Elaine Mc Hugh

Universitetslektor Handikappvetenskap
Avdelningen för kommunikation och beteendevetanskaper , Högskolan för lärande och kommunikation

Kontakt

Rum
Hb340
Telefon
Schema
Ändra din information
För en presentation av Elaine Mc Hugh, se engelska presentationsidan.

Artikel

Mc Hugh, E., Starke, M. (2020). Investigating feasibility and fidelity of the Parenting Young Children program in Sweden Evaluation and Program Planning, 80.