Britt-Marie Leivik Knowles

Universitetsadjunkt medie- och kommunikationsvetenskap

Doktorand Medie- och kommunikationsvetenskap
Avdelningen för språk och kommunikation , Högskolan för lärande och kommunikation

Doktorand

Forskarutbildning , Högskolan för lärande och kommunikation

Filosofie kandidat


Forskning

Ett stipendium från Ridderstads stiftelse har möjliggjort forskning på heltid, och för närvarande håller jag på att slutföra min doktorsavhandling om myndigheters och mediers kriskommunikation/samspel i samband med fjorton olika typer av extraordinära händelser. Jag studerar informationsstrategier, faktiska kontakter, kommunikationsmönster samt dialognivåer. Den teoretiska ramen utgörs av samvarierande processer bestående av beredskapskontext (förberedelser), situationskontext (den extraordinära händelsen) samt inter-organisatorisk kontext (konflikter). Exempel på extraordinära händelser som studeras i avhandlingen är Tjernobyl, Estonia och Tsunamin.

Biografi

Sedan 1990-talet har jag arbetat med olika typer av kommunikationsproblem kopplade till samhällets förmåga att hantera samhällsstörningar. Under dessa år har jag deltagit i ett flertal tvärvetenskapliga forskningsprojekt samt nationella, nordiska och internationella konferenser. Jag har också ingått i nätverk med praktiker från samhällets civila beredskapsorganisationer, samt varit engagerad i olika kommuners utbildningsdagar och föreläsningsserier. Vid sidan om forskningsengagemanget har jag arbetat som lärare i medie- och kommunikationsvetenskap, de senaste fyra åren på högskolan i Jönköping. År 2006 erhöll jag Jönköping Studentkårs pedagogiska pris.

Antologibidrag

Leivik-Knowles, B. (2000). Sekundäranalys. In: Mats Ekström, Larsåke Larsson (Ed.), Metoder i kommunikationsvetenskap Lund: Studentlitteratur More information
Leivik-Knowles, B. (1998). Inter-organizational Communication between the Authorities and the Media. In: Civil beredskap: Risk, kris, säkerhet och sårbarhet i samhälletMore information

Konferensbidrag

Leivik-Knowles, B. (2017). Inter-organizational crisis communication. NordMedia 2017, 23rd Nordic Conference on Media and Communication Research, Tampere, Finland, 17-19 August, 2017. More information
Leivik-Knowles, B. (2015). Societal crisis communication. The 5th annual international crisis and risk communication (ICRC) conference , UCF, Orlando, March 2015. More information
Leivik-Knowles, B. (2014). Crisis Communication Between the Authorities and the Media in the Event of Extraordinary Societal Situations. 5th ECREA conference 2014 in Lisboa, Portugal. More information
Leivik-Knowles, B. (2013). Kriskommunikation mellan myndigheter och medier. Nordiska mediekonferensen i Oslo, augusti 2013. More information
Leivik-Knowles, B. (2005). Organisatoriskt lärande och kriskommunikation: En fruktbar kombination?. Nordiska mediekonferensen i Oslo, augusti 2013. More information
Leivik-Knowles, B. (2001). Mediers och myndigheters kommunikation i samband med extraordinära händelser: Sekundäranalys av två fallstudier. Nordiska mediekonferensen i Oslo, augusti 2013. More information
Leivik-Knowles, B., Pettersson, C., Skoglund, P. (1994). Dealing with the unforeseen: With routines developed for the expected. Local Authorities Confronting Disasters and Emergencies, 16-19 October, 1994, Tel-Aviv, Israel. More information

Rapport

Leivik-Knowles, B., Nohrstedt, S., Pettersson, C., Skoglund, P. (1997). Möta eller mota: Båtflyktingmottagning på Gotland 1992/93. Örebro: Novemus, Högskolan i Örebro More information
Leivik-Knowles, B. (1997). Inter-organisatorisk kommunikation mellan myndigheter och medier. Göteborg: Göteborgs universitet. Institutionen för journalistik och masskommunikation More information
Skoglund, P., Pettersson, C., Leivik-Knowles, B. (1996). Mellan fred och krig: Tre perspektiv på extraordinära händelser och svensk risk- och krishantering. Örebro: Novemus, Högsk. i Örebro More information
Leivik-Knowles, B., Jansson, H., Skoglund, P. (1993). Information och kommunikation om civil beredskap: mönster och förutsättningar : en studie genomförd av Novemus på uppdrag av ÖCBs informationscentrum. Stockholm: Överstyrelsen för civil beredskap More information


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information