Katarina Liehl

Utbildningshandläggare HHJ

Studieadministration , Högskoleservice

Kontakt

Rum
K2019
Telefon
+46 36-10 1207
Signatur/Kortnamn
LIEKAT
Schema
Ändra din information

Administrerar följande program:

  • Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp
  • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distrikt, 75 hp
  • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdommar, 60 hp
  • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre, 60 hp
  • Magisterprogram i omvårdnad, 60 hp
  • Magisterprogram i gerontologi, 60 hp
  • Masterprogram i gerontologi, 120 hp

 

Arbetar med:

  • Utbildningshandläggare mot Hälsohögskolan
  • Tillgodoräknande/Uppehåll/Avbrott 
  • Program- och kursplaner