Daniel Linder

Universitetsadjunkt utbildningsvetenskap med inriktning mot IKT
Avdelningen för språk och kommunikation , Högskolan för lärande och kommunikation
IT-funktionen