Louise Bæk Larsen

Biträdande Avdelningschef
Universitetslektor Hälsa och vårdvetenskap
Avdelningen för rehabilitering , Hälsohögskolan
Ortopedingenjör

Forskning

Louises forskning inriktar sig på att undersöka muskel och ledbesvär hos svensk polis med fokus på bärande av utrustning såsom utrustningsbälte och skyddsväst. Ett syfte är att undersöka prevalensen av muskel och ledproblem samt att undersöka faktorer som är associerat till dessa problem. Polisens fysiska och psykosociala arbetsmiljö undersöks i fyra olika delstudier med hjälp av biomekaniska mätmetoder samt epidemiologiska analyser. De biomekaniska studierna utförs med särskild fokus på olika sätt att bära utrustning vid gång samt vid sittande i polisbilar. Associationen mellan bärandet av utrustning, den psykosociala arbetsmiljön och muskel och ledbesvär på flera än två ställen i kroppen undersöks genom analys av en nationell tvärsnittsstudie baserad på enkätsvar från fyratusen poliser i yttre tjänst. Avhandlingsarbetet ingår som en del i ett forskningssamarbete mellan Hälsohögskolan, polismyndigheten i Jönköping och den Nationella Operativa Avdelningen (NOA).

Biografi

Louise Bæk Larsen har varit verksam som universitetsadjunkt på ortopedingenjörsutbildningen sedan 2009. Louise är ortopedingenjör och har jobbat kliniskt i Köpenhamn. Hon har en magisterexamen i ortopedteknik från 2007. Under såväl det kliniska arbetet, forskning samt undervisning har Louise fördjupat sig i rörelseanalys samt biomekanik.

Artikel

Eliasson, K., Nyman, T., Tranberg, R., Larsen, L. (2024). A user-centred development process for an equipment vest for the Swedish police force International Journal of Human Factors and Ergonomics, 11(1), 56-77. More information
Larsen, L., Ramstrand, N., Fransson, E. (2019). Psychosocial job demand and control: multi-site musculoskeletal pain in Swedish police Scandinavian Journal of Public Health, 47(3), 318-325. More information
Larsen, L., Ramstrand, N., Tranberg, R. (2019). Duty belt or load-bearing vest? Discomfort and pressure distribution for police driving standard fleet vehicles Applied Ergonomics, 80, 146-151. More information
Larsen, L., Elgmark Andersson, E., Tranberg, R., Ramstrand, N. (2018). Multi-site musculoskeletal pain in Swedish police: associations with discomfort from wearing mandatory equipment and prolonged sitting International Archives of Occupational and Environmental Health, 91(4), 425--433. More information
Elgmark Andersson, E., Larsen, L., Ramstrand, N. (2017). A modified Job Demand, Control, Support model for active duty police Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, 58(3), 361-370. More information
Larsen, L., Tranberg, R., Ramstrand, N. (2016). Effects of thigh holster use on kinematics and kinetics of active duty police officers Clinical Biomechanics, 37, 77-82. More information
Ramstrand, N., Zügner, R., Larsen, L., Tranberg, R. (2016). Evaluation of load carriage systems used by active duty police officers: Relative effects on walking patterns and perceived comfort Applied Ergonomics, 53(Part A), 36-43. More information
Ramstrand, N., Larsen, L. (2012). Musculoskeletal injuries in the workplace: perceptions of Swedish police International Journal of Police Science and Management, 14(4), 334-342. More information

Doktorsavhandling

Larsen, L. (2018). Factors related to musculoskeletal disorders in Swedish police (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Health and Welfare). More information

Rapport

Larsen, L., Elgmark Andersson, E., Tranberg, R., Ramstrand, N. (2014). Jämförande studie av Svensk polis rörelseförmåga vid användandet av bål och/eller bäcken fixerad utrustning. Jönköping: Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping More information
Elgmark Andersson, E., Larsen, L., Tranberg, R., Ramstrand, N. (2014). Psykosociala aspekter. Jönköping: Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping More information
Tranberg, R., Zügner, R., Larsen, L., Ramstrand, N. (2014). Jämförande studie av Svensk polis rörelseförmåga vid användandet av bål och/eller bäcken fixerad utrustning. Göteborg: Västra Götalandsregionen More information
Elgmark Andersson, E., Larsen, L., Tranberg, R., Ramstrand, N. (2013). Fysiska aspekter. Jönköping: Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping More information