Saffran Möller

Universitetslektor Hälsa och vårdvetenskap
Avdelningen för rehabilitering , Hälsohögskolan
Programansvarig MASTech

Saffran Möller antogs som doktorand i Maj 2015 vid forskarskolan Hälsa och välfärd, Hälsohögskolan. Projektet fokuserar på individer amputerade genom eller ovanför knät och använder en protes vid förflyttning. Projektet är multidisciplinärt och syftar till att identifiera faktorer som påverkar mobilitet och funktion hos personer som går med olika typer av protesknäleder. Mobilitet och funktion påverkas av många faktorer, i denna studie kommer tilltro till egen förmåga (self-efficacy), kognition (graden av uppmärksamhet som krävs vid gång med protes) samt omgivningsfaktorer (typen av protesknäled) belysas. Ny teknik benämnd functional near-infrared spectroscopic topography (fNIRS) kommer att användas. fNIRS har visat sig sensitiv för att mäta kognitiva processer under dynamiska rörelser.

Saffran är Legitimerad fysioterapeut med Magister examen i fysioterapi. Saffran har arbetat i många år, i nära samarbete med ortopedingenjörer, både nationellt och internationellt, med rehabilitering av personer amputerade av nedre extremitet.

 

Artikel

Möller, S., Ramstrand, N., Hagberg, K., Rusaw, D. (2020). Cortical brain activity in transfemoral or knee-disarticulation prosthesis users performing single and dual-task walking activities Journal of Rehabilitation and Assistive Technologies Engineering, 7. More information
Ramstrand, N., Möller, S., Rusaw, D. (2020). Transitioning to a microprocessor-controlled prosthetic knee – Executive functioning during single and dual-task gait Prosthetics and Orthotics International, 44(1), 27-35. More information
Möller, S., Rusaw, D., Hagberg, K., Ramstrand, N. (2019). Reduced cortical brain activity with the use of microprocessor-controlled prosthetic knees during walking Prosthetics and Orthotics International, 43(3), 257-265. More information
Möller, S., Hagberg, K., Samuelsson, K., Ramstrand, N. (2018). Perceived self-efficacy and specific self-reported outcomes in persons with lower-limb amputation using a non-microprocessor-controlled versus a microprocessor-controlled prosthetic knee Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, 13(3), 220-225. More information

Doktorsavhandling

Möller, S. (2019). Functioning in prosthetic users provided with and without a microprocessor-controlled prosthetic knee – relative effects on mobility, self-efficacy and attentional demand (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Health and Welfare). More information

Konferensbidrag

Möller, S., Ramstrand, N., Hagberg, K., Rusaw, D. (2019). Can Microprocessor-Controlled Prosthetic Knees Reduce Attentional Demand during Single and Dual-task Walking?. ISPO’s 17th World Congress (International Society for Prosthetics and Orthotics), 5-8 October 2019, Kobe, Japan. More information
Ramstrand, N., Möller, S. (2018). Can prostheses and orthoses reduce the demand on higher order cognitive processes during walking?. The 11th Nordic prosthetist and orthotist conference Copenhagen, Denmark, 6th – 8th September 2018. More information

Övrigt

Möller, S., Ramstrand, N., Rusaw, D., Hagberg, K. . Differences in mobility for individuals using a non-microprocessor-controlled versus a microprocessor-controlled prosthetic knee. More information