power systems research, 79(1), 117-125. More information
Leisner, P. (2008). Pulse reversal plating of hard chromium Galvanotecnica e nuove finiture, 2, 84-89. More information
Leisner, P. (2008). Deposizione pulsate di cromo duro con inversione di corrente Galvanotecnica e nuove finiture, 2, 84-89. More information
Chedid, M., Belov, I., Leisner, P. (2007). Experimental Analysis and Modelling of Textile Transmission Line for Wearable Applications International Journal of Clothing Science and Technology, 19(1), 59-71. More information
Leisner, P., Möller, P., Fredenberg, M., Belov, I. (2007). Recent progress in pulse reversal plating of copper for electronics applications Transactions of the Institute of Metal Finishing, 85(1), 40-45. More information
Belov, I., Lindgren, M., Leisner, P., Bergner, F., Bornoff, R. (2007). CFD aided reflow oven profiling for PCB preheating in a soldering process: Part 1(2) Electronic Environment, 25-28 Göteborg: Just media . More information
Lindgren, M., Belov, I., Törnvall, M., Leisner, P. (2007). Application of simulation-based decision making in product development of an RF module Microelectronics and reliability, 47(2-3), 302-309. More information
Belov, I., Lindgren, M., Leisner, P., Bergner, F., Bornoff, R. (2007). CFD aided reflow oven profiling for PCB preheating in a soldering process: Part 2(2) Electronic Environment, 25-27 Göteborg: Just media . More information
Möller, P., Fredenberg, M., Dainese, M., Aronsson, C., Leisner, P., Östling, M. (2006). Metal printing of copper interconnects down to 500 nm using ECPR: Electrochemical pattern replication Microelectronic Engineering, 83(4-9), 1410-1413. More information
Belov, I., Wingbrant, H., Spetz, A., Sundgren, H., Thuner, B., Svenningstorp, H., Leisner, P. (2006). CFD analysis of packaging and mounting solutions for SiC-based gas sensors in automotive applications Sensor Letters, 4(1), 29-37. More information
Chedid, M., Belov, I., Leisner, P. (2006). Electromagnetic Coupling to a Wearable Application Based on Coaxial Cable Architecture Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS), 56, 109-128. More information
Belov, V., Shamaev, A., Leisner, P., Johansson, A., Magnhagen, B., Belov, I. (2006). A simulation-based spectral technique for power quality and EMC design of an independent power system International Journal of Emerging Electric Power Systems: IJEEPS, 7(1), 1-22. More information
Lindgren, M., Belov, I., Leisner, P. (2005). Experimental Evaluation of Glob-top Materials for use in Harsh Environments Journal of Microelectronics and Electronic Packaging, 2(4), 253-268. More information
Belov, V., Paldyaev, N., Shamaev, A., Johansson, A., Leisner, P., Belov, I. (2005). A complete mathematical model of an independent multi-phase power supply system based on multi-phase bridge-element concept WSEAS Transactions on Circuits and Systems, 4(9), 1009-1018. More information
Leisner, P., Belov, V., Belov, I. (2004). Computer Aided Design for EMC and Power Quality Science Park Jönköping, nov, 21. More information
Lindgren, M., Belov, I., Leisner, P. (2004). Thermal and thermo-mechanical analysis for design evaluation of an automotive radar module Quality and Reliability Engineering International, 20(7), 709-726. More information
Valizadeh, S., George, J., Leisner, P., Hultman, L. (2002). Electrochemical synthetis of Ag/Co multilayered nanowires in porous polycarbonate membranes Thin Solid Films, 402(1-2), 262-271. More information
Valizadeh, S., Svedberg, E., Leisner, P. (2002). Electrodeposition of compositionally modulated Au/Co alloy layers Journal of Applied Electrochemistry, 32(1), 97-104. More information
Valizadeh, S., Hultman, L., George, J., Leisner, P. (2002). Template synthesis of Au/Co multilayered nanowires by electrochemical deposition Advanced Functional Materials, 12(11-12), 766-772. More information
Valizadeh, S., George, J., Leisner, P., Hultman, L. (2001). Electrochemical deposition of Co nanowire arrays: quantitative consideration of concentration profiles Electrochimica Acta, 47(6), 865-874. More information
Papachristos, V., Panagoupolos, C., Walhström, U., Christoffersen, L., Leisner, P. (2000). Ni-P-W multilayered alloy coatings produced by pulse plating Scripta Materialia, 43(7), 677-683. More information
Papachristos, V., Panagoupolos, C., Walhström, U., Christoffersen, L., Leisner, P. (2000). Effect of annealing on the structure and hardness of Ni-P-W multilayered alloy coatings produced by pulse plating Materials Science & Engineering: A, 279(1-2), 217-230. More information
Papachristos, V., Panagoupolos, C., Leisner, P., Olsen, M., Wahlstrom, U. (1998). Sliding Wear Behaviour of Ni-P-W Composition Modulated Coatings Surface & Coatings Technology, 105(3), 224-231. More information
Nielsen, C., Leisner, P., Horsewell, A. (1998). On Texture Formation of Chromium Electrodeposits Journal of Applied Electrochemistry, 28(2), 141-150. More information
Valizadeh, S., Holmbom, G., Leisner, P. (1998). Electrodeposition of Cobalt-Silver Multilayers Surface & Coatings Technology, 105(3), 213-217. More information
Leisner, P., Leu, R., Møller, P. (1997). Electroplating of Porous Powder Metallugical Compacts Powder Metallurgy, 40(3), 207-210. More information
Leisner, P., Benzon, M. (1997). Porosity Measurements on Coatings Transactions of the Institute of Metal Finishing, 75(2), 88-92. More information
Leisner, P., Tang, T. (1996). Pulserende strøm ændrer egenskaberne af galvanisk udfældede metaller Dansk Kemi, 77(5), 29-31. More information
NabiRahni, D., Tang, P., Leisner, P. (1996). The electrolytic plating of compositionally modulated alloys and laminated metal nano-structures based on an automated computer-controlled dual-bath system Nanotechnology, 7(2), 134-143. More information
Leisner, P., Nielsen, C., Tang, P., Dörge, T., Møller, P. (1996). Methods for electrodepositing composition-modulated alloys Journal of Materials Processing Technology, 58(1), 39-44. More information
Jørgensen, O., Horsewell, A., Sørensen, B., Leisner, P. (1996). Effect of Inhomogeneous Intrinsic Stresses on the Cracking of Layered Brittle Coatings Key Engineering Materials, 116-117, 351-370. More information
Jørgensen, O., Horsewell, A., Sørensen, B., Leisner, P. (1995). The cracking and spalling of multilayered chromium coatings Acta Materialia, 43(11), 3991-4000. More information
Leisner, P. (1994). Life Cycle Design Within Electroplating Plating and Coating Today, 6-7. More information
Leisner, P., Jensen, A., Møller, P. (1994). Pulse Plating as Cleaner Technology Plating and Coating Today, 11-13. More information
Leisner, P., Møller, P., McNelly, A. (1994). Throwing power and ductility of pulse reversal plated copper for PCBs Processing of Advanced Materials, 9(3), 148-154. More information
Leisner, P., Jensen, A., Møller, P. (1994). Pulse Plating used for Life-Cycle Design Electroplating and Surface Treatment (Galvanotekhnika i Obrabotka Poverkhnosti), 3, 20-24. More information
Leisner, P. (1993). Pulsplettering af Hårdkrom Industriel Overfladebehandling, 9-10. More information
Leisner, P., Bech-Nielsen, G., Møller, P. (1993). Current Efficiency and Crystallization Mechanism in Pulse Plating of Hard Chromium Journal of Applied Electrochemistry, 23(12), 1232-1236. More information
Leisner, P., Ulrich, D., Møller, P. (1992). Optimizing of Current Efficiency in Hard Chromium Pulse Plating by Taguchi Statistics Plating and surface finishing, 79(7), 62-66. More information
Leisner, P., Møller, P., Alting, L. (1992). Charakteristische Aspekte bei Pulse-Plating Galvanotechnik, 83(11), 3729-3734. More information
Leisner, P., Møller, P. (1991). Every Surface has its Own 'Genetic Code' New Scandinavian Technology, 21-22. More information
Leisner, P. (1991). Karakteristiske aspekter ved pulsplettering Ytforum, 33-36. More information
Leisner, P., Möller, P., Alting, L. (1991). Neuere Entwicklungen auf dem Gebiet des Pulse-Plating Galvanotechnik, 82(5), 1548-1554. More information
Buchwald, V., Leisner, P. (1990). A Metallurgical Study of 12 Prehistoric Bronze Objects from Denmark Journal of Danish Archaeology, 9, 64-102. More information

Antologibidrag

Leisner, P., Hansal, W. (2012). Pulse plating of chromium. In: Wolfgang E. G. Hansal & Sudipta Roy (Ed.), Pulse Plating (pp. 250 -268). Bad Saulgau: Eugen G. Leuze Verlag More information
Leisner, P. (2012). Pulse plating of copper on printed circuit boards. In: W. Hansal & S. Roy (Ed.), Pulse Plating: including 25 tablesMore information
Belov, V., Leisner, P., Paldyaev, N., Shamaev, A., Belov, I. (2010). Methods and Models for Computer Aided Design of Wind Power Systems for EMC and Power Quality. In: S. M. Muyeen (Ed.), Wind PowerMore information
Fredenberg, M., Möller, P., Leisner, P. (2009). Simulation of copper deposition by electrochemical pattern replication. In: P. Gyftou & E. Pavlatou (Ed.), Timitikos Tomos sti mnimn toi Kathijiti Nikolaoi Spirelli: [¨Honorary volume dedicated to the memory of professor Nicolas Spyrellis] (pp. 153 -160). Athina: Ethniko Metsivio Polytechneio More information

Konferensbidrag

Leisner, P. (2023). Control of nanoparticles co-deposition and resulting microstructure in electrodeposited nickel based composite coatings. 15th International Workshop on Electrodeposited Nanostructures, Metz, 15-18 November 2023. More information
Yoa, Y. Rao, S. Mølmen, L. Westergård, R. Törne, K. Kubart, T. , ... Lundblad A. (2023). Corrosion studies on coated aluminium for bipolar plates. Conference on solar fuels, electro fuels, green hydrogen and CO2 valorization, 24-26 October 2023, Uppsala, Sweden. More information
Belov, I., Alavizadeh, Z., Lindgren, M., Ryden, J., Leisner, P. (2018). Experimental and CFD evaluation of active anti-condensation methods for non-hermetic cabinets. 19th International Conference on Thermal, Mechanical and Multi-Physics Simulation and Experiments in Microelectronics and Microsystems, EuroSimE 2018, 15 April 2018 through 18 April 2018. More information
Belov, I., Nordh, A., Salomonsson, K., Leisner, P. (2017). Fin‐Tube and Plate Heat Exchangers: Evaluation of Transient Performance. 18th International Conference on Thermal, Mechanical and Multi-Physics Simulation and Experiments in Microelectronics and Microsystems, EuroSimE 2017; Dresden; Germany; 3 April 2017 through 5 April 2017. More information
Lang, J. Belov, I. Hellén, J. Lim, J. Schodt, B. Nilsson, T. , ... Leisner P. (2017). Thermo-mechanical reliability and performance degradation of a lead-free RF power amplifier with GaN-on-SiC HEMTs. 11th European Conference on Silicon Carbide and Related Materials, ECSCRM 2016; Halkidiki; Greece; 25 September 2016 through 29 September 2016. More information
Ahmadkhaniha, D., Pinate, S., Leisner, P., Zanella, C. (2017). Electrodeposition of Ni high P composite coatings containing nano and submicro ceramic particles. EUROCORR 2017, | 20th International Corrosion Congress & Process Safety CongressAnnual Congress of the European Federation of Corrosion 2017, September 3–7, 2017, Czech Republic. More information
Zhu, B., Fedel, M., Andersson, N., Leisner, P., Deflorian, F., Zanella, C. (2017). Influence of the Sr modification and post-treatment on corrosion resistance of oxide layer of cast Al-(low)Si alloys. Joint European Corrosion Congress 2017, EUROCORR 2017 and 20th International Corrosion Congress and Process Safety Congress 2017; Prague; Czech Republic; 3 - 7 September 2017. More information
Zanella, C., Leisner, P. (2016). A critical review on the use of pulse and pulse reverse plating and their influence on electrodeposition of nanocomposite coatings. 7th European Pulse Plating Seminar, Vienna, March 3-4, 2016.. More information
Leisner, P., Zanella, C., Belov, I., Edström, C., Sandulache, G., Hansal, W. (2016). Influence of pulse reverse plating parameters on throwing power in a silver cyanide bath. 7th European Pulse Plating Seminar, Vienna, March 3-4, 2016.. More information
Belov, I., Arwidson, J., Poder, R., Johannesson, P., Leisner, P. (2016). Thermal fatigue life prediction: consequences of cycle reduction and material property variation. Electronic Environment Conference, Apr. 19-21, 2016, Kistamässan, Kista, Sweden. More information
Leisner, P., Zanella, C. (2016). Introduction to pulse plating. EAST Forum of the European Academy for Surface Technology, Vienna, March 2, 2016.. More information
Lang, J. Lim, J. Hellén, J. Nilsson, T. Schodt, B. Poder, R. , ... Leisner P. (2016). Reliability study of a RF power amplifier with GaN-on-SiC HEMTs. Pennington, N.J.: Electrochemical Society, Symposium on Gallium Nitride and Silicon Carbide Power Technologies 6 - PRiME 2016/230th ECS Meeting, 2 October 2016 through 7 October 2016. More information
Leisner, P. (2016). Examination of coatings and interfaces by CT X-ray. Surface Characterization, Lyngby, 1-2/2, 2016.. More information
Lang, J. Belov, I. Hellén, J. Lim, J. Schodt, B. Nilsson, T. , ... Leisner P. (2016). Thermo-mechanical Reliability and Performance Degradation of a Lead-free RF Power Amplifier with GaN-on-SiC HEMTs. The 11th European Conference on Silicon Carbide and Related Materials (ECSCRM), Haldiki, 25-29 September, 2016.. More information
Ludvigsson, M. Leisner, P. Andersson, P. Dyreklev, P. Nilsson, D. Norberg, B. , ... Clausén U. (2016). Laminated display based on printed elelctronics. Engineering Transparency, Düsseldorf, 20-21/9, 2016.. More information
Belov, I., Payandeh, M., Leisner, P., Jarfors, A., Wessen, M. (2016). Effect of fillets on heat transfer in a rheocast aluminium heatsink. 17th International Conference IEEE EuroSimE, Montpellier, April 17-20, 2016.. More information
Belov, I., Arwidson, J., Poder, R., Johannesson, P., Leisner, P. (2015). The effect of variations in temperature cycling profile and mechanical properties of solder on thermo-mechanical reliability of a lead-free BGA package. Piscataway: IEEE Press, 16th International Conference IEEE EuroSimE 2015, Budapest, April 19-22, 2015.. More information
Bakowski, M., Nee, H., Zetterling, C., Belov, I., Leisner, P. (2015). High temperature electronic systems all in silicon carbide for hybrid and electrical vehicles. International SiC Power Electronics Applications Workshop, ISiCPEAW 2015, Stockholm, May 26-28, 2015.. More information
Belov, I., Zanella, C., Edström, C., Leisner, P. (2015). Simulation based investigation of silver plating process parameters and their effect on throwing power. International Conference EAST Forum 2015. More information
Zanella, C., Spanou, S., Pavlatou, E., Leisner, P. (2015). Functional nanocomposite coatings based on SnNi and TiO2. EAST Special Forum. More information
Fast, L., Lang, J., Nygren, K., Bodén, A., Ofstad, A., Leisner, P. (2015). Successful Development of Coating for Bipolar Plates for Proton exchange Membrane Fuel Cell. International Conference EAST Forum 2015, Lund, June 25-26, 2015.. More information
Zanella, C., Leimbach, M., Leisner, P. (2015). Pulse reverse plating of SnNi. International Conference EAST Forum 2015. More information
Leisner, P., Zanella, C. (2015). Structure modification and process control by pulsed electrodeposition. EUROMAT 2015. More information
Leisner, P. (2015). Electrolytic methods for manufacturing of miniaturized structures. EAST Special Forum. More information
Zhu, B., Leisner, P., Zanella, C., Persson, P., Seifeddine, S., Jarfors, A. (2015). A study of formation and growth of the anodized surface layer on Al-Si casting alloys based on different analytical techniques. EastForum 2015, Lund, 25-26 June, 2015.. More information
Zhu, B., Leisner, P., Zanella, C., Persson, P., Seifeddine, S., Jarfors, A. (2015). A study of formation and growth of the anodised surface layer on Al-Si casting alloys based on different analytical techniques. EastForum 2015 : Progress in Functional and Sustainable Surface Technology, Lund, June 25-26, 2015.. More information
Zhu, B., Leisner, P., Seifeddine, S., Jarfors, A. (2015). Influence of Si and cooling rate on microstructure and mechanical properties of Al-Si-Mg cast alloys. VII Aliminum Surface Science & Technology, Madeira, Portugal, 17-21 May, 2015. More information
Belov, V., Butkina, A., Bolschikov, F., Leisner, P., Belov, I. (2014). Power quality and EMC solutions in micro grids with energy-trading capability. Piscataway, N.J.: IEEE Press, International conference EMC Europe, 1-4/9, 2014, Gothenburg, Sweden. More information
Pavlatou, E. Chrysagis, K. Zoikis–Karathanasis, A. Rasmussen, J. Rasmussen, A. Leisner, P. , ... Panayiotakopoulos G. (2014). SelfClean: Novel Self-cleaning, anti-bacterial coatings, preventing disease transmission on everyday touched surfaces. Industrial Technologies 2014, 9-11/4 2014, Athens, Greece. More information
Tsoukleris, D., Pavlatou, E., Spanou, S., Zanella, C., Leisner, P. (2014). Novel Self-cleaning, anti-bacterial Sn-Ni electrocoatings of high aesthetics and durability: Abstract s10-054. 65th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, 31/8-5/9 2014, Lausanne, Switzerland. More information
Tsoukleris, D., Spanou, S., Köhler, S., Zanella, C., Leisner, P., Pavlatou, E. (2014). Study of tribological properties of nickel-based coatings reinforced by TiO2 nanoparticles produced by pulse electrodeposition. 1st African Congress of Tribology / Tribo Satellite Forum 2014, 24-30/4 2014, Marrakesh, Morocco. More information
Leisner, P., Edström, C., Hansen, Å., Belov, I., Poder, R. (2014). Controlling throwing power of functional silver by pulse plating: Invited paper. 6th European Pulse Plating Seminar, Vienna 7 Mar, 2014. More information
Zhang, Y., Belov, I., Bakowski, M., Nee, H., Leisner, P. (2014). Investigation of a finned baseplate material and thickness variation on thermal performance of a SiC power module: Key-note presentation. 15th Int. Conference IEEE EuroSimE 2014; April 7-9 2014, Ghent, Belgium. More information
Zhang, Y., Belov, I., Bakowski, M., Sarius, N., Nee, H., Leisner, P. (2013). Thermal evaluation of a liquid/air cooled integrated power inverter for hybrid vehicle applications. 14th international conference on Thermal, Mechanical and Multi-Physics Simulation and Experiments in Microelectronics and Micro-Systems, 2013, April 15-17 2013, Wrocław, Poland. More information
Spanou, S., Leisner, P. (2012). Pulse plating of Ni-SiC composite coatings. 5th European Pulse Plating Seminar, Vienna 9/3 2012. More information
Leisner, P. (2012). About the effect of anodic pulses and periodic current reversion on electrodeposits. Interfinish 2012, 14-16 November 2012, Milano, Italy.. More information
Johansson, J., Belov, I., Johnson, E., Leisner, P. (2012). An approach to life consumption monitoring of solder joints in operating temperature environment. 13th International Conference of Thermal, Mechanical and Multi-Physics Simulation and Experiments in Microelectronics and Microsystems (EuroSimE), 2012. More information
Leisner, P. (2010). Survey of pulse plating of copper from sulphuric acid solutions. 4th European Pulse Plating Seminar, Vienna 5/3 2010. More information
Belov, I., Lindgren, M., Ryden, J., Alavizadeh, Z., Leisner, P. (2010). CFD Assisted Design Evaluation and Experimental Verification of a Logic-Controlled Local PCB Heater for Humidity Management in Electronics Enclosure. EuroSimE 2010. More information
Chedid, M., Belov, I., Leisner, P. (2010). Low Power High bandwidth Power-Line Communication Network for Wearable Applications. EuroSimE 2010. More information
Casselgren, J., Hällstig, E., Leisner, P. (2009). True Ground Speed Sensor (TGSS). The European Nanoelectronics Forum, 17-18 November 2009, Noordwijk, The Netherlands. More information
Gunnarsson, N., Leisner, P., Hald, J., Hultman, L. (2009). Influence of Ultrasound on filling of Grooves during Ni Electrodeposition. Eurointerfinish 2009, 23-24 September 2009, Bremen, Germany. More information
Lindgren, M., Belov, I., Johansson, A., Danielsson, T., Gunnarsson, N., Leisner, P. (2009). Multi-disciplinary Approach to Design of a Power Electronics Module for Harsh Environments. IEEE EuroSime 2009, Delft, The Netherlands, 27-29/4, 2009. More information
Johansson, J., Leisner, P. (2008). Method for Prognostics of Thermal Fatigue Failure of Solder Joints in Avionic Equipment. Denver, CO Annual Conference on Prognostics and Health Management (PHM08), Denver, CO, 2008. More information
Ottesen-Hansen, E., Ambat, R., Møller, P., Minari, D., Leisner, P., Gunnarsson, N., Ljungcrants, H. (2008). Corrosion behaviour of nano-crystalline MAX phase nc-TiC/a-SiC. Eurocorr 2008, Edinburgh, UK, 7-11 September 2008. More information
Leisner, P. (2008). Pulse reversal plating of hard chromium. 3rd European Pulse Plating Seminar, Vienna 7/3 2008. More information
Belov, I., Rydén, J., Lindblom, J., Zhang, Y., Hansson, T., Bergner, F., Leisner, P. (2008). Application of CFD Modelling for Energy Efficient Humidity Mangement of an Electronics Enclosure in Storage under Severe Climatic Conditions. EuroSimE 2008.. More information
Belov, I., Chedid, M., Leisner, P. (2008). Investigation of Snap-on Feeding Arrangements for a Wearable UHF Textile Patch Antenna. Borås: Centrum för textilforskning (CTF), The Swedish School of Textiles, University College of Borås, Ambience 08 International Scientific Conference. More information
Gunnarsson, N., Leisner, P., Wang, X., Svensson, M., Vieider, C., Hultman, L. (2007). Low-cost high precision processing in MEMs packaging based on electrochemical processes. International Conference on Nanotechnology and Innovative Coatings EURO INTERFINISH 2007, Oct. 18-19, 2007, Athens, Greece. More information
Johansson, J., Leisner, P., Lee, J., Twigg, D., Rassaian, M. (2007). On thermomechanical durability analysis combined with computational fluid dynamics thermal analysis. ASME 2007 International Mechanical Engineering Congress and Exposition (IMECE2007) November 11–15, 2007 , Seattle, Washington, USA. More information
Belov, I., Lindgren, M., Leisner, P., Bergner, F., Bornoff, R. (2007). CFD aided reflow oven profiling for PCB preheating in a soldering process. Piscataway, NJ.: IEEE, ASME 2007 International Mechanical Engineering Congress and Exposition (IMECE2007) November 11–15, 2007 , Seattle, Washington, USA. More information
Johansson, J., Belov, I., Leisner, P. (2007). CFD Analysis of an Avionic Module for Evaluating Power Distribution as a Thermal Management Measure for a Double-sided PCB. Piscataway, N.J.: IEEE, ASME 2007 International Mechanical Engineering Congress and Exposition (IMECE2007) November 11–15, 2007 , Seattle, Washington, USA. More information
Belov, V., Paldyaev, N., Shamaev, A., Leisner, P., Johansson, A., Belov, I. (2007). Mathematical Modeling of Conducted EMI in an Independent Power Supply System Including Power Line Communication Technology. Piscataway, N.J.: IEEE, ASME 2007 International Mechanical Engineering Congress and Exposition (IMECE2007) November 11–15, 2007 , Seattle, Washington, USA. More information
Leisner, P., Möller, P., Fredenberg, M. (2006). Pulse reversal plating of copper for electronics applications. 1st European Pulse Plating Seminar, Vienna, March 2006. More information
Chedid, M., Tomicic, D., Leisner, P. (2006). Evaluation of Conductive Textile for Wearable Computer Applications. The IMAPS Nordic Annual Conference 2006, Gothenburg, Sweden, Sep. 17-19. More information
Möller, P., Fredenberg, M., Dainese, M., Aronsson, C., Leisner, P., Östling, M. (2005). Metal Printing of Interconnects Down to 500 nm Using ECPR: ElectroChemical Pattern Replication. Micro- and Nano-egineering 2005, Vienna. More information
Chedid, M., Leisner, P. (2005). Roadmap: Wearable Computers. Micro- and Nano-egineering 2005, Vienna. More information
Fredenberg, M., Möller, P., Leisner, P., Östling, M. (2005). Recent Progress in the Development of ECPR (ElectroChemical Pattern Replication) Metal Printing for Microelectronics. Electrochemical Society 208th Meeting, Los Angeles. More information
Lindgren, M., Meuwissen, M., Leisner, P. (2005). Simulation assisted investigation and improvement of the performance of an electronics assembly subjected to temperature cycling. Electrochemical Society 208th Meeting, Los Angeles. More information
Lindgren, M., Leisner, P., Tegehall, P. (2005). Factors influencing the surface insulation resistance. the IMAPS Nordic Annual Conference, Tönsberg, Norway, 2005 : 11-14 September 2005. More information
Belov, V., Paldyaev, N., Johansson, A., Leisner, P., Belov, I. (2005). Mathematical model of a multi-phase active power filter based on multi-phase bridge elements. the IMAPS Nordic Annual Conference, Tönsberg, Norway, 2005 : 11-14 September 2005. More information
Johansson, J., Belov, I., Leisner, P. (2005). An experimental setup for validating a CFD model of a double-sided PCB in a sealed enclosure at various power configurations. Piscataway, NJ: IEEE Order Department, Thermal, Mechanical and Multi-Physics Simulation and Experiments in Micro-Electronics and Micro-Systems, 2005. More information
Johansson, J., Belov, I., Leisner, P. (2005). Investigating the effect of power distribution on cooling a double-sided PCB: Numerical simulation and experiment. ASME Summer Heat Transfer Conference 2005. More information
Belov, V., Paldyaev, N., Shamaev, A., Johansson, A., Leisner, P., Belov, I. (2005). Matlab/Simulink Model of an Active Power Filter Based on Multi-stage Inverter Architecture. ASME Summer Heat Transfer Conference 2005. More information
Möller, P., Wiwen-Nilsson, P., Fredenberg, M., Montelius, L., Leisner, P., Östling, M. (2004). ElectroChemical Pattern Replication (ECPR): metal printing for microelectronics. AESF SUR/FIN 2004 & Interfinish 2004 World Congress : Navy Pier, Chicago, IL, June 28 - July 1, 2004. More information
Möller, P., Wiwen-Nilsson, P., Fredenberg, M., Leisner, P., Östling, M. (2004). Printing of Metal Interconnects for Microelectronics: the Electro Chemical Pattern Replication (ECPR) Project. SSoCC´04, Båstad. More information
Belov, I., Wingbrant, H., Spetz, A., Sundgren, H., Thuner, B., Svenningstorp, H., Leisner, P. (2004). Thermal and flow analysis of SiC-based gas sensors for automotive applications. EuroSimE 2004. More information
Lindgren, M., Belov, I., Törnvall, M., Leisner, P. (2004). Application of simulation-based decision making in product development of an RF module. EuroSimE 2004. More information
Belov, V., Belov, I., Nemoykin, V., Johansson, A., Leisner, P. (2004). Computer modelling and analysis of EMC in a multi-phase electrical system. Göteborg: Department of Electromagnetics, Chalmers University of Technology, EuroSimE 2004. More information
Johansson, J., Belov, I., Säfsten, K., Leisner, P. (2004). Thermal Analysis of an Electronic Module with a Double-sided PCB Housed in a 2-MCU Enclosure for Avionic Applications. Washington, D.C.: IMAPS--International Microelectronics and Packaging Society, 2004 International Symposium on Microelectronics, November 14-18, 2004, Long Beach Convention Center, Long Beach, Ca. More information
Belov, V., Leisner, P., Johansson, A., Magnhagen, B., Belov, I. (2004). A Simulation-based Spectral Strategy for Power Filter Design in an Electrical System. London: IEEE, 2004 International Symposium on Microelectronics, November 14-18, 2004, Long Beach Convention Center, Long Beach, Ca. More information
Johansson, J., Belov, I., Säfsten, K., Leisner, P. (2004). Thermal design evaluation of an electronic module for helicopter applications. WEAG-CEPA2 Microelectronics Workshop on Thermal Management. More information
Belov, I., Leisner, P., Johansson, A., Magnhagen, B., Belov, V. (2004). A methodology of using simulation tools in teaching of robust electronics for electronics engineers. WEAG-CEPA2 Microelectronics Workshop on Thermal Management. More information
Wang, X., Tomicic, D., Leisner, P. (2003). Metallization of Microstructured Polymer Surface. Summit Seminarium: Uppsala. More information
Möller, P., Wiwen-Nilsson, P., Fredenberg, M., Montelius, L., Leisner, P., Östling, M. (2003). ECPR – ElectroChemical Pattern Replication for direct metallization. EAST-Forum 2003, Lyngby. More information
Leisner, P., Belov, I., Møller, P. (2003). Additive-free pulse reversal plating of cupper on printed circuit boards. EAST-Forum 2003, Lyngby. More information
Valizadeh, S., Hultman, L., Leisner, P. (2002). Template Synthesis of One Dimensional Single and Multilayered Nanowires. 7th International Conference on Nanometer-scale Science and Technology & 21st European Conferens on Surface Science. More information
Scheffle, M. Cottet, D. Grzyb, J. Tröster, G. Delaney, K. Fuchs, S. , ... Demmer P. (2001). Low cost large area panel processing of MCM-D substrates and packages. The Pacific Rim/ASME International Electronic Packaging Technical Conference and Exhibition July 8-13, 2001, Kauai, Hawaii, USA. More information
Helbo, C., Møller, P., Leisner, P. (2000). The use of mathematical modelling in optimisation of the pulse plating of copper on printed circuit boards. 15th World Interfinish Congress Garmisch-Partenkirchen. More information
Leisner, P., Svensson, M., Billman, Å., Read, M. (1998). Electrodeposition of Nickel for Microreplication. 15th World Interfinish Congress Garmisch-Partenkirchen. More information
Åhlfeldt, H. Larsson, O. Holm, J. Vieider, C. Bäcklin, L. Ericson, T. , ... Bodö P. (1998). Low-Cost Packaging of Fiber Optics Components: Optoelectronics Meets Micromechanics, Love at First Sight!. 15th World Interfinish Congress Garmisch-Partenkirchen. More information
Leisner, P. (1997). Electrodeposition of CMA coatings. 15th World Interfinish Congress Garmisch-Partenkirchen. More information
Nielsen, C., Pickup, C., Thomsen, N., Benzon, M., Leisner, P., Horsewell, A. (1997). Internal Stress and Hardess of Cu-Ni CMA coatings. 15th World Interfinish Congress Garmisch-Partenkirchen. More information
Papachristos, V., Panagoupolos, C., Svensson, M., Leisner, P. (1997). Mechanical Properties of CMA coatings. 15th World Interfinish Congress Garmisch-Partenkirchen. More information
Leisner, P., Olsen, M., Wahlström, U. (1997). The Influence of Process Parameters on the quality of Cu-Ni CMA coatings. 15th World Interfinish Congress Garmisch-Partenkirchen. More information
Christoffersen, L., Maahn, E., Leisner, P. (1997). Electrochemical Corrosion Measurements on Nickel-Phosphorus Coatings. 15th World Interfinish Congress Garmisch-Partenkirchen. More information
Christoffersen, L., Leisner, P., Maahn, E. (1997). Corrosion Properties of Nickel Alloy CMA coatings. 15th World Interfinish Congress Garmisch-Partenkirchen. More information
Benzon, M., Papachristos, V., Leisner, P. (1997). 3-D Imaging of Cu-Ni CMA Fractures. 15th World Interfinish Congress Garmisch-Partenkirchen. More information
Benzon, M., Leisner, P., Papachristos, V., Panagoupolos, C. (1997). Mechanical Characterisation of Cu-Ni CMA coatings. 15th World Interfinish Congress Garmisch-Partenkirchen. More information
Møller, P., Leisner, P. (1996). Experiences from field corrosion test of zinc and zinc alloy coatings. 15th World Interfinish Congress Garmisch-Partenkirchen. More information
Benzon, M., Leisner, P., Papachristos, V., Panagopoulos, C. (1996). Characterisation of Cu-Ni CMA multilayers. 15th World Interfinish Congress Garmisch-Partenkirchen. More information
Leisner, P., Benzon, M., Christoffersen, L., Panagopoulos, C., Papachristos, V., Katsikis, S. (1996). Corrosion and Wear Protective Composition Modulated Alloy Coatings based on Ternary Ni-P-X alloys. 15th World Interfinish Congress Garmisch-Partenkirchen. More information
Leu, R., Møller, P., Leisner, P. (1995). Surface Treatment of Powder Metallurgical Compacts. 15th World Interfinish Congress Garmisch-Partenkirchen. More information
Møller, P., Leisner, P., Tang, P. (1995). Computergestütztes Pulse Plating: (Computer Aided Pulse Plating). 15th World Interfinish Congress Garmisch-Partenkirchen. More information
Leisner, P., Tang, T. (1995). Modifikation af egenskaber og struktur for metaler udfældet med pulserende strøm. 15th World Interfinish Congress Garmisch-Partenkirchen. More information
Leisner, P., Møller, P. (1994). Chemical and Electrochemical Surface Treatment of Joined Materials. 15th World Interfinish Congress Garmisch-Partenkirchen. More information
Leisner, P., Eis, M., Møller, P. (1994). Control of Material Distribution in Hard Gold Electrodeposition Using Pulsed Current. 15th World Interfinish Congress Garmisch-Partenkirchen. More information
Leisner, P., Tang, P. (1994). Influence of Structure Modification by Pulsed Electrodeposition on Corrosion Resistance and other Properties. 15th World Interfinish Congress Garmisch-Partenkirchen. More information
NabiRahni, D., Tang, P., Leisner, P. (1994). The Investigation and Characterisation of Cobalt Multilayer Metal Nanostructures. 15th World Interfinish Congress Garmisch-Partenkirchen. More information
Leisner, P., Tang, P., Bech-Nielsen, G. (1994). The Optimazation of Throwing Power in Pulse Reversal Plating from a Silver Cyanid Solution. 15th World Interfinish Congress Garmisch-Partenkirchen. More information
Tang, P., Leisner, P., Møller, P., Nielsen, C., NabiRahni, D. (1994). Dual Bath Plating of Composition Modulated Alloys (CMA) based on a newly developed Computer Controlled Plating System. 15th World Interfinish Congress Garmisch-Partenkirchen. More information
Leisner, P., Dörge, T. (1993). Equipment for Electrodepositing CMA Coatings and Materials. 15th World Interfinish Congress Garmisch-Partenkirchen. More information
Leisner, P., Dörge, T., Møller, P. (1993). A noval system for design of current and potential waveforms for control of pulse plating. 15th World Interfinish Congress Garmisch-Partenkirchen. More information
Tang, P., Leisner, P., Møller, P. (1993). Improvements of Nickel Deposit Characteristics by Pulse Plating. 15th World Interfinish Congress Garmisch-Partenkirchen. More information
Leisner, P., Bech-Nielsen, G., Møller, P. (1993). Optimization of Pulse Reversal Chromium Plating based on the Knowledge to the Crystallization Mechanism. 15th World Interfinish Congress Garmisch-Partenkirchen. More information
Leisner, P. (1992). Pulse Plating Techniques and Applications. 15th World Interfinish Congress Garmisch-Partenkirchen. More information
Leisner, P., Bech-Nielsen, G., Møller, P. (1992). Throwing Power in Pulse Reverse Plating from an Acid Copper Bath. 15th World Interfinish Congress Garmisch-Partenkirchen. More information
Leisner, P. (1992). Recent Results in Pulse Plating of Hard Chromium. 15th World Interfinish Congress Garmisch-Partenkirchen. More information
Dörge, T., Møller, P., Leisner, P. (1991). Design of Galvanostatic and Potentiostatic Wave Forms for Pulse Plating Control with a Newly Developed System. 15th World Interfinish Congress Garmisch-Partenkirchen. More information
Leisner, P., Ulrich, D., Møller, P. (1991). The Application of the Taguchi Statistical Method in Pulse Plating. Example: Hard Chromium Plating. 15th World Interfinish Congress Garmisch-Partenkirchen. More information
Bech-Nielsen, G., Leisner, P. (1991). Development and Corrosion Testing of New Conversion Coatings for Magnesium Alloys: Stannate and Zincate Based Coatings. 15th World Interfinish Congress Garmisch-Partenkirchen. More information

Övrigt

Zhu, B. (2016). Effect of Si particle modification on the growth and microstructure of anodised aluminium oxide. More information
Pinate, S., Eriksson, F., Leisner, P., Zanella, C. . Effects of particles codeposition and ultrasound agitation on the electrocrystallisation of Ni nanocomposites. More information
Pinate, S., Eriksson, F., Leisner, P., Zanella, C. . Effects of particles codeposition and ultrasound agitation on the electrocrystallization of metal matrix composites. More information
Mølmen, L., Fast, L., Leisner, P. . Corrosion of pre-coated anode bipolar plates for PEM fuel cells. More information
Eiler, K., Mølmen, L., Fast, L., Leisner, P., Sort, J., Pellicer, E. . Oxygen reduction reaction and PEM fuel cell performance of pulse electrodeposited Pt–Ni and Pt–Ni–Mo nanoparticles. More information
Medina, L., Mølmen, L., Paschalidou, E., Donzel-Gargand, O., Leisner, P., Jansson, U., Nyholm, L. . Extending the passive region of CrFeNi-based high entropy alloys by including Ta or W. More information
Mølmen, L., Zanella, C., Ernstsson, M., Fast, L., Leisner, P. . Corrosion analysis of laser-welded stainless steel PEM fuel cell bipolar plates. More information
Mølmen, L., Andreatta, F., Lekka, M., Fast, L., Leisner, P. . Corrosion of pre-coated anode bipolar plates for PEM fuel cells. More information

Rapport

Leisner, P., Larson, C., Nielsen, L., Müller, S., Hansal, W., Puippe, J., Zielonka, A. (2020). Global competitiveness of European surface technology: east whitepaper 2020. Schwäbisch Gmünd: European Academy of Surface Technology More information

Proceedings (redaktörskap)

Leisner, P. (Eds.). (1992). Proceedings from Scandinavian Pulse Plating Symposium. More information