Britt-Marie Leivik Knowles

Doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap
Forskarutbildning , Högskolan för lärande och kommunikation

Forskning

Britt-Marie Leivik Knowles är doktorand inom Medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University.  Hon forskar inom fältet krishantering och kriskommunikation, och håller för närvarande på med en doktorsavhandling om svenska myndigheters och mediers samspel i samband med Estoniakatastrofen år 1994 – en historisk händelse. Studien utgår från ett aktör-strukturperspektiv, dvs. tolkningsramarna utgörs av meningsskapande och systemteori. Britt-Marie har under årens lopp deltagit i tvärvetenskapliga forskningsprojekt med fokus på den civila delen av totalförsvaret. Hon har också ingått i nätverk med praktiker från samhällets civila beredskapsorganisationer, och varit engagerad i olika kommuners utbildningsdagar och föreläsningsserier.

Biografi

Britt-Marie har en filosofie kandidatexamen i Medie- och kommunika-tionsvetenskap från JMG (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation) vid Göteborgs universitet. I examen ingår, förutom mediestudier, även statsvetenskap från Göteborgs universitet och juridik från Lunds universitet. Hon har genomfört merparten av sin forskarutbildning vid JMG, Göteborgs universitet

Britt-Marie har undervisat vid ett flertal högskolor och universitet i Sverige, till exempel vid Göteborgs universitet, Högskolan i Väst, Örebro universitet, Försvarshögskolan, och Jönköping University. År 2006 erhöll hon Studentkårens pedagogiska pris vid Jönköping University. Hon var också mellan åren 2015-2019 ordförande för Saco-föreningen vid Högskolan för lärande och kommunikation, vid Jönköping University.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antologibidrag

Leivik-Knowles, B. (2008). Vad är egentligen en kris?. In: Medier och kommunikation i förändring: Forskning vid den 30-årsjubilerande medie- och kommunikationsvetenskapliga utbildningen i Jönköping (pp. 99 -115). Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation More information
Leivik-Knowles, B. (2000). Sekundäranalys. In: Mats Ekström, Larsåke Larsson (Ed.), Metoder i kommunikationsvetenskap Lund: Studentlitteratur More information
Leivik-Knowles, B. (1998). Inter-organizational Communication between the Authorities and the Media. In: Civil beredskap: Risk, kris, säkerhet och sårbarhet i samhälletMore information

Konferensbidrag

Leivik-Knowles, B. (2017). Inter-organizational crisis communication. NordMedia 2017, 23rd Nordic Conference on Media and Communication Research, Tampere, Finland, 17-19 August, 2017. More information
Leivik-Knowles, B. (2015). Societal crisis communication. The 5th annual international crisis and risk communication (ICRC) conference , UCF, Orlando, March 2015. More information
Leivik-Knowles, B. (2014). Crisis Communication Between the Authorities and the Media in the Event of Extraordinary Societal Situations. 5th ECREA conference 2014 in Lisboa, Portugal. More information
Leivik-Knowles, B. (2013). Kriskommunikation mellan myndigheter och medier. Nordiska mediekonferensen i Oslo, augusti 2013. More information
Leivik-Knowles, B. (2011). Posterpresentation av avhandlingsmaterial. NordMedia, augusti 2011, Akureyri, Island. More information
Leivik-Knowles, B. (2007). Kris eller ingen kris, det är frågan: reflektion kring krisbgereppet. NordMedia, augusti 2007, Helsinki, Finland. More information
Leivik-Knowles, B. (2005). Organisatoriskt lärande och kriskommunikation: En fruktbar kombination?. Nordiska mediekonferensen i Aalborg, Danmark, augusti 2005. More information
Leivik-Knowles, B. (2001). Mediers och myndigheters kommunikation i samband med extraordinära händelser: Sekundäranalys av två fallstudier. Nordiska mediekonferensen i Reykjavik, Island, augusti 2001. More information
Leivik-Knowles, B., Pettersson, C., Skoglund, P. (1994). Dealing with the unforeseen: With routines developed for the expected. Local Authorities Confronting Disasters and Emergencies, 16-19 October, 1994, Tel-Aviv, Israel. More information

Rapport

Leivik-Knowles, B. (1997). Inter-organisatorisk kommunikation mellan myndigheter och medier. Göteborg: Göteborgs universitet. Institutionen för journalistik och masskommunikation More information
Leivik-Knowles, B., Nohrstedt, S., Pettersson, C., Skoglund, P. (1997). Möta eller mota: Båtflyktingmottagning på Gotland 1992/93. Örebro: Novemus, Högskolan i Örebro More information
Skoglund, P., Pettersson, C., Leivik-Knowles, B. (1996). Mellan fred och krig: Tre perspektiv på extraordinära händelser och svensk risk- och krishantering. Örebro: Novemus, Högsk. i Örebro More information
Leivik-Knowles, B., Nohrstedt, S., Pettersson, C., Skoglund, P. (1995). Möta eller mota: Båtflyktingmottagning på Gotland 1992/93. Örebro: Högskolan i Örebro More information
Leivik-Knowles, B., Jansson, H., Skoglund, P. (1993). Information och kommunikation om civil beredskap: mönster och förutsättningar : en studie genomförd av Novemus på uppdrag av ÖCBs informationscentrum. Stockholm: Överstyrelsen för civil beredskap More information