Isabelle Ottosson

Utbildningshandläggare HLK

Studieadministration , Högskoleservice

Kontakt

Rum
K2022
Telefon
+46 36-10 1974
Signatur/Kortnamn
LJUISA
Schema
Ändra din information

Administrerar följande program

  • Interventions in Childhood
  • Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet - samtliga inriktningar
  • Förskollärarprogrammet
  • Swedish Preschool Education

Arbetar med

  • Utbildningsadministration mot HLK
  • Program- och kursplaner
  • Sekreterare i programrådet för Förskollärarprogrammet
  • Sekreterare i programrådet för MKV