Gary Linneusson

Universitetslektor integrerad produkt- och produktionsutveckling

Universitetslektor i integrerad produkt- och produktionsutveckling vid JTH

Mina främsta arbetsintressen är simulering av systemdynamik i komplexa problem. Har jobbat med VGR för att påvisa vinster med en mer proaktiv vård som ska resultera i färre vårddygn i specialistvården. Samt fordonsindustri inom underhållsutveckling. 

Jobbar nu i projekt med företag som vill koordinera sin produkt- och produktionsutveklingsprocess, där vi har en duktig doktorand. Koppling mot sjukvården genom att studera Innovationssystemet för ett sjukhus i ett mindre projekt.


Alla system har reaktiva konsekvenser och möjliga insatser för att reducera konsekvenskostnader hos det nuvarande systembeteendet. Är ni i en ständigt utvecklande process eller brottas ni med brandsläckning?
För att identifiera detta behövs en process av problemstrukturering och modellering av varför nuvarande beteende är. Det genererar samtidigt en pedagogisk kommunikation för att skapa samsyn och bättre information inför beslut om förbättring på helhetsnivå. Sista steget är simulering för att utvärdera konsekvenser av olika strategier för att uppnå bäst hävstångseffekt, så att synsättet på kostnader kan vändas till investeringar som med tiden genererar en lägre totalkostnad.

Se mina olika publikationer på researchgate och professionella curriculum på linkedIn

https://www.researchgate.net/profile/Gary_Linneusson

https://www.linkedin.com/in/gary-linn%C3%A9usson-75330418/

 

Artikel

Linnéusson, G., Uriarte, A. (2023). Learning from simulating with system dynamics in healthcare: evaluating closer care strategies for elderly patients Journal of Simulation. More information
Linnéusson, G., Andersson, T., Kjellsdotter, A., Holmén, M. (2022). Using systems thinking to increase understanding of the innovation system of healthcare organisations Journal of Health Organization & Management, 36(9), 179-195. More information
Andersson, T., Linnéusson, G., Holmén, M., Kjellsdotter, A. (2022). Nurturing innovative culture in a healthcare organisation: Lessons from a Swedish case study Journal of Health Organization & Management, 37(9), 17-33. More information

Konferensbidrag

Boldt, S., Rösiö, C., Linnéusson, G. (2023). Mapping production capabilities: Proposing support towards changeable production. Proceedings of the 9th Changeable, Agile, Reconfigurable and Virtual Production Conference CARV 2023 and the 11th World Mass Customization and Personalization Conference MCPC 2023 Bologna 20 June 2023 through 23 June 2023. More information
Indukaladharan, A., Zegarra, C., Linnéusson, G., Rao, S. (2022). Assembly cell automation selection: A simulation-based exploratory evaluation. Amsterdam: IOS Press, 10th Swedish Production Symposium (SPS2022), School of Engineering Science, University of Skövde, Sweden, April 26–29 2022. More information
Skärin, F., Abdelmageed, M., Linnéusson, G., Rösiö, C. (2022). Supporting manufacturing investment decisions in new product introductions through line balancing techniques. Amsterdam: IOS Press, 10th Swedish Production Symposium (SPS2022), School of Engineering Science, University of Skövde, Sweden, April 26–29 2022. More information
de los Rios Pérez, D., Sequeira, M., Linnéusson, G., Pardillo-Baez, Y. (2022). Exploring the manufacturing reshoring decision-making process using system dynamics. Amsterdam: IOS Press, 10th Swedish Production Symposium (SPS2022), School of Engineering Science, University of Skövde, Sweden, April 26–29 2022. More information
Linnéusson, G., Boldt, S., Rösiö, C. (2022). Exploring conflicting dynamics in product and production development within industrialized house building. Amsterdam: IOS Press, 10th Swedish Production Symposium (SPS2022), School of Engineering Science, University of Skövde, Sweden, April 26–29 2022. More information
Boldt, S., Rösiö, C., Linnéusson, G. (2022). Challenges Towards Long-Term Production Development: An Industry Perspective. Cham: Springer, CARV2021, 8th Changeable, Agile, Reconfigurable and Virtual Production Conference and the World Mass Customization & Personalization Conference, Aalborg, Denmark, October/November 2021. More information
Linneusson, G., Uriarte, A. (2021). Analyzing closer care strategies for elderly patients: Experience and reflections from modeling with system dynamics. 10th Operational Research Society Simulation Workshop, SW 2021, 22 March 2021 through 26 March 2021. More information
Boldt, S., Linnéusson, G., Rösiö, C. (2021). Exploring the Concept of Production Platforms - A literature review. 54th CIRP Conference on Manufacturing Ssystems, CMS 2021, 22 September 2021 through 24 September 2021. More information