Josipa Morén

Operativ chef och Utbildningschef
VD-kansli , Jönköping University Enterprise
Jönköping University Enterprise , Jönköping University Enterprise
Tjänstledig

Kontakt

Telefon
Schema
Ändra din information