Frida Lygnegård

Universitetslektor arbetsterapi

Avdelningen för rehabilitering , Hälsohögskolan

Kontakt

Rum
Gd503
Telefon
+46 36-10 1190
Signatur/Kortnamn
LYFR
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Frida är legitimerad arbetsterapeut med en doktorsexamen i handikappvetenskap och  magisterexamen i folkhälsovetenskap. Fridas huvudsakliga intresseområden vad gäller undervisning och forskning rör barn och ungdomars hälsa, nationell och internationell folkhälsa, barns rättigheter och hälsofrämjande arbete. Frida är medlem i den tvärprofessionella forskningsmiljön CHILD vid Jönköping University.

 

Frida disputerade 2018-10-26 i ämnet handikappetenskap vid Jönköping University. Det övergripande syftet med Fridas avhandling var att skapa förståelse för de individuella och miljömässiga faktorer som påverkar delaktighet och ett positivt vardagsfungerande hos ungdomar med funktionsnedsättningar och långvariga ohälsotillstånd.

Avhandlingsarbetet är den första svenska långtidsstudien av vardagsfungerande och delaktighet som inkluderar ungdomar med funktionsnedsättningar inklusive de som följer grundsärskolans läroplan. Avhandlingsarbetet ingår som ett delprojekt i i forskningsprogrammet LoRDIA (Longitudinal Research in Development in Adolescence) som genomförs vid Hälsohögskolan i Jönköping i samarbete med Göteborgs Universitet och som rör psykisk hälsa och tonårsutveckling. 

För mer infomation om LoRDIA v.g se www.lordia.se 

Artikel

Wagman, P. Johansson, A. Jansson, I. Lygnegård, F. Edström, E. Björklund Carlstedt, A. , ... Fristedt S. (2020). Making sustainability in occupational therapy visible by relating to the Agenda 2030 goals – A case description of a Swedish university World Federation of Occupational Therapists Bulletin, 76(1), 7-14. More information
Lygnegård, F., Almqvist, L., Granlund, M., Huus, K. (2019). Participation profiles in domestic life and peer relations as experienced by adolescents with and without impairments and long-term health conditions Developmental Neurorehabilitation, 22(1), 27-38. More information
Augustine, L., Lygnegård, F., Granlund, M., Adolfsson, M. (2018). Linking youths’ mental, psychosocial, and emotional functioning to ICF-CY: Lessons learned Disability and Rehabilitation, 40(19), 2293-2299. More information
Lygnegård, F., Augustine, L., Granlund, M., Kåreholt, I., Huus, K. (2018). Factors Associated With Participation and Change Over Time in Domestic Life, Peer Relations, and School for Adolescents With and Without Self-Reported Neurodevelopmental Disorders. A Follow-Up Prospective Study , 3, 1-13. More information
Huus, K., Dada, S., Bornman, J., Lygnegård, F. (2016). The awareness of primary caregivers in South Africa of the human rights of their children with intellectual disabilities , 42(6), 863-870. More information
Huus, K., Granlund, M., Bornman, J., Lygnegård, F. (2015). Human rights of children with intellectual disabilities: comparing self-ratings and proxy ratings Child Care Health and Development, 41(6), 1010-1017. More information
Lygnegård, F., Donohue, D., Bornman, J., Granlund, M., Huus, K. (2013). A Systematic review of Generic and Special Needs of Children with Disabilities Living in Poverty Settings in Low- and Middle-Income Countries Journal of Policy Practice, 12(4), 296-315. More information
Ramstrand, N., Lygnegård, F. (2012). Can balance in children with cerebral palsy improve through use of an activity promoting computer game? Technology and Health Care, 20(6), 501-510. More information

Doktorsavhandling

Lygnegård, F. (2018). Participation in and outside school: Self-ratings by Swedish adolescents with and without impairments and long-term health conditions (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Health and Welfare). More information

Konferensbidrag

Lygnegård, F. (2018). Patterns of participation within domestic life and peer relations - Youth’s own experiences. WFOT Congress 2018, 21st – 25th May 2018, Cape Town, South Africa. More information

Övrigt

Lygnegård, F. (2020). "Covid-19 är visst farligt för barn" [bloggpost]. More information
Lygnegård, F. (2020). "Covid 19; När tysta barn får en röst och ensam blir stark" [bloggpost]. More information
Lygnegård, F. (2020). Vertikala samtal med barnombudsmannen [videopodcast]. More information
Lygnegård, F. (2019). Vad påverkar ungdomars delaktighet? [video]. More information
Lygnegård, F., Granlund, M., Kapetanovic, S., Augustine, L., Huus, K. . Short-term longitudinal participation trajectories related to domestic life and peer relations for adolescents with and without self-reported neurodevelopmental impairments. More information