Katarina Liehl

Utbildningshandläggare HHJ
Studieadministration , Högskoleservice

Kontakt

Rum
K2019
Telefon
SMS-nummer
+46 73-910 15 18
Schema
Ändra din information

Administrerar följande program:

  • Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp
  • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distrikt, 75 hp
  • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdommar, 60 hp
  • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre, 60 hp
  • Magisterprogram i omvårdnad, 60 hp
  • Magisterprogram i gerontologi, 60 hp
  • Masterprogram i gerontologi, 120 hp

 

 

  • Utbildningshandläggare mot Hälsohögskolan
  • Fristrående kurser,  Högskolan för lärande och kommunikation