Isabelle Ottosson

Utbildningshandläggare HLK
Avdelning Utbildningsstöd , Högskoleservice
Studieadministration , Högskoleservice
  • Utbildningshandläggare Yrkeshögskolan (YH)
  • Servicekoordinator