Linnea Lind

Koordinator
Administration , Internationella Handelshögskolan