Daniel Linder

Universitetsadjunkt utbildningsvetenskap med inriktning mot IKT
Avdelningen för kommunikation och beteendevetenskaper , Högskolan för lärande och kommunikation
IT-funktionen

Kontakt

Rum
Hd316
Telefon
Skype
daniel.linder
Schema
Ändra din information