Ulrika Lindmark

Universitetslektor oral hälsovetenskap
Centrum för Oral Hälsa , Hälsohögskolan
Filosofie doktor i oral hälsovetenskap

Kontakt

Extern telefon
0730-312728
Schema
Ändra din information

Hälsofrämjande arbete inom tandvården är Ulrikas forskningsprofil, vilket inbegriper samtliga åldrar och olika grupper i samhället. Syftet med Ulrikas forskning är att öka kunskapen om förståelsen för individers handlande och behov samt att bidra till att utveckla hälsofrämjande aspekter i arbetet med oral hälsa inom tandvården. Den salutogena teorin är därför en central teori inom forskningen och innebär fokus på friskfaktorer och individens förmåga att tillvarata resurser i en hälsofrämjande riktning. Känslan av sammanhang (eng. sense of coherence, SOC) är ett begrepp inom denna teori som också låg tillgrund för Ulrikas avhandling med titeln: ”Oral Health and Sense of Coherence Health Behaviours Knowledge, Attitudes and Clinical Status”.

Ulrikas epidemiologiska studier visar bl a på att individer med högre SOC har ett mer hälsosamt beteende såsom färre mellanmål, ett hälsosamt kostval men också en mer positiv attityd till sina tänder och dess utseende samt känner mindre tandvårdsrädsla. Individer med högre SOC har också en bättre munhygien och mindre risk att utveckla tandlossningssjukdom. Intervjuer med ungdomar har också visat på betydelsen av hälsofrämjande resurser för den orala hälsan.

Ulrika har även forskat kring äldres munhälsa och strategier för samverkan kring munhälsa. Resultat visar bl a att äldre personer på äldreboende har 30-50% registrerade munhälsoproblem, där planerade åtgärder är hjälp med tandborstning (14%) och fukta munnen (17%). Av personer med undernäring har 30% ngn form av munhälsoproblem. Projekt pågår för att att bidra till att främja äldres munhälsa och ett hälsosamt åldrande. 

Ett projekt i samverkan med forskare inom socialt arbete har som syfte att kliniskt undersöka förekomsten av olika typer av munhälsoproblem hos unga personer placerade på särskilt ungdomshem samt ungdomarnas egna upplevelser av sin munhälsa. Vidare är syftet att undersöka möjligheterna till vårdkedja i relationen mellan SiS och regionerna.

Tandvårdpersonals välmående, fysiskt och psykosocialt, är en annat forskningsområde som Ulrika samverkar i tillsammans med forskare inom fysioterapi och arbetsterapi, även det utifrån ett salutogent perspektiv.

Forskningsintressen

  • Samband mellan oral hälsa och folkhälsa
  • Samband mellan ojämlikheter i den orala hälsan och biopsykosociala bestämningsfaktorer
  • Hur den orala hälsan kan bidra till ett hälsosamt åldrande
  • Självupplevd oral hälsa och livskvalitet

samt

  • Transdisciplinär samverkan och internationalisering

Ulrika har idag sin huvudtjänstgöring på Karlstads universitet (Kau), men är också knuten till JU tills vidare.

Kontakt Kau:

https://www.kau.se/forskare/ulrika-lindmark

 

Artikel

Berggren, K., Broström, A., Firestone, A., Wright, B., Josefsson, E., Lindmark, U. (2022). Oral health problems linked to obstructive sleep apnea are not always recognized within dental care—As described by dental professionals Clinical and Experimental Dental Research, 8(1), 84-95. More information
Ahonen, H., Broström, A., Fransson, E., Neher, M., Lindmark, U. (2022). “The terrible dryness woke me up, I had some trouble breathing”- critical situations related to oral health as described by CPAP-treated persons with obstructive sleep apnea Journal of Sleep Research. More information
Ahlstrand, I. Larsson, I. Larsson, M. Ekman, A. Hedén, L. Laakso, K. , ... Hallgren J. (2022). Health-promoting factors among students in higher education within health care and social work: a cross-sectional analysis of baseline data in a multicentre longitudinal study BMC Public Health, 22(1). More information
Wåhlin, C., Lindmark, U., Wagman, P., Johnston, V., Rolander, B. (2021). Work and health characteristics of oral health providers who stay healthy at work – a prospective study in public dentistry European Journal of Physiotherapy. More information
Lindmark, U., Ernsth-Bravell, M., Johansson, L., Finkel, D. (2021). Oral health is essential for quality of life in older adults: A Swedish National Quality Register Study Gerodontology, 38(2), 191-198. More information
Johansson, L. Finkel, D. Lannering, C. Dahl Aslan, A. Andersson-Gäre, B. Hallgren, J. , ... Ernsth-Bravell M. (2021). Using aggregated data from Swedish national quality registries as tools to describe health conditions of older adults with complex needs Aging Clinical and Experimental Research, 33, 1297-1306. More information
Ahonen, H., Kvarnvik, C., Norderyd, O., Broström, A., Fransson, E., Lindmark, U. (2021). Clinical and self-reported measurements to be included in the core elements of the World Dental Federation's theoretical framework of oral health International Dental Journal, 71(1), 53-62. More information
Ahonen, H., Pakpour, A., Norderyd, O., Broström, A., Fransson, E., Lindmark, U. (2021). Applying World Dental Federation Theoretical Framework for Oral Health in a General Population International Dental Journal. More information
Johansson, I., Torgé, C., Lindmark, U. (2020). Is an oral health coaching programme a way to sustain oral health for elderly people in nursing homes: A feasibility study International Journal of Dental Hygiene, 107-115. More information
Scheerman, J., Hamilton, K., Sharif, M., Lindmark, U., Pakpour, A. (2020). A theory-based intervention delivered by an online social media platform to promote oral health among Iranian adolescents: a cluster randomized controlled trial Psychology and Health, 35(4), 449-466. More information
Carlén, K., Suominen, S., Lindmark, U., Saarinen, M., Aromaa, M., Rautava, P., Sillanpää, M. (2020). Sense of coherence predicts adolescent mental health Journal of Affective Disorders, 274, 1206-1210. More information
Rolander, B., Lindmark, U., Johnston, V., Wagman, P., Wåhlin, C. (2020). Organizational types in relation to exposure at work and sickness - a repeated cross-sectional study within public dentistry Acta Odontologica Scandinavica, 78(2), 132-140. More information
Lindmark, U. Ahlstrand, I. Ekman, A. Berg, L. Hedén, L. Källstrand, J. , ... Larsson I. (2020). Health-promoting factors in higher education for a sustainable working life – protocol for a multicenter longitudinal study BMC Public Health, 20(1), 1-8. More information
Lindmark, U. Bülow, P. Mårtensson, J. Rönning, H. Ahlstrand, I. Broström, A. , ... Sandgren A. (2019). The use of the concept of transition in different disciplines within health and social welfare: An integrative literature review. More information
Lindmark, U., Jansson, H., Lannering, C., Johansson, L. (2018). Oral health matters for the nutritional status of older persons: A population-based study Journal of Clinical Nursing, 27(5-6), 1143-1152. More information
Rantzow, V., Andersson, P., Lindmark, U. (2018). Occurrence of oral health problems and planned measures in dependent older people in nursing care Journal of Clinical Nursing, 27(23-24), 4381-4389. More information
Lindmark, U., Wagman, P., Wåhlin, C., Rolander, B. (2018). Workplace health in dental care – a salutogenic approach International Journal of Dental Hygiene, 16(1), 103-113. More information
Wagman, P., Lindmark, U., Rolander, B., Wåhlin, C., Håkansson, C. (2017). Occupational balance in health professionals in Sweden Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 24(1), 18-23. More information
Lindmark, U. (2016). Mycket stress bland tandläkare Tandläkartidningen, 46-48. More information
Muller, J., Handlin, L., Harlén, M., Lindmark, U. (2016). The value of armchairs in providing mechanical massage and mental relaxation programmes is not established for workplace health promotion Focus on Alternative and Complementary Therapies, 21(1), 44-45. More information
Muller, J., Ekström, A., Harlén, M., Lindmark, U., Handlin, L. (2016). Mechanical massage and mental training programs effect employees’ heart rate, blood pressure and fingertip temperature: An exploratory pilot study European Journal of Integrative Medicine, 8(5), 762-768. More information
Johansson, I., Jansson, H., Lindmark, U. (2016). Oral health status of older adults in Sweden receiving elder care: Findings from nursing assessments Nursing Research, 65(3), 215-223. More information
Rolander, B., Wåhlin, C., Johnston, V., Wagman, P., Lindmark, U. (2016). Changes in division of labour and tasks within public dentistry: relationship to employees work demands, health and work ability Acta Odontologica Scandinavica, 74(6), 471-479. More information
Lindmark, U., Abrahamsson, K. (2015). Oral health-related resources - a salutogenic perspective on Swedish 19-year-olds International Journal of Dental Hygiene, 13(1), 56-64. More information
Norderyd, O. Koch, G. Papias, A. Anastassaki Köhler, A. Nydell Helkimo, A. Brahm, C. , ... Frisk F. (2015). Oral health of individuals aged 3-80 years in Jönköping, Sweden during 40 years (1973-2013): II. Review of clinical and radiographic findings Swedish Dental Journal, 39(2), 69-86. More information
Norderyd, O. Koch, G. Papias, A. Anastassaki Köhler, A. Nydell Helkimo, A. Brahm, C. , ... Frisk F. (2015). Oral health of individuals aged 3-80 years in Jönköping, Sweden, during 40 years (1973-2013): I. Review of findings on oral care habits and knowledge of oral health Swedish Dental Journal, 39(2), 57-68. More information
Muller, J., Handlin, L., Harlén, M., Lindmark, U., Ekström, A. (2015). Mechanical massage and mental training programmes affect employees’ anxiety, stress susceptibility and detachment–a randomised explorative pilot study BMC Complementary and Alternative Medicine, 15, 1-8. More information
Nguyen, T., Lindmark, U., Bengtson, A. (2013). Knowledge of child nutrition when breastfeeding – a study of mothers living outside Hanoi Health, 5(11), 1853-1860. More information
Abrahamsson, A., Lindmark, U., Gerdner, A. (2013). Sense of coherence of reindeer herders and other Samis in comparison to other Swedish citizens International Journal of Circumpolar Health, 72. More information
Lindmark, U., Do, T., Do, Q., Bengtsson, A. (2012). Effectiveness of oral hygiene after supervised tooth-brushing education in six-year-old children at a primary school in Vietnam Journal of Behavioral Health, 1(4), 279-285. More information
Lindmark, U., Hakeberg, M., Hugoson, A. (2011). Sense of coherence and its relationship with oral health-related behaviour and knowledge of and attitudes towards oral health Community Dentistry and Oral Epidemiology, 39(6), 542-553. More information
Lindmark, U., Hakeberg, M., Hugoson, A. (2010). Kan känsla av sammanhang ha betydelse för beteende, kunskap och attityder relaterat till oral hälsa? Tandhygienisttidningen, 30(2), 55-. More information
Lindmark, U., Hakeberg, M., Hugoson, A. (2010). Sense of coherence and oral health status in an adult Swedish population Acta Odontologica Scandinavica, 69, 12-20. More information
Lindmark, U., Stenström, U., Wärnberg Gerdin, E., Hugoson, A. (2010). The distribution of 'sense of coherence' among Swedish adults: A quantitative cross-sectional population study Scandinavian Journal of Public Health, 38(1), 1-8. More information
Lindmark, U., Hakeberg, M., Hugoson, A. (2009). Känslan av sammanhang (KASAM) och oralt status bland vuxna: en epidemiologisk tvärsnittsstudie. More information
Stenström, U., Einarson, S., Jacobsson, B., Lindmark, U., Wenander, A., Hugoson, A. (2009). The importance of psychological factors in the maintenance of oral health: a study of Swedish university students , 7(3), 225-33. More information
Lindmark, U. (2007). Känsla av sammanhang, den orala hälsan, tandvårdsbeteende och attityder till tandvård. More information
Lindmark, U., Stegmayr, B., Nilsson, B., Lindahl, B., Johansson, I. (2005). Food selection associated with sense of coherence in adults. Nutrition Journal, 4. More information

Bok

Lindmark, U., Skott, P., Stenberg, I., Wårdh, I. (2019). Gerodonti: äldretandvård i teori och praktik. More information

Antologibidrag

Lindmark, U. (2020). Munhälsa hos äldre. In: Marie Ernsth Bravell & Lena Östlund (Ed.), Äldre och åldrande: grundbok i gerontologi (pp. 111 -124). Malmö: Gleerups Utbildning AB More information
Lindmark, U. (2019). Munhälsan kan förbättras med promotiva strategier. In: Åsa Bringsén & Petra Nilsson Lindström (Ed.), Hälsopromotion i teori och praktik: olika arenor och målgrupper (pp. 178 -194). More information

Konferensbidrag

Finkel, D., Lindmark, U., Johansson, L., Ernsth-Bravell, M. (2019). Oral health predicts quality of life in data from Swedish National Quality Registries. International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019, 23rd – 25th May 2019, Gothenburg, Sweden. More information
Lindmark, U., Norderyd, O., Malmberg, B. (2019). What is oral health-related quality of life and is it related to loneliness in older persons?. International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019, 23rd – 25th May 2019, Gothenburg, Sweden. More information
Lindmark, U. (2019). What is an Oral Health Risk Assessment Tool, and can it be useful within nursing care? ROAG-J in the Swedish Quality Register Senior Alert. International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019, 23rd – 25th May 2019, Gothenburg, Sweden. More information
Ahonen, H. Kvarnvik, C. Broström, A. Fransson, E. Nygårdh, A. Stensson, M. , ... Lindmark U. (2019). “No one seems to know”: Studieprotokoll för utvärdering av ett teoretiskt ramverk för oral hälsa avseende reliabilitet och validitet i en obstruktiv sömnapné population. SFSS Årskongress, 16-18 oktober 2019, Uppsala. More information
Ahonen, H., Kvarnvik, C., Broström, A., Fransson, E., Nygårdh, A., Stensson, M., Lindmark, U. (2019). Oral hälsa och obstruktiv sömnapné- protokoll för en longitudinell studie. Tandhygienistdagarna, 7-9 april, Arlanda Airport. More information
Johansson, I., Torgé, C., Jansson, H., Lindmark, U. (2017). Effekt på munhälsa av samarbete mellan tandhygienist och personal i äldreomsorg. TandhygienistDagarna 2017: Hälsomyter, erosion och munhälsa, Göteborg, 2-4 april, 2017.. More information
Lindmark, U., H Abrahamsson, K. (2013). Resources of Wealth and Balance in life – Essential for Oral health among Swedish 19-year olds. 19th International Symposium on Dental Hygiene, Cape Town, 2013. More information
Lindmark, U. (2013). Resursrikedom och balans i livet ger god munhälsa hos 19-åringar. STHFs TandhygienistDagar, 14-16 april, Stockholm 2013. More information
Lindmark, U., Hakeberg, M., Hugoson, A. (2010). Sense of Coherence (SOC) and Oral Health among Swedish Adults – A Population Study. The International Symposium on Dental Hygiene 2010 in Glasgow. More information
Lindmark, U., Hakeberg, M., Hugoson, A. (2009). Is Sense of coherence (SOC) a determinant to oral health status in adults?: a cross sectional population study. The International Symposium on Dental Hygiene 2010 in Glasgow. More information
Lindmark, U. (2009). Sense of coherence (SOC) and oral health status among Swedish adults: a cross sectional population study. The International Symposium on Dental Hygiene 2010 in Glasgow. More information
Lindmark, U., Hugoson, A. (2008). The distribution of 'sense of coherence' and oral health among Swedish adults: an epidemiological study. The International Symposium on Dental Hygiene 2010 in Glasgow. More information
Lindmark, U., Hakeberg, M., Hugoson, A. (2008). Sense of coherence (SOC), a determinant to oral health status among adults?: a cross sectional population study. The International Symposium on Dental Hygiene 2010 in Glasgow. More information
Lindmark, U., Hugoson, A. (2007). "Sense of coherence" and oral health in an adult population: an epidemiological study. The International Symposium on Dental Hygiene 2010 in Glasgow. More information
Lindmark, U., Hugoson, A., Stenström, U., Wärnberg Gerdin, E. (2005). Oral hälsa och individens känsla av sammanhang, en epidemiologisk studie. The International Symposium on Dental Hygiene 2010 in Glasgow. More information
Lindmark, U., Wärnberg Gerdin, E., Johansson, I., Stegmayr, B. (2004). Sense of Coherence and Food Selection in Adults. The International Symposium on Dental Hygiene 2010 in Glasgow. More information
Lindmark, U., Hugoson, A. . Känsla av sammanhang och oral hälsa. The International Symposium on Dental Hygiene 2010 in Glasgow. More information

Övrigt

Ahonen, H., Neher, M., Fransson, E., Broström, A., Lindmark, U. . Views about oral health determinants as described by persons with continuous positive airway pressure-treated obstructive sleep apnea: A qualitative study. More information

Rapport

Lindmark, L. Jacobsson, B. Larsson, A. Müller, G. Andersson, P. Mårtensson, C. , ... Sundberg N. (2009). Klinisk slutexamination i tandhygienistprogrammet vid fyra lärosäten. Karlstad: NSHU : Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning More information