Malin Löfving

Tillförordnad Universitetslektor Teknikens ekonomi och organisation

Avdelningen för Industriell organisation och produktion , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Teknologie doktor


Kontakt

Rum
E3225
Signatur/Kortnamn
LMAL
Skype
Malin Löfving
Schema
Ändra din information

Forskning

Små och medelstora tillverkande företag är idag utsatta för ökad konkurrens genom globaliseringen och ökade kundkrav. För att kunna fortsätta att vara konkurrenskraftiga bör SMMEs utveckla och förbättra sina produktionssystem. Syftet med Malins forskning är att utveckla en metod för effektivare produktionssystem i små och medelstora tillverkande företag. För att utveckla en metod som är anpassad till små och medelstora tillverkande företag (SMMEs) ska Malin först analysera hur produktionen ser ut i dagsläget på SMMEs, detta görs genom att identifiera beslutskriterier och konkurrensfördelar.

Biografi

Malin är född 1979 i Kinnarp, Sverige. Gymnasiet läste hon på Volvos Industrigymnasium i Skövde. Efter gymnasiet började hon läsa till civilingenjör i maskinteknik på KTH och 2004 erhöll hon sin examen. Efter examen flyttade Malin till Jönköping för att arbeta som trainee i Nässjö under ett år. Under tiden som trainee läste Malin även projektledning på Tekniska Högskolan i Jönköping. Efter året som trainee började hon arbeta som produktionstekniker på PaperPak i Aneby. År 2007 började hon arbeta som doktorand inom området produktionssystem på avdelningen för Industriell Organisation och Produktion på Tekniska Högskolan i Jönköping.

Artikel

Löfving, M., Säfsten, K., Winroth, M. (2016). Manufacturing strategy formulation, leadership style and organisational culture in small and medium-sized enterprises International Journal of Manufacturing Technology and Management (IJMTM), 30(5), 306-325. More information
Melander, A., Löfving, M., Andersson, D., Elgh, F., Thulin, M. (2016). Introducing the Hoshin Kanri strategic management system in manufacturing SMEs Management Decision, 54(10), 2507-2523. More information
Löfving, M. (2016). Homogeneity of manufacturing choices in subcontractor SMEs Journal of Manufacturing Technology Management, 27(2), 261-286. More information
Löfving, M., Säfsten, K., Winroth, M. (2014). Manufacturing strategy frameworks suitable for SMEs Journal of Manufacturing Technology Management, 25(1), 7-26. More information

Konferensbidrag

Vestin, A., Säfsten, K., Löfving, M. (2018). On the way to a smart factory for single-family wooden house builders in Sweden. 8th Swedish Production Symposium, SPS 2018, 16-18 May 2018, Stockholm, Sweden. More information
Bäckstrand, J., Jansson, D., Karlsson, J., Löfving, M. (2016). Guidelines for designing a purchasing process for small businesses. Dortmund 25th International IPSERA Conference, Dortmund, March 20-23, 2016.. More information
Löfving, M., Melander, A., Elgh, F., Andersson, D., Thulin, M. (2016). Leadership characteristics and Hoshin Kanri in small and medium sized enterprises. 23rd EurOMA Conference. More information
Löfving, M., Melander, A., Andersson, D., Elgh, F., Thulin, M. (2015). Initiation of Hoshin Kanri in SMEs using a tentative process. 22nd International Annual EurOMA Conference EurOMA15, Neuchâtel, Switzerland, 26 Jun-1 Jul, 2015. More information
Löfving, M., Melander, A., Andersson, D., Elgh, F., Thulin, M. (2014). Introducing the Hoshin Kanri approach in small and medium sized companies. The 6th Swedish Production Symposium, 16-18 September, 2014, Gothenburg, Sweden. More information
Löfving, M., Säfsten, K., Winroth, M., Lim Yan Guan, R. (2014). The use of a manufacturing strategy tool and the role of national culture. 21st EurOMA International Annual Conference on Operations Management in an Innovation Economy, Palermo, Italy, June 20-25. More information
Säfsten, K., Winroth, M., Löfving, M. (2014). Development of a manufacturing strategy framework for SMEs. The 21st EurOMA International Annual Conference on Operations Management in an Innovation Economy, June 20-25, Palermo, Italy. More information
Säfsten, K., Winroth, M., Löfving, M. (2014). Usability of a manufacturing strategy framework developed for SMEs. Proceedings of the 6th Swedish Production Symposium, September 16-18, Göteborg, Sweden. More information
Löfving, M., Säfsten, K., Winroth, M. (2013). Leadership style, organization culture and manufacturing strategy formulation - Empirical evidence from Swedish SMEs. 22nd International Conference on Production Research. More information
Löfving, M., Säfsten, K., Winroth, M. (2013). Leadership Style, Organisation Culture And Manufacturing Strategy Formulation; Empirical Evidence From Swedish Smes. Proceedings of 22nd International Conference on Production Research. More information
Löfving, M., Säfsten, K., Winroth, M. (2013). The role of contextual factors for manufacturing strategy formulation in SMEs. 20th EurOMA conference, 7-12 June, Dublin, Ireland. More information
Säfsten, K., Winroth, M., Löfving, M. (2012). Requirements on manufacturing strategy frameworks for SMME. Proceedings of Swedish Production Symposium, Nov. 6-8, Linköping, Sweden. More information
Löfving, M., Säfsten, K., Winroth, M. (2012). Manufacturing strategy formulation process: evidence from SMEs. 4th World conference P&OM, 1-5 July 2012, Amsterdam. More information
Löfving, M., Säfsten, K., Winroth, M. (2012). Manufacturing strategy formulation process – evidence from SMEs. The 3rd EurOMA-POMS World Conference, Amsterdam, the Netherlands. More information
Winroth, M., Säfsten, K., Löfving, M., Edh, N. (2012). A tentative comprehensive manufacturing strategy framework adapted to the requirements in SME. POMS 23rd Annual Conference "Socially Responsible Operations", April 20-23, 2012, Chicago, IL, U.S.A.. More information
Löfving, M., Johansson, C., Winroth, M. (2008). Manufacturing Characteristics of Subcontractor SMME:s: an Empirical Study. London: Springer, POMS 23rd Annual Conference "Socially Responsible Operations", April 20-23, 2012, Chicago, IL, U.S.A.. More information
Löfving, M., Winroth, M. (2008). Classification of Competitive Priorities in Small and Medium sized Manufacturing Enterprises. POMS 23rd Annual Conference "Socially Responsible Operations", April 20-23, 2012, Chicago, IL, U.S.A.. More information
Löfving, M., Winroth, M. (2008). Are Small and Medium sized Manufactuirng Enterprises a Homogenous Group?: An Empirical Study of Manufactuirng Characteristics. POMS 23rd Annual Conference "Socially Responsible Operations", April 20-23, 2012, Chicago, IL, U.S.A.. More information

Rapport

Säfsten, K., Winroth, M., Löfving, M. (2014). STRATEGO - Manufacturing strategies supporting competitiveness in small and medium-sized manufacturing enterprises: A Handbook. Jönköping: Jönköping University, School of Engineering More information
Säfsten, K., Winroth, M., Löfving, M. (2014). STRATEGO Produktionsstrategier som stöd för konkurrenskraft i små och medelstora tillverkande företag – en handbok. Jönköping: Jönköping University, School of Engineering More information

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information