Johan Larsson

Universitetsadjunkt företagsekonomi
Programansvarig
Företagsekonomi , Jönköping International Business School
Ekonomie licentiat

Kontakt

Rum
A4212
Telefon
Schema
Ändra din information

Forskning

Relationer mellan köpare och säljare på den industriella marknaden är Johan Larssons huvudsakliga forskningsfält. Johan har i sin forskning särskilt studerat leverantörsutveckling.

Biografi

Johan har skrivit flera konferensbidrag och bokkapitel om leverantörsutveckling. 2005 avlade han licentiatexamen vid högskolan i Jönköping.

Övermarskalk

Johan är även övermarskalk på Jönköping University.