Isabelle Ottosson

Utbildningshandläggare HLK
Avdelning Utbildningsstöd , Högskoleservice
Studieadministration , Högskoleservice

Administrerar följande program

  • Interventions in Childhood
  • Ämneslärarprogrammet
  • HR-programmen

Arbetar med

  • Utbildningsadministration mot HLK
  • Program- och kursplaner