Frida Lygnegård

Universitetslektor arbetsterapi
Avdelningen för rehabilitering , Hälsohögskolan

Kontakt

Rum
Ga508
Telefon
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Frida är legitimerad arbetsterapeut med en doktorsexamen i handikappvetenskap och  magisterexamen i folkhälsovetenskap. Fridas huvudsakliga intresseområden vad gäller undervisning och forskning rör barn och ungdomars hälsa, global hälsa, barns rättigheter samt hur vi kan skapa ett hållbart samhälle i linje med AGENDA 2030 och de globala målen. 

Frida arbetar som lektor vid Avdelningen för rehabilitering och innehar sedan hösten 2020 ett uppdrag gentemot Högskolans forskningsblogg Vertikals där hon skriver om frågor som rör barns och ungas rättigheter och barns hälsa och utveckling -i relation till egen forskning och aktuella frågor i samhället som rör barn och ungdomar. 

Videopresentation Frida Lygnegård forskning (1min 17sek.)

Länk till Fridas blogg på Vertikals

LinkedIn