Alice Mohlin

Forskarassistent
Avdelningen för logistik och verksamhetsledning , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Kontakt

Telefon
Schema
Ändra din information

Alice Mohlin är forskarassistent i projektet PrepAIr inom AFAIR hos JTH och studerar AI-transformation i tillverkande industrier. Alice har sedan tidigare magisterexamen i Informatik med inriktning på informationssystem och kandidatexamen i ämnena Medieteknik samt Ledarskap och Organisation.