Peter Leisner

Adjungerad professor material och tillverkning - ytteknik

Avdelningen för Material och tillverkning , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Filosofie doktor


Kontakt

Rum
E4318
Telefon
+46 36-10 1685
Signatur/Kortnamn
LEPE
Schema
Ändra din information

Forskning

All materialteknisk forskning bör bidra till utvecklingen mot ett mera hållbart samhälle där vi bättra tar vara på tillgängliga resurser och samtidig ökar säkerheten mot oönskade störningar och haverier. Ytbeläggningar med funktionella egenskaper bidra till detta. Varje år nöts eller rostar konstruktioner sönder för mångmilliardbelopp. Detta är yttekniska problem och även små förbättringar har stor effekt. Man kan också tänka sig mera banbrytande beläggningar som är enklare att rengöra eller rent av är självrengörande, eller ytor som blir antibakteriella när de belysas. Likaväl kan rätt yta förbättra effektiviteten hos värmeväxlare och solceller. För att en beläggning skall ger det önskade resultat krävas att beläggningen har den önskade funktionaliteten samtidigt som den tål den tilltänkta applikationsmiljön under hela sin tilltänkta livslängd. Därför är det alltid ett flertal teknologiska egenskaper som skall kombineras för att skapa en funktionell beläggning.

Forskningen i ytteknik är koncentrerat till metalliska och keramiska beläggningar tillverkade vid kemiska, elektrokemiska eller vakuumdeponeringsprocesser samt metoder för utvärdering av materialstruktur och -egenskaper. Syftet är att studera hur beläggningsprocessers parametrar påverkar beläggningens mikrostuktur som i sin tur är bestämmande för beläggningens materialtekniska egenskaper. Det kan t ex handla om egenskaper som låg friktion, tålighet mot nötning och korrosion eller lågt elektrisk motstånd. Kunskapen skall kunna användas för att skräddarsy beläggningar med önskade egenskaper. För at uppnå detta ingår också matematisk modellering och optimering som viktiga verktyg.

Inom material och tillverkning arbetar vi enligt ett koncept där design och modifiering av yta och bulkmaterial betraktas som ett integrerat materialsystem i syftet att på ett kostnadseffektivt sätt uppnå egenskaper som inte på annat vis är möjliga att uppnå för ett bulkmaterial utan beläggning. Sammantagit forskas det både i att styra beläggningars egenskaper och i hur beläggningar växelverkar med basmaterial samt den omgivna miljön. Det kan t ex handla om lättmetallkomponenter för transportsektorn som ytbehandlas för att leva upp till kraven om livslängd på 10 år eller mera i en krävande applikationsmiljö. 

Speciellt för Tekniska Högskolan i Jönköping är det intressant att tillämpa forskningen i ytteknik på gjutna komponenter för därmed att bygga vidare på den redan starka ställningen inom gjuteriteknik och sålunda bidra till ytterligare att stärka forskningen inom tillämpad materialteknik.

Undervisning

Mellan 2002-08 var Peter Leisner programdirektör för KK-stiftelsens industriforskarskola för elektronikkonstruktion. Han har hållit doktorandkurser i ytteknik och tillförlitlighet i elektronik. Han deltar i kursen funktionella material och ytor.

Biografi

Peter Leisner är civilingenjör i kemi och PhD i maskinteknik inom elektrokemisk ytbehandling. Båda examina är från Danmarks Tekniska Universitet där han sedan jobbade i fem år som forskare och lektor inom ytteknik. Han arbetade bl a med beläggningar inom elektronik och elektrokemisk syntes av nanotekniska material. 1997 blev han gruppchef vid forskningsinstitutet Acreo och var med om att expandera verksamheten i Norrköping. Samtidigt utvecklades kontakten med dåvarande Ingenjörshögskolan i Jönköping vilket resulterade i satsningen på ett centrum för Robust Elektronik i Jönköping 2001. Han etablerade centrumbildningen i Science Park Jönköping med personal från högskola, institut och industri. I samband med detta blev han docent i elektronikproduktion vid Linköpings tekniska högskola. 2006 tillträdde han som adjungerad professor i inbyggda system vid Ingenjörshögskolan. Samma år blev han chef för elektronikenheten vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås, där den materialrelaterade forskningen sedan har växt kraftigt. 2011 omorganiserades forskningen vid JTH och Peter Leisners forskningsgrupp ingår numera i forskningsmiljön Material och Tillverkning inom Maskinteknik. Januari 2012 ändrades inriktningen på den adjungerade professuren till material och tillverkning. Han är också ordförande för European Academy of Surface Technology.

 

Antologibidrag

Leisner, P. (2012). Pulse plating of copper on printed circuit boards. : Eugen G. Leuze Verlag More information
Leisner, P. Hansal, W. (2012). Pulse plating of chromium. Bad Saulgau: Eugen G. Leuze Verlag More information
Belov, V. Leisner, P. Paldyaev, N. Shamaev, A. Belov, I. (2010). Methods and Models for Computer Aided Design of Wind Power Systems for EMC and Power Quality. : IN-TECH More information
Fredenberg, M. Möller, P. Leisner, P. (2009). Simulation of copper deposition by electrochemical pattern replication. Athina: Ethniko Metsivio Polytechneio More information

Artikel

Nielsen, L. Leisner, P. Møller, P. (2018). Surface technology is essential for transition to a hydrogen-based energy system. : Taylor & Francis More information
Leisner, P. Zanella, C. Belov, I. Edström, C. Sandulache, G. Hansal, W. (2017). Control of silver throwing power by pulse reverse electroplating. : Taylor & Francis More information
Péter, L. Zanella, C. Leisner, P. (2017). European training school for young scientists and EAST Forum 2017. : Taylor & Francis More information
Zhu, B. Fedel, M. Andersson, N. Leisner, P. Deflorian, F. Zanella, C. (2017). Effect of Si content and morphology on corrosion resistance of anodized cast Al-Si alloys. : The Electrochemical Society More information
Belov, I. Zanella, C. Edström, C. Leisner, P. (2016). Finite element modeling of silver electrodeposition for evaluation of thickness distribution on complex geometries. More information
Zanella, C. Péter, L. Leisner, P. (2016). Promotion of young European scientists in surface technology. : Taylor & Francis More information
Zhu, B. Leisner, P. Seifeddine, S. Jarfors, A. (2016). Influence of Si and cooling rate on microstructure and mechanical properties of Al–Si–Mg cast alloys. : John Wiley & Sons More information
Zhu, B. Seifeddine, S. Persson, P. Jarfors, A. Leisner, P. Zanella, C. (2016). A study of formation and growth of the anodised surface layer on cast Al-Si alloys based on different analytical techniques. : Elsevier More information
Leisner, P. Zanella, C. (2015). Elektroplätering av antibakteriella beläggningar. Linköping: Korrosion och ytskydd förlags AB More information
Leisner, P. (2015). EAST – European Academy of Surface Technology. London: Maney Publishing More information
Leisner, P. Zanella, C. Belov, I. Edström, C. Wang, H. (2014). Influence of anodic pulses and periodic current reversion on electrodeposits. More information
Wang, H. Zhang, R. Xiao, S. Leisner, P. (2014). Analysis of kinematics and dynamics of crank-rocker mechanism. More information
Zanella, C. Leisner, P. (2014). The 6th European Pulse Plating Seminar. More information
Johansson, J. Belov, I. Johnson, E. Dudek, R. Leisner, P. (2014). Investigation on thermal fatigue of SnAgCu, Sn100C, and SnPbAg solder joints in varying temperature environments. More information
Johansson, J. Belov, I. Johnson, E. Leisner, P. (2014). A computational method for evaluating the damage in a solder joint of an electronic package subjected to thermal loads. More information
Lindgren, M. Leisner, P. Poder, R. (2014). Methods for predicting corrosion on electronic products. More information
Hansal, W. Sandalache, G. Leisner, P. (2013). Pulse-electrodeposited NiP-SiC composite coatings. : Elsevier More information
Johansson, J. Leisner, P. (2012). Prognostics of Thermal Fatigue Failure of Solder Joints in Avionic Equipment. : IEEE More information
Sarius, N. Lauridsen, J. Lewin, E. Jansson, U. Högberg, H. Öberg, Å. Sarova, G. Staperfeld, G. Leisner, P. Eklund, P. Hultman, L. (2012). Contact Resistance of Ti-Si-C-Ag and Ti-Si-C-Ag-Pd Nanocomposite Coatings. : Springer More information
Sarius, N. Lauridsen, J. Lewin, E. Lu, J. Högberg, H. Öberg, Å. Ljungcrantz, H. Leisner, P. Eklund, P. Hultman, L. (2012). Ni and Ti diffusion barrier layers between Ti-Si-C and Ti-Si-C-Ag nanocomposite coatings and Cu-based substrates. : Elsevier More information
Sarius, N. Leisner, P. Hald, J. Hultman, L. (2011). Electroplating of nickel in grooves under the influence of low and medium frequency ultrasound. More information
Sarius, N. Leisner, P. Persson, P. Hald, J. Hultman, L. (2011). Influence of ultrasound and cathode rotation on the formation of intrinsic stress in Ni films during electrodeposition. More information
Davidsson, K. Karlsson, I. Leisner, P. Bobert, M. Blomqvist, P. (2010). Safety test methods for EV batteries. More information
Chedid, M. Belov, I. Leisner, P. (2010). Modelling and Characterization of Electrostatic Current Noise Induced Mechanically in Wired Wearable Applications. : ScienceDirect More information
Belov, I. Lindgren, M. Johansson, A. Danielsson, T. Sarius, N. Leisner, P. (2009). Thermal Analysis of a Power Electronics Module in the Prototyping Phase. More information
Gunnarsson, N. Leisner, P. Wang, X. Svensson, M. Vieider, C. Hultman, L. (2009). Electrochemically based low-cost high precision processing in MOEMS packaging. More information
Leisner, P. Belov, I. (2009). Influence of process parameters on crack formation in direct current and pulse reversal plated hard chromium. More information
Belov, V. Leisner, P. Johansson, A. Paldyaev, N. Shamaev, A. Belov, I. (2009). Mathematical modelling of a wind power system with an integrated active filter. More information
Leisner, P. (2008). Deposizione pulsate di cromo duro con inversione di corrente. More information
Leisner, P. (2008). Pulse reversal plating of hard chromium. More information
Belov, I. Lindgren, M. Leisner, P. Bergner, F. Bornoff, R. (2007). CFD aided reflow oven profiling for PCB preheating in a soldering process. Göteborg: Just media More information
Belov, I. Lindgren, M. Leisner, P. Bergner, F. Bornoff, R. (2007). CFD aided reflow oven profiling for PCB preheating in a soldering process. Göteborg: Just media More information
Chedid, M. Belov, I. Leisner, P. (2007). Experimental Analysis and Modelling of Textile Transmission Line for Wearable Applications. More information
Leisner, P. Möller, P. Fredenberg, M. Belov, I. (2007). Recent progress in pulse reversal plating of copper for electronics applications. More information
Lindgren, M. Belov, I. Törnvall, M. Leisner, P. (2007). Application of simulation-based decision making in product development of an RF module. More information
Belov, V. Shamaev, A. Leisner, P. Johansson, A. Magnhagen, B. Belov, I. (2006). A simulation-based spectral technique for power quality and EMC design of an independent power system. More information
Belov, I. Wingbrant, H. Spetz, A. Sundgren, H. Thuner, B. Svenningstorp, H. Leisner, P. (2006). CFD analysis of packaging and mounting solutions for SiC-based gas sensors in automotive applications. More information
Chedid, M. Belov, I. Leisner, P. (2006). Electromagnetic Coupling to a Wearable Application Based on Coaxial Cable Architecture. More information
Möller, P. Fredenberg, M. Dainese, M. Aronsson, C. Leisner, P. Östling, M. (2006). Metal printing of copper interconnects down to 500 nm using ECPR. More information
Belov, V. Paldyaev, N. Shamaev, A. Johansson, A. Leisner, P. Belov, I. (2005). A complete mathematical model of an independent multi-phase power supply system based on multi-phase bridge-element concept. More information
Lindgren, M. Belov, I. Leisner, P. (2005). Experimental Evaluation of Glob-top Materials for use in Harsh Environments. More information
Leisner, P. Belov, V. Belov, I. (2004). Computer Aided Design for EMC and Power Quality. More information
Lindgren, M. Belov, I. Leisner, P. (2004). Thermal and thermo-mechanical analysis for design evaluation of an automotive radar module. More information
Valizadeh, S. Hultman, L. George, J. Leisner, P. (2002). Template synthesis of Au/Co multilayered nanowires by electrochemical deposition. More information
Valizadeh, S. George, J. Leisner, P. Hultman, L. (2002). Electrochemical synthetis of Ag/Co multilayered nanowires in porous polycarbonate membranes. More information
Valizadeh, S. Svedberg, E. Leisner, P. (2002). Electrodeposition of compositionally modulated Au/Co alloy layers. More information
Valizadeh, S. George, J. Leisner, P. Hultman, L. (2001). Electrochemical deposition of Co nanowire arrays. More information
Papachristos, V. Panagoupolos, C. Walhström, U. Christoffersen, L. Leisner, P. (2000). Effect of annealing on the structure and hardness of Ni-P-W multilayered alloy coatings produced by pulse plating. More information
Papachristos, V. Panagoupolos, C. Walhström, U. Christoffersen, L. Leisner, P. (2000). Ni-P-W multilayered alloy coatings produced by pulse plating. More information
Papachristos, V. Panagoupolos, C. Leisner, P. Olsen, M. Wahlstrom, U. (1998). Sliding Wear Behaviour of Ni-P-W Composition Modulated Coatings. More information
Nielsen, C. Leisner, P. Horsewell, A. (1998). On Texture Formation of Chromium Electrodeposits. More information
Valizadeh, S. Holmbom, G. Leisner, P. (1998). Electrodeposition of Cobalt-Silver Multilayers. More information
Leisner, P. Leu, R. Møller, P. (1997). Electroplating of Porous Powder Metallugical Compacts. More information
Leisner, P. Benzon, M. (1997). Porosity Measurements on Coatings. More information
Leisner, P. Tang, T. (1996). Pulserende strøm ændrer egenskaberne af galvanisk udfældede metaller. More information
NabiRahni, D. Tang, P. Leisner, P. (1996). The electrolytic plating of compositionally modulated alloys and laminated metal nano-structures based on an automated computer-controlled dual-bath system. More information
Leisner, P. Nielsen, C. Tang, P. Dörge, T. Møller, P. (1996). Methods for electrodepositing composition-modulated alloys . More information
Jørgensen, O. Horsewell, A. Sørensen, B. Leisner, P. (1996). Effect of Inhomogeneous Intrinsic Stresses on the Cracking of Layered Brittle Coatings. More information
Jørgensen, O. Horsewell, A. Sørensen, B. Leisner, P. (1995). The cracking and spalling of multilayered chromium coatings . More information
Leisner, P. Jensen, A. Møller, P. (1994). Pulse Plating as Cleaner Technology. More information
Leisner, P. (1994). Life Cycle Design Within Electroplating. More information
Leisner, P. Møller, P. McNelly, A. (1994). Throwing power and ductility of pulse reversal plated copper for PCBs. More information
Leisner, P. Jensen, A. Møller, P. (1994). Pulse Plating used for Life-Cycle Design. More information
Leisner, P. (1993). Pulsplettering af Hårdkrom. More information
Leisner, P. Bech-Nielsen, G. Møller, P. (1993). Current Efficiency and Crystallization Mechanism in Pulse Plating of Hard Chromium. More information
Leisner, P. Møller, P. Alting, L. (1992). Charakteristische Aspekte bei Pulse-Plating. More information
Leisner, P. Ulrich, D. Møller, P. (1992). Optimizing of Current Efficiency in Hard Chromium Pulse Plating by Taguchi Statistics. More information
Leisner, P. Møller, P. (1991). Every Surface has its Own 'Genetic Code'. More information
Leisner, P. (1991). Karakteristiske aspekter ved pulsplettering. More information
Leisner, P. Möller, P. Alting, L. (1991). Neuere Entwicklungen auf dem Gebiet des Pulse-Plating. More information
Buchwald, V. Leisner, P. (1990). A Metallurgical Study of 12 Prehistoric Bronze Objects from Denmark. More information

Konferensbidrag

Lang, J. Belov, I. Hellén, J. Lim, J. Schodt, B. Nilsson, T. Poder, R. Bakowski, M. Leisner, P. (2017). Thermo-mechanical reliability and performance degradation of a lead-free RF power amplifier with GaN-on-SiC HEMTs. : Trans Tech Publications More information
Belov, I. Nordh, A. Salomonsson, K. Leisner, P. (2017). Fin‐Tube and Plate Heat Exchangers. : IEEE More information
Zanella, C. Leisner, P. (2016). A critical review on the use of pulse and pulse reverse plating and their influence on electrodeposition of nanocomposite coatings. More information
Leisner, P. Zanella, C. Belov, I. Edström, C. Sandulache, G. Hansal, W. (2016). Influence of pulse reverse plating parameters on throwing power in a silver cyanide bath. More information
Belov, I. Payandeh, M. Leisner, P. Jarfors, A. Wessen, M. (2016). Effect of fillets on heat transfer in a rheocast aluminium heatsink. More information
Belov, I. Arwidson, J. Poder, R. Johannesson, P. Leisner, P. (2016). Thermal fatigue life prediction: consequences of cycle reduction and material property variation. More information
Leisner, P. Zanella, C. (2016). Introduction to pulse plating. More information
Lang, J. Belov, I. Hellén, J. Lim, J. Schodt, B. Nilsson, T. Poder, R. Bakowski, M. Leisner, P. (2016). Thermo-mechanical Reliability and Performance Degradation of a Lead-free RF Power Amplifier with GaN-on-SiC HEMTs. More information
Lang, J. Lim, J. Hellén, J. Nilsson, T. Schodt, B. Poder, R. Belov, I. Bakowski, M. Leisner, P. (2016). Reliability study of a RF power amplifier with GaN-on-SiC HEMTs. ECS Transactions. Pennington, N.J.: Electrochemical Society More information
Ludvigsson, M. Leisner, P. Andersson, P. Dyreklev, P. Nilsson, D. Norberg, B. Grund-Bäck, L. Malmros, I. Falk, K. Clausén, U. (2016). Laminated display based on printed elelctronics. More information
Leisner, P. (2016). Examination of coatings and interfaces by CT X-ray. More information
Zhu, B. Leisner, P. Zanella, C. Persson, P. Seifeddine, S. Jarfors, A. (2015). A study of formation and growth of the anodised surface layer on Al-Si casting alloys based on different analytical techniques. More information
Zhu, B. Leisner, P. Seifeddine, S. Jarfors, A. (2015). Influence of Si and cooling rate on microstructure and mechanical properties of Al-Si-Mg cast alloys. More information
Belov, I. Arwidson, J. Poder, R. Johannesson, P. Leisner, P. (2015). The effect of variations in temperature cycling profile and mechanical properties of solder on thermo-mechanical reliability of a lead-free BGA package. Piscataway: IEEE Press More information
Bakowski, M. Nee, H. Zetterling, C. Belov, I. Leisner, P. (2015). High temperature electronic systems all in silicon carbide for hybrid and electrical vehicles. More information
Belov, I. Zanella, C. Edström, C. Leisner, P. (2015). Simulation based investigation of silver plating process parameters and their effect on throwing power. More information
Zanella, C. Spanou, S. Pavlatou, E. Leisner, P. (2015). Functional nanocomposite coatings based on SnNi and TiO2. More information
Fast, L. Lang, J. Nygren, K. Bodén, A. Ofstad, A. Leisner, P. (2015). Successful Development of Coating for Bipolar Plates for Proton exchange Membrane Fuel Cell. More information
Zanella, C. Leimbach, M. Leisner, P. (2015). Pulse reverse plating of SnNi. More information
Leisner, P. Zanella, C. (2015). Structure modification and process control by pulsed electrodeposition. More information
Leisner, P. (2015). Electrolytic methods for manufacturing of miniaturized structures. More information
Zhu, B. Leisner, P. Zanella, C. Persson, P. Seifeddine, S. Jarfors, A. (2015). A study of formation and growth of the anodized surface layer on Al-Si casting alloys based on different analytical techniques. More information
Tsoukleris, D. Spanou, S. Köhler, S. Zanella, C. Leisner, P. Pavlatou, E. (2014). Study of tribological properties of nickel-based coatings reinforced by TiO2 nanoparticles produced by pulse electrodeposition. More information
Pavlatou, E. Chrysagis, K. Zoikis–Karathanasis, A. Rasmussen, J. Rasmussen, A. Leisner, P. Zanella, C. Gradewald, L. Kampakas, N. Panayiotakopoulos, G. (2014). SelfClean: Novel Self-cleaning, anti-bacterial coatings, preventing disease transmission on everyday touched surfaces. More information
Tsoukleris, D. Pavlatou, E. Spanou, S. Zanella, C. Leisner, P. (2014). Novel Self-cleaning, anti-bacterial Sn-Ni electrocoatings of high aesthetics and durability. More information
Belov, V. Butkina, A. Bolschikov, F. Leisner, P. Belov, I. (2014). Power quality and EMC solutions in micro grids with energy-trading capability. Piscataway, N.J.: IEEE Press More information
Leisner, P. Edström, C. Hansen, Å. Belov, I. Poder, R. (2014). Controlling throwing power of functional silver by pulse plating. More information
Zhang, Y. Belov, I. Bakowski, M. Sarius, N. Nee, H. Leisner, P. (2013). Thermal evaluation of a liquid/air cooled integrated power inverter for hybrid vehicle applications. More information
Leisner, P. (2012). About the effect of anodic pulses and periodic current reversion on electrodeposits. More information
Spanou, S. Leisner, P. (2012). Pulse plating of Ni-SiC composite coatings. More information
Belov, I. Lindgren, M. Ryden, J. Alavizadeh, Z. Leisner, P. (2010). CFD Assisted Design Evaluation and Experimental Verification of a Logic-Controlled Local PCB Heater for Humidity Management in Electronics Enclosure. More information
Chedid, M. Belov, I. Leisner, P. (2010). Low Power High bandwidth Power-Line Communication Network for Wearable Applications. More information
Leisner, P. (2010). Survey of pulse plating of copper from sulphuric acid solutions. More information
Casselgren, J. Hällstig, E. Leisner, P. (2009). True Ground Speed Sensor (TGSS). More information
Gunnarsson, N. Leisner, P. Hald, J. Hultman, L. (2009). Influence of Ultrasound on filling of Grooves during Ni Electrodeposition. More information
Lindgren, M. Belov, I. Johansson, A. Danielsson, T. Gunnarsson, N. Leisner, P. (2009). Multi-disciplinary Approach to Design of a Power Electronics Module for Harsh Environments. More information
Johansson, J. Leisner, P. (2008). Method for Prognostics of Thermal Fatigue Failure of Solder Joints in Avionic Equipment. Denver, CO: More information
Ottesen-Hansen, E. Ambat, R. Møller, P. Minari, D. Leisner, P. Gunnarsson, N. Ljungcrants, H. (2008). Corrosion behaviour of nano-crystalline MAX phase nc-TiC/a-SiC. More information
Belov, I. Rydén, J. Lindblom, J. Zhang, Y. Hansson, T. Bergner, F. Leisner, P. (2008). Application of CFD Modelling for Energy Efficient Humidity Mangement of an Electronics Enclosure in Storage under Severe Climatic Conditions. : IEEE More information
Belov, I. Chedid, M. Leisner, P. (2008). Investigation of Snap-on Feeding Arrangements for a Wearable UHF Textile Patch Antenna. Borås: Centrum för textilforskning (CTF), The Swedish School of Textiles, University College of Borås More information
Leisner, P. (2008). Pulse reversal plating of hard chromium. More information
Johansson, J. Leisner, P. Lee, J. Twigg, D. Rassaian, M. (2007). On thermomechanical durability analysis combined with computational fluid dynamics thermal analysis. More information
Belov, V. Paldyaev, N. Shamaev, A. Leisner, P. Johansson, A. Belov, I. (2007). Mathematical Modeling of Conducted EMI in an Independent Power Supply System Including Power Line Communication Technology. Piscataway, N.J.: IEEE More information
Johansson, J. Belov, I. Leisner, P. (2007). CFD Analysis of an Avionic Module for Evaluating Power Distribution as a Thermal Management Measure for a Double-sided PCB. Piscataway, N.J.: IEEE More information
Belov, I. Lindgren, M. Leisner, P. Bergner, F. Bornoff, R. (2007). CFD aided reflow oven profiling for PCB preheating in a soldering process. Piscataway, NJ.: IEEE More information
Gunnarsson, N. Leisner, P. Wang, X. Svensson, M. Vieider, C. Hultman, L. (2007). Low-cost high precision processing in MEMs packaging based on electrochemical processes. More information
Chedid, M. Tomicic, D. Leisner, P. (2006). Evaluation of Conductive Textile for Wearable Computer Applications. More information
Leisner, P. Möller, P. Fredenberg, M. (2006). Pulse reversal plating of copper for electronics applications. More information
Johansson, J. Belov, I. Leisner, P. (2005). Investigating the effect of power distribution on cooling a double-sided PCB. More information
Belov, V. Paldyaev, N. Johansson, A. Leisner, P. Belov, I. (2005). Mathematical model of a multi-phase active power filter based on multi-phase bridge elements. More information
Johansson, J. Belov, I. Leisner, P. (2005). An experimental setup for validating a CFD model of a double-sided PCB in a sealed enclosure at various power configurations. Piscataway, NJ: IEEE Order Department More information
Möller, P. Fredenberg, M. Dainese, M. Aronsson, C. Leisner, P. Östling, M. (2005). Metal Printing of Interconnects Down to 500 nm Using ECPR. More information
Fredenberg, M. Möller, P. Leisner, P. Östling, M. (2005). Recent Progress in the Development of ECPR (ElectroChemical Pattern Replication) Metal Printing for Microelectronics. More information
Lindgren, M. Leisner, P. Tegehall, P. (2005). Factors influencing the surface insulation resistance. More information
Lindgren, M. Meuwissen, M. Leisner, P. (2005). Simulation assisted investigation and improvement of the performance of an electronics assembly subjected to temperature cycling. More information
Chedid, M. Leisner, P. (2005). Roadmap. More information
Belov, V. Paldyaev, N. Shamaev, A. Johansson, A. Leisner, P. Belov, I. (2005). Matlab/Simulink Model of an Active Power Filter Based on Multi-stage Inverter Architecture. More information
Johansson, J. Belov, I. Säfsten, K. Leisner, P. (2004). Thermal design evaluation of an electronic module for helicopter applications. More information
Belov, V. Belov, I. Nemoykin, V. Johansson, A. Leisner, P. (2004). Computer modelling and analysis of EMC in a multi-phase electrical system. Göteborg: Department of Electromagnetics, Chalmers University of Technology More information
Belov, I. Leisner, P. Johansson, A. Magnhagen, B. Belov, V. (2004). A methodology of using simulation tools in teaching of robust electronics for electronics engineers. More information
Lindgren, M. Belov, I. Törnvall, M. Leisner, P. (2004). Application of simulation-based decision making in product development of an RF module. More information
Belov, I. Wingbrant, H. Spetz, A. Sundgren, H. Thuner, B. Svenningstorp, H. Leisner, P. (2004). Thermal and flow analysis of SiC-based gas sensors for automotive applications. : IEEE More information
Belov, V. Leisner, P. Johansson, A. Magnhagen, B. Belov, I. (2004). A Simulation-based Spectral Strategy for Power Filter Design in an Electrical System. Conference publication (Institution of Electrical Engineers). London: IEEE More information
Johansson, J. Belov, I. Säfsten, K. Leisner, P. (2004). Thermal Analysis of an Electronic Module with a Double-sided PCB Housed in a 2-MCU Enclosure for Avionic Applications. Washington, D.C.: IMAPS--International Microelectronics and Packaging Society More information
Möller, P. Wiwen-Nilsson, P. Fredenberg, M. Montelius, L. Leisner, P. Östling, M. (2004). ElectroChemical Pattern Replication (ECPR). More information
Möller, P. Wiwen-Nilsson, P. Fredenberg, M. Leisner, P. Östling, M. (2004). Printing of Metal Interconnects for Microelectronics. More information
Leisner, P. Belov, I. Møller, P. (2003). Additive-free pulse reversal plating of cupper on printed circuit boards. More information
Möller, P. Wiwen-Nilsson, P. Fredenberg, M. Montelius, L. Leisner, P. Östling, M. (2003). ECPR – ElectroChemical Pattern Replication for direct metallization. More information
Wang, X. Tomicic, D. Leisner, P. (2003). Metallization of Microstructured Polymer Surface. More information
Valizadeh, S. Hultman, L. Leisner, P. (2002). Template Synthesis of One Dimensional Single and Multilayered Nanowires. More information
Scheffle, M. Cottet, D. Grzyb, J. Tröster, G. Delaney, K. Fuchs, S. Ammann, N. Preyss, W. Baumbach, J. Poyet, P. Bodö, P. Leisner, P. Karlsson, M. Wahlström, U. Persson, S. Ljungqvist, L. Wendel, W. Epple, R. Centro, T. Motto, S. Catarsi, F. Demmer, P. (2001). Low cost large area panel processing of MCM-D substrates and packages. More information
Helbo, C. Møller, P. Leisner, P. (2000). The use of mathematical modelling in optimisation of the pulse plating of copper on printed circuit boards. More information
Leisner, P. Svensson, M. Billman, Å. Read, M. (1998). Electrodeposition of Nickel for Microreplication. More information
Åhlfeldt, H. Larsson, O. Holm, J. Vieider, C. Bäcklin, L. Ericson, T. Nilsson, M. Buchta, R. Johansson, Å. Adomat, M. Svensson, M. Leisner, P. Haglund, J. Bodö, P. (1998). Low-Cost Packaging of Fiber Optics Components: Optoelectronics Meets Micromechanics, Love at First Sight!. More information
Christoffersen, L. Maahn, E. Leisner, P. (1997). Electrochemical Corrosion Measurements on Nickel-Phosphorus Coatings. More information
Benzon, M. Leisner, P. Papachristos, V. Panagoupolos, C. (1997). Mechanical Characterisation of Cu-Ni CMA coatings. More information
Christoffersen, L. Leisner, P. Maahn, E. (1997). Corrosion Properties of Nickel Alloy CMA coatings. More information
Leisner, P. (1997). Electrodeposition of CMA coatings. More information
Leisner, P. Olsen, M. Wahlström, U. (1997). The Influence of Process Parameters on the quality of Cu-Ni CMA coatings. More information
Benzon, M. Papachristos, V. Leisner, P. (1997). 3-D Imaging of Cu-Ni CMA Fractures. More information
Nielsen, C. Pickup, C. Thomsen, N. Benzon, M. Leisner, P. Horsewell, A. (1997). Internal Stress and Hardess of Cu-Ni CMA coatings. More information
Papachristos, V. Panagoupolos, C. Svensson, M. Leisner, P. (1997). Mechanical Properties of CMA coatings. More information
Leisner, P. Benzon, M. Christoffersen, L. Panagopoulos, C. Papachristos, V. Katsikis, S. (1996). Corrosion and Wear Protective Composition Modulated Alloy Coatings based on Ternary Ni-P-X alloys. More information
Benzon, M. Leisner, P. Papachristos, V. Panagopoulos, C. (1996). Characterisation of Cu-Ni CMA multilayers. More information
Møller, P. Leisner, P. (1996). Experiences from field corrosion test of zinc and zinc alloy coatings. More information
Møller, P. Leisner, P. Tang, P. (1995). Computergestütztes Pulse Plating. More information
Leu, R. Møller, P. Leisner, P. (1995). Surface Treatment of Powder Metallurgical Compacts. More information
Leisner, P. Tang, T. (1995). Modifikation af egenskaber og struktur for metaler udfældet med pulserende strøm. More information
Leisner, P. Tang, P. (1994). Influence of Structure Modification by Pulsed Electrodeposition on Corrosion Resistance and other Properties. More information
Leisner, P. Tang, P. Bech-Nielsen, G. (1994). The Optimazation of Throwing Power in Pulse Reversal Plating from a Silver Cyanid Solution. More information
Leisner, P. Møller, P. (1994). Chemical and Electrochemical Surface Treatment of Joined Materials. More information
Tang, P. Leisner, P. Møller, P. Nielsen, C. NabiRahni, D. (1994). Dual Bath Plating of Composition Modulated Alloys (CMA) based on a newly developed Computer Controlled Plating System. More information
NabiRahni, D. Tang, P. Leisner, P. (1994). The Investigation and Characterisation of Cobalt Multilayer Metal Nanostructures. More information
Leisner, P. Eis, M. Møller, P. (1994). Control of Material Distribution in Hard Gold Electrodeposition Using Pulsed Current. More information
Leisner, P. Dörge, T. Møller, P. (1993). A noval system for design of current and potential waveforms for control of pulse plating. More information
Tang, P. Leisner, P. Møller, P. (1993). Improvements of Nickel Deposit Characteristics by Pulse Plating. More information
Leisner, P. Bech-Nielsen, G. Møller, P. (1993). Optimization of Pulse Reversal Chromium Plating based on the Knowledge to the Crystallization Mechanism. More information
Leisner, P. Dörge, T. (1993). Equipment for Electrodepositing CMA Coatings and Materials. More information
Leisner, P. (1992). Pulse Plating Techniques and Applications. More information
Leisner, P. Bech-Nielsen, G. Møller, P. (1992). Throwing Power in Pulse Reverse Plating from an Acid Copper Bath. More information
Leisner, P. (1992). Recent Results in Pulse Plating of Hard Chromium. More information
Dörge, T. Møller, P. Leisner, P. (1991). Design of Galvanostatic and Potentiostatic Wave Forms for Pulse Plating Control with a Newly Developed System. More information
Leisner, P. Ulrich, D. Møller, P. (1991). The Application of the Taguchi Statistical Method in Pulse Plating. Example: Hard Chromium Plating. More information
Bech-Nielsen, G. Leisner, P. (1991). Development and Corrosion Testing of New Conversion Coatings for Magnesium Alloys. More information

pro

(1992). Proceedings from Scandinavian Pulse Plating Symposium. : Lyngby More information

Övrigt

Zhu, B. (2016). Effect of Si particle modification on the growth and microstructure of anodised aluminium oxide. More information


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information