Ulrika Lindmark

Universitetslektor oral hälsovetenskap
Centrum för Oral Hälsa , Hälsohögskolan
Filosofie doktor i oral hälsovetenskap

Hälsofrämjande arbete inom tandvården är Ulrikas forskningsprofil, vilket inbegriper samtliga åldrar och olika grupper i samhället. Den salutogena teorin är en central teori som innebär intresse för friskfaktorer, vilket ligger till grund för Ulrikas forskning. Känslan av sammanhang (eng. sense of coherence, SOC) är ett begrepp inom denna teori. Ulrikas epidemiologiska studier visar bl a på att individer med högre SOC har ett mer hälsosamt beteende såsom färre mellanmål, ett hälsosamt kostval men också en mer positiv attityd till sina tänder och dess utseende samt känner mindre tandvårdsrädsla. Individer med högre SOC har också en bättre munhygien och mindre risk att utveckla tandlossningssjukdom.

Ulrika har på senare tid även forskat kring äldres munhälsa och strategier för samverkan kring munhälsa. Resultat visar bl a att äldre personer på äldreboende har 30-50% registrerade munhälsoproblem, där planerade åtgärder är hjälp med tandborstning (14%) och fukta munnen (17%). Av personer med undernäring har 30% ngn form av munhälsoproblem. Projekt pågår för att förbättra stöd till äldres munhälsa.

Syftet med Ulrikas forskning är att öka kunskapen om förståelsen för individers handlande och behov samt att bidra till att utveckla salutogena och därmed hälsofrämjande aspekter i arbetet med oral hälsa inom tandvården för olika grupper i samhället. Samverkan med andra discipliner är därför viktigt för Ulrikas forskning.

Tandvårdpersonals välmående, fysiskt och psykosocialt, är en annat forskningsområde som Ulrika samverkar med tillsammans med forskare inom fysioterapi och arbetsterapi, även det utifrån ett salutogent perspektiv.

 

Antologibidrag

Lindmark, U. (2020). Munhälsa hos äldre. In: Marie Ernsth Bravell & Lena Östlund (Ed.), Äldre och åldrande: grundbok i gerontologi (pp. 111 -124). Malmö: Gleerups Utbildning AB
Lindmark, U. (2019). Munhälsan kan förbättras med promotiva strategier. In: Åsa Bringsén & Petra Nilsson Lindström (Ed.), Hälsopromotion i teori och praktik: olika arenor och målgrupper (pp. 178 -194).

Artikel

Johansson, I., Torgé, C., Lindmark, U. (2020). Is an oral health coaching programme a way to sustain oral health for elderly people in nursing homes: A feasibility study International Journal of Dental Hygiene, 107-115.
Lindmark, U. Ahlstrand, I. Ekman, A. Berg, L. Hedén, L. Källstrand, J. , ... Larsson I. (2020). Health-promoting factors in higher education for a sustainable working life – protocol for a multicenter longitudinal study BMC Public Health, 20(1), 1-8.
Scheerman, J., Hamilton, K., Sharif, M., Lindmark, U., Pakpour, A. (2020). A theory-based intervention delivered by an online social media platform to promote oral health among Iranian adolescents: a cluster randomized controlled trial Psychology and Health, 35(4), 449-466.
Ahonen, H., Kvarnvik, C., Norderyd, O., Broström, A., Fransson, E., Lindmark, U. (2020). Clinical and self-reported measurements to be included in the core elements of the World Dental Federation's theoretical framework of oral health International Dental Journal.
Carlén, K., Suominen, S., Lindmark, U., Saarinen, M., Aromaa, M., Rautava, P., Sillanpää, M. (2020). Sense of coherence predicts adolescent mental health Journal of Affective Disorders, 274, 1206-1210.
Johansson, L. Finkel, D. Lannering, C. Dahl Aslan, A. Andersson-Gäre, B. Hallgren, J. , ... Ernsth-Bravell M. (2020). Using aggregated data from Swedish national quality registries as tools to describe health conditions of older adults with complex needs Aging Clinical and Experimental Research.
Rolander, B., Lindmark, U., Johnston, V., Wagman, P., Wåhlin, C. (2019). Organizational types in relation to exposure at work and sickness - a repeated cross-sectional study within public dentistry Acta Odontologica Scandinavica.
Lindmark, U., Wagman, P., Wåhlin, C., Rolander, B. (2018). Workplace health in dental care – a salutogenic approach International Journal of Dental Hygiene, 16(1), 103-113.
Lindmark, U., Jansson, H., Lannering, C., Johansson, L. (2018). Oral health matters for the nutritional status of older persons: A population-based study Journal of Clinical Nursing, 27(5-6), 1143-1152.
Rantzow, V., Andersson, P., Lindmark, U. (2018). Occurrence of oral health problems and planned measures in dependent older people in nursing care Journal of Clinical Nursing, 27(23-24), 4381-4389.
Wagman, P., Lindmark, U., Rolander, B., Wåhlin, C., Håkansson, C. (2017). Occupational balance in health professionals in Sweden Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 24(1), 18-23.
Lindmark, U. (2016). Mycket stress bland tandläkare Tandläkartidningen, 46-48.
Muller, J., Handlin, L., Harlén, M., Lindmark, U. (2016). The value of armchairs in providing mechanical massage and mental relaxation programmes is not established for workplace health promotion Focus on Alternative and Complementary Therapies, 21(1), 44-45.
Rolander, B., Wåhlin, C., Johnston, V., Wagman, P., Lindmark, U. (2016). Changes in division of labour and tasks within public dentistry: relationship to employees work demands, health and work ability Acta Odontologica Scandinavica, 74(6), 471-479.
Muller, J., Ekström, A., Harlén, M., Lindmark, U., Handlin, L. (2016). Mechanical massage and mental training programs effect employees’ heart rate, blood pressure and fingertip temperature: An exploratory pilot study European Journal of Integrative Medicine, 8(5), 762-768.
Johansson, I., Jansson, H., Lindmark, U. (2016). Oral health status of older adults in Sweden receiving elder care: Findings from nursing assessments Nursing Research, 65(3), 215-223.
Lindmark, U., Abrahamsson, K. (2015). Oral health-related resources - a salutogenic perspective on Swedish 19-year-olds International Journal of Dental Hygiene, 13(1), 56-64.
Norderyd, O. Koch, G. Papias, A. Anastassaki Köhler, A. Nydell Helkimo, A. Brahm, C. , ... Frisk F. (2015). Oral health of individuals aged 3-80 years in Jönköping, Sweden during 40 years (1973-2013): II. Review of clinical and radiographic findings Swedish Dental Journal, 39(2), 69-86.
Norderyd, O. Koch, G. Papias, A. Anastassaki Köhler, A. Nydell Helkimo, A. Brahm, C. , ... Frisk F. (2015). Oral health of individuals aged 3-80 years in Jönköping, Sweden, during 40 years (1973-2013): I. Review of findings on oral care habits and knowledge of oral health Swedish Dental Journal, 39(2), 57-68.
Muller, J., Handlin, L., Harlén, M., Lindmark, U., Ekström, A. (2015). Mechanical massage and mental training programmes affect employees’ anxiety, stress susceptibility and detachment–a randomised explorative pilot study BMC Complementary and Alternative Medicine, 15, 1-8.
Nguyen, T., Lindmark, U., Bengtson, A. (2013). Knowledge of child nutrition when breastfeeding – a study of mothers living outside Hanoi Health, 5(11), 1853-1860.
Abrahamsson, A., Lindmark, U., Gerdner, A. (2013). Sense of coherence of reindeer herders and other Samis in comparison to other Swedish citizens International Journal of Circumpolar Health, 72.
Lindmark, U., Do, T., Do, Q., Bengtsson, A. (2012). Effectiveness of oral hygiene after supervised tooth-brushing education in six-year-old children at a primary school in Vietnam Journal of Behavioral Health, 1(4), 279-285.
Lindmark, U., Hakeberg, M., Hugoson, A. (2011). Sense of coherence and its relationship with oral health-related behaviour and knowledge of and attitudes towards oral health Community Dentistry and Oral Epidemiology, 39(6), 542-553.
Lindmark, U., Hakeberg, M., Hugoson, A. (2010). Kan känsla av sammanhang ha betydelse för beteende, kunskap och attityder relaterat till oral hälsa? Tandhygienisttidningen, 30(2), 55-.
Lindmark, U., Hakeberg, M., Hugoson, A. (2010). Sense of coherence and oral health status in an adult Swedish population Acta Odontologica Scandinavica, 69, 12-20.
Lindmark, U., Stenström, U., Wärnberg Gerdin, E., Hugoson, A. (2010). The distribution of 'sense of coherence' among Swedish adults: A quantitative cross-sectional population study Scandinavian Journal of Public Health, 38(1), 1-8.
Stenström, U., Einarson, S., Jacobsson, B., Lindmark, U., Wenander, A., Hugoson, A. (2009). The importance of psychological factors in the maintenance of oral health: a study of Swedish university students , 7(3), 225-33.
Lindmark, U., Stegmayr, B., Nilsson, B., Lindahl, B., Johansson, I. (2005). Food selection associated with sense of coherence in adults. Nutrition Journal, 4.
Rolander, B., Wåhlin, C., Wagman, P., Lindmark, U. . Task reorganization within the public dental professions impacts on the health and workability of employees Acta Odontologica Scandinavica.

Artikel, forskningsöversikt

Lindmark, U. Bülow, P. Mårtensson, J. Rönning, H. Ahlstrand, I. Broström, A. , ... Sandgren A. (2019). The use of the concept of transition in different disciplines within health and social welfare: An integrative literature review.

Bok

Lindmark, U., Skott, P., Stenberg, I., Wårdh, I. (2019). Gerodonti: äldretandvård i teori och praktik.

Konferensbidrag

Finkel, D., Lindmark, U., Johansson, L., Ernsth-Bravell, M. (2019). Oral health predicts quality of life in data from Swedish National Quality Registries. International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019, 23rd – 25th May 2019, Gothenburg, Sweden.
Lindmark, U., Norderyd, O., Malmberg, B. (2019). What is oral health-related quality of life and is it related to loneliness in older persons?. International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019, 23rd – 25th May 2019, Gothenburg, Sweden.
Lindmark, U. (2019). What is an Oral Health Risk Assessment Tool, and can it be useful within nursing care? ROAG-J in the Swedish Quality Register Senior Alert. International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019, 23rd – 25th May 2019, Gothenburg, Sweden.
Ahonen, H. Kvarnvik, C. Broström, A. Fransson, E. Nygårdh, A. Stensson, M. , ... Lindmark U. (2019). “No one seems to know”: Studieprotokoll för utvärdering av ett teoretiskt ramverk för oral hälsa avseende reliabilitet och validitet i en obstruktiv sömnapné population. SFSS Årskongress, 16-18 oktober 2019, Uppsala.
Ahonen, H., Kvarnvik, C., Broström, A., Fransson, E., Nygårdh, A., Stensson, M., Lindmark, U. (2019). Oral hälsa och obstruktiv sömnapné- protokoll för en longitudinell studie. Tandhygienistdagarna, 7-9 april, Arlanda Airport.
Johansson, I., Torgé, C., Jansson, H., Lindmark, U. (2017). Effekt på munhälsa av samarbete mellan tandhygienist och personal i äldreomsorg. TandhygienistDagarna 2017: Hälsomyter, erosion och munhälsa, Göteborg, 2-4 april, 2017..
Lindmark, U., H Abrahamsson, K. (2013). Resources of Wealth and Balance in life – Essential for Oral health among Swedish 19-year olds. 19th International Symposium on Dental Hygiene, Cape Town, 2013.
Lindmark, U. (2013). Resursrikedom och balans i livet ger god munhälsa hos 19-åringar. STHFs TandhygienistDagar, 14-16 april, Stockholm 2013.
Lindmark, U., Hakeberg, M., Hugoson, A. (2010). Sense of Coherence (SOC) and Oral Health among Swedish Adults – A Population Study. The International Symposium on Dental Hygiene 2010 in Glasgow.
Lindmark, U., Hakeberg, M., Hugoson, A. (2009). Is Sense of coherence (SOC) a determinant to oral health status in adults?: a cross sectional population study. The International Symposium on Dental Hygiene 2010 in Glasgow.
Lindmark, U. (2009). Sense of coherence (SOC) and oral health status among Swedish adults: a cross sectional population study. The International Symposium on Dental Hygiene 2010 in Glasgow.
Lindmark, U., Hugoson, A. (2008). The distribution of 'sense of coherence' and oral health among Swedish adults: an epidemiological study. The International Symposium on Dental Hygiene 2010 in Glasgow.
Lindmark, U., Hakeberg, M., Hugoson, A. (2008). Sense of coherence (SOC), a determinant to oral health status among adults?: a cross sectional population study. The International Symposium on Dental Hygiene 2010 in Glasgow.
Lindmark, U., Hugoson, A. (2007). "Sense of coherence" and oral health in an adult population: an epidemiological study. The International Symposium on Dental Hygiene 2010 in Glasgow.
Lindmark, U., Hugoson, A., Stenström, U., Wärnberg Gerdin, E. (2005). Oral hälsa och individens känsla av sammanhang, en epidemiologisk studie. The International Symposium on Dental Hygiene 2010 in Glasgow.
Lindmark, U., Wärnberg Gerdin, E., Johansson, I., Stegmayr, B. (2004). Sense of Coherence and Food Selection in Adults. The International Symposium on Dental Hygiene 2010 in Glasgow.
Lindmark, U., Hugoson, A. . Känsla av sammanhang och oral hälsa. The International Symposium on Dental Hygiene 2010 in Glasgow.

Rapport

Lindmark, L. Jacobsson, B. Larsson, A. Müller, G. Andersson, P. Mårtensson, C. , ... Sundberg N. (2009). Klinisk slutexamination i tandhygienistprogrammet vid fyra lärosäten. Karlstad: NSHU : Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning