Carina Lönn

Utbildningshandläggare Examen

Systemadministratör
Studieadministration , Högskoleservice

Kontakt

Rum
K3042
Telefon
+46 36-10 1059
Signatur/Kortnamn
LONC
Schema
Ändra din information

Arbetar med

  • Utfärdar examen på grund-, avancerad- och forskarnivå samt Yh-examen
  • Utfärdar kursbevis på grund- och avancerad nivå
  • Administrerar Kurs- och Programplaner i Kursinfo
  • Administrerar Kurs- och Programtillfällen i Kursinfo
  • Administrerar Forskarladok
  • Administrerar kodsättning av utbytesprogram i Ladok