Ulrika Lindmark

Universitetslektor oral hälsovetenskap

Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin , Hälsohögskolan

Centrum för Oral Hälsa , Hälsohögskolan

Filosofie doktor i oral hälsovetenskap


Trots att munhälsan generellt har förbättrats, föreligger det skillnader mellan olika grupper i samhället. Vad beror ojämlikheter i munhälsan på? Varför har vissa personer ett hälsosamt beteende och andra inte? Munsjukdomar är vanligen en konsekvens av ett beteende som i sin tur är ett uttryck för flera bakomliggande faktorer. För att bättre förstå ojämlikheter i oral hälsa krävs därför ett holistiskt perspektiv, där vi också tar hänsyn till en individs hela livskontext, dvs psykosociala, miljömässiga, socioekonomiska faktorer mm som omger individen, och som kan påverka en individs beteende i riktning mot oral hälsa eller ohälsa.
Känslan av sammanhang (eng. sense of coherence, SOC) är ett begrepp som tagits fram av sociologen Aaron Antonovsky. Han menade att individens förmåga att hantera olika situationer och göra olika val, hör ihop med hennes känsla av sammanhang. Graden av känsla av sammanhang byggs upp av erfarenheter såsom psykosociala, miljömässiga, ekonomiska, kunskapsmässiga faktorer mm. En individ med hög grad av känsla av sammanhang har en mängd olika resurser omkring sig och en förmåga att använda dessa på ett hälsofrämjande sätt. Fokus ligger på vilka faktorer som bevarar det friska friskt samt se möjligheter (salutogenes) snarare än vad som orsakar sjukdom och utgå från riskfaktorer (patogenes). Hittills har Ulrikas forskning visat på att individer med högre SOC har ett mer hälsosamt beteende såsom färre mellanmål, ett hälsosamt kostval men också en mer positiv attityd till sina tänder och dess utseende samt känner mindre tandvårdsrädsla. Individer med högre SOC har också en bättre munhygien och mindre risk att utveckla tandlossningssjukdom. Baserad på denna kunskap, är syftet att öka kunskapen om förståelsen för individers handlande samt att bidra till att utveckla salutogena och därmed hälsofrämjande aspekter i arbetet med oral hälsa inom tandvården.

 

Artikel

Lindmark, U. Wagman, P. Wåhlin, C. Rolander, B. (2018). Workplace health in dental care – a salutogenic approach. : John Wiley & Sons More information
Wagman, P. Lindmark, U. Rolander, B. Wåhlin, C. Håkansson, C. (2017). Occupational balance in health professionals in Sweden. : Taylor & Francis More information
Lindmark, U. (2016). Mycket stress bland tandläkare. More information
Muller, J. Handlin, L. Harlén, M. Lindmark, U. (2016). The value of armchairs in providing mechanical massage and mental relaxation programmes is not established for workplace health promotion. More information
Rolander, B. Wåhlin, C. Johnston, V. Wagman, P. Lindmark, U. (2016). Changes in division of labour and tasks within public dentistry. More information
Johansson, I. Jansson, H. Lindmark, U. (2016). Oral health status of older adults in Sweden receiving elder care. More information
Muller, J. Ekström, A. Harlén, M. Lindmark, U. Handlin, L. (2016). Mechanical massage and mental training programs effect employees’ heart rate, blood pressure and fingertip temperature. : Elsevier More information
Lindmark, U. Abrahamsson, K. (2015). Oral health-related resources - a salutogenic perspective on Swedish 19-year-olds. More information
Norderyd, O. Koch, G. Papias, A. Anastassaki Köhler, A. Nydell Helkimo, A. Brahm, C. Lindmark, U. Lindfors, N. Mattsson, A. Rolander, B. Ullbro, C. Wärnberg Gerdin, E. Frisk, F. (2015). Oral health of individuals aged 3-80 years in Jönköping, Sweden during 40 years (1973-2013). More information
Norderyd, O. Koch, G. Papias, A. Anastassaki Köhler, A. Nydell Helkimo, A. Brahm, C. Lindmark, U. Lindfors, N. Mattsson, A. Rolander, B. Ullbro, C. Wärnberg Gerdin, E. Frisk, F. (2015). Oral health of individuals aged 3-80 years in Jönköping, Sweden, during 40 years (1973-2013). More information
Muller, J. Handlin, L. Harlén, M. Lindmark, U. Ekström, A. (2015). Mechanical massage and mental training programmes affect employees’ anxiety, stress susceptibility and detachment–a randomised explorative pilot study. More information
Nguyen, T. Lindmark, U. Bengtson, A. (2013). Knowledge of child nutrition when breastfeeding – a study of mothers living outside Hanoi. More information
Abrahamsson, A. Lindmark, U. Gerdner, A. (2013). Sense of coherence of reindeer herders and other Samis in comparison to other Swedish citizens. More information
Lindmark, U. Do, T. Do, Q. Bengtsson, A. (2012). Effectiveness of oral hygiene after supervised tooth-brushing education in six-year-old children at a primary school in Vietnam. More information
Lindmark, U. Hakeberg, M. Hugoson, A. (2011). Sense of coherence and its relationship with oral health-related behaviour and knowledge of and attitudes towards oral health. More information
Lindmark, U. Hakeberg, M. Hugoson, A. (2010). Kan känsla av sammanhang ha betydelse för beteende, kunskap och attityder relaterat till oral hälsa?. More information
Lindmark, U. Hakeberg, M. Hugoson, A. (2010). Sense of coherence and oral health status in an adult Swedish population. More information
Lindmark, U. Stenström, U. Wärnberg Gerdin, E. Hugoson, A. (2010). The distribution of 'sense of coherence' among Swedish adults. More information
Stenström, U. Einarson, S. Jacobsson, B. Lindmark, U. Wenander, A. Hugoson, A. (2009). The importance of psychological factors in the maintenance of oral health. More information
Lindmark, U. Stegmayr, B. Nilsson, B. Lindahl, B. Johansson, I. (2005). Food selection associated with sense of coherence in adults.. More information
Rolander, B. Wåhlin, C. Wagman, P. Lindmark, U. (). Task reorganization within the public dental professions impacts on the health and workability of employees. More information

Artikel, forskningsöversikt

Lindmark, U. Hakeberg, M. Hugoson, A. (2009). Känslan av sammanhang (KASAM) och oralt status bland vuxna. More information
Lindmark, U. (2007). Känsla av sammanhang, den orala hälsan, tandvårdsbeteende och attityder till tandvård. More information

Konferensbidrag

Johansson, I. Torgé, C. Jansson, H. Lindmark, U. (2017). Effekt på munhälsa av samarbete mellan tandhygienist och personal i äldreomsorg. More information
Lindmark, U. H Abrahamsson, K. (2013). Resources of Wealth and Balance in life – Essential for Oral health among Swedish 19-year olds. More information
Lindmark, U. (2013). Resursrikedom och balans i livet ger god munhälsa hos 19-åringar. More information
Lindmark, U. Hakeberg, M. Hugoson, A. (2010). Sense of Coherence (SOC) and Oral Health among Swedish Adults – A Population Study. More information
Lindmark, U. Hakeberg, M. Hugoson, A. (2009). Is Sense of coherence (SOC) a determinant to oral health status in adults?. More information
Lindmark, U. (2009). Sense of coherence (SOC) and oral health status among Swedish adults. More information
Lindmark, U. Hugoson, A. (2008). The distribution of 'sense of coherence' and oral health among Swedish adults. More information
Lindmark, U. Hakeberg, M. Hugoson, A. (2008). Sense of coherence (SOC), a determinant to oral health status among adults?. More information
Lindmark, U. Hugoson, A. (2007). "Sense of coherence" and oral health in an adult population. More information
Lindmark, U. Hugoson, A. Stenström, U. Wärnberg Gerdin, E. (2005). Oral hälsa och individens känsla av sammanhang, en epidemiologisk studie. More information
Lindmark, U. Wärnberg Gerdin, E. Johansson, I. Stegmayr, B. (2004). Sense of Coherence and Food Selection in Adults. More information
Lindmark, U. Hugoson, A. (). Känsla av sammanhang och oral hälsa. More information

Rapport

Lindmark, L. Jacobsson, B. Larsson, A. Müller, G. Andersson, P. Mårtensson, C. Olsson, M. Rolandsson, M. Sundberg, N. (2009). Klinisk slutexamination i tandhygienistprogrammet vid fyra lärosäten. Karlstad: NSHU : Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning More information


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information