Pernilla Mårtensson

Universitetslektor Didaktik
Avdelningen för natur och samhälle , Högskolan för lärande och kommunikation
Filosofie doktor
Programansvarig
Grundlärarprogrammet

Kontakt

Rum
Hb334
Telefon
Schema
Ändra din information

Forskning

Pernilla är fil dr i didaktik med inriktning mot matematik.

Hennes forskningsintresse rör relationen mellan undervisning och elevers lärande i matematik. Under 2016 driver hon projektet Forska med lärare för lärande som finansieras av VINNOVA. Projektet syftar till att skapa ett samarbete mellan akademin och matematiklärare som undervisar på högstadiet. I projektet deltar forskare och lärare i forskningsprocessens alla steg och de undersöker hur undervisningen kan förbättras så att eleverna lär sig om räta linjens ekvation och division med tal mellan 0 och 1. Projektet förväntas dels ge konkreta exempel på hur skolan kan utvecklas till en kunskapsproducerande sektor där forskande lärare arbetar och där lärare blir mer kritiska forskningskonsumenter och dels ge ett matematikdidaktiskt kunskapsbidrag om två ämnesinnehåll i matematik.

 

Biografi

Pernilla har lärarexamen och har arbetat som matematik- och NO-lärare på grundskolans alla stadier samt på särskolan. Hon har också varit matematikutvecklare. 2010 antogs hon som doktorand i didaktik på högskolan för lärande och kommunikation. Under doktorandtiden deltog hon i projektet Lärares gemensamma kunskapsproduktion finansierat av VR. Forskningsprojektet byggde på ett samarbete mellan fyra olika lärosäten där forskare och högstadielärare studerade relationen mellan undervisning och lärande i ett speciellt arrangemang kallat learning study. Projektet syftade till att studera lärares kunskapsbildning om undervisning och elevers lärande inom några olika områden inom matematik och NO-ämnen. 2015 disputerade Pernilla med avhandlingen Att få syn på avgörande skillnader: lärares kunskap om lärandeobjektet. På högskolan undervisar hon i matematikdidaktik både inom ramen för lärarprogrammen och i uppdragsverksamheten för verksamma lärare.

 

Artikel

Mårtensson, P., Ekdahl, A. (2021). Variation theory and teaching experiences as tools to generate knowledge about teaching and learning mathematics – the case of pre-service teachers Nordisk matematikkdidaktikk, NOMAD: [Nordic Studies in Mathematics Education], 26(3-4), 91-112. More information
Mårtensson, P. (2019). Learning to see distinctions through learning studies: Critical aspects as an example of pedagogical content knowledge International Journal for Lesson and Learning Studies, 8(3), 196-211. More information
Mårtensson, P., Hansson, H. (2018). Challenging teachers' ideas about what students need to learn: Teachers' collaborative work in subject didactic groups International Journal for Lesson and Learning Studies, 7(2), 98-110. More information
Kullberg, A., Runesson, U., Marton, F., Vikström, A., Nilsson, P., Mårtensson, P., Häggström, J. (2016). Teaching one thing at a time or several things together?: Teachers changing their way of handling the object of learning by being engaged in a theory-based professional learning community in mathematics and science Teachers and Teaching: theory and practice, 22(6) Abingdon: Routledge . More information
Kullberg, A., Mårtensson, P., Runesson, U. (2016). What is to be learned? Teachers' collective inquiry into the object of learning Scandinavian Journal of Educational Research, 60(3), 309-322. More information
Kullberg, A., Runesson, U., Mårtensson, P. (2014). Different possibilities to learn from the same task PNA, 8(4), 139-150. More information

Doktorsavhandling

Mårtensson, P. (2015). Att få syn på avgörande skillnader: Lärares kunskap om lärandeobjektet (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication). More information

Antologibidrag

Mårtensson, P. (2021). Ämnesdidaktiskt kollegium – att kontinuerligt utveckla undervisning tillsammans. In: Å. Hirsh & A. Olin (Ed.), Skolutveckling i teori och praktik (pp. 335 -350). Malmö: Gleerups Utbildning AB More information

Konferensbidrag

Mårtensson, P., Ekdahl, A. (2021). How the integration of theory and practice supports pre-service teachers in teaching mathematics. 19th Biennial EARLI Conference, 23-27 August 2021. More information
Mårtensson, P., Gunnarsson, R. (2021). Att planera och undervisa om tal i bråkform utifrån Shanghai-traditionen. Forskningsbaserad undervisning – teori och praktik i samverkan, Jönköping University, 9 november 2021. More information
Mårtensson, P., Ekdahl, A., Keerekes, K. (2019). Att designa och förändra matematikuppgifter i learning study—en modell för att utveckla lärarstudenters yrkeskompetens. Forskningsbaserad undervisning - praktik och teori i samverkan. More information
Mårtensson, P. (2018). Utmaningar i ämnesdidaktiskt kollegium. Nationell konferens om den praktiknära skolforskningens teori och praktik, Stockholm, Sverige, maj 24, 2018. More information
Mårtensson, P., Runesson, U. (2014). Exploring and finding what must be learned about the constants in a linear function.: Teachers' inquiry into their own practice. World Association of Lesson Studies, WALS, 25-28 November 2014, Bandung, Indonesia.. More information
Kullberg, A., Mårtensson, P., Nilsson, P., Runesson, U., Vikström, A. (2014). Learning study and teachers' change of practice. European Association for Research in Learning and Instruction, SIG 9 conference, 1-3 September 2014, Oxford, UK.. More information
Mårtensson, P., Widlund, A. (2013). Two different ways of teaching division with decimal numbers. Göteborg, Sweden The World Association of Lesson Studies International Conference 2013; Gothenburg, 5-7 September. More information
Kullberg, A., Runesson, U., Mårtensson, P. (2013). The same task? - different learning possibilities. ICMI Study 22, Oxford, UK, July 2013. More information