Isabelle Ottosson

Utbildningshandläggare HLK
Studieadministration , Högskoleservice

Kontakt

Rum
K2022
Telefon
Schema
Ändra din information

Administrerar följande program

  • Interventions in Childhood
  • Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet - samtliga inriktningar
  • Förskollärarprogrammet
  • Swedish Preschool Education

Arbetar med

  • Utbildningsadministration mot HLK
  • Program- och kursplaner
  • Sekreterare i programrådet för Förskollärarprogrammet
  • Sekreterare i programrådet för MKV