Jan Mårtensson

Föreståndare Forskarskolan Hälsa och Välfärd
Vd-kansli , Hälsohögskolan
Medicine doktor
Professor

Kontakt

Rum
Ga617
Telefon
Schema
Ändra din information

Jan Mårtensson är professor i Omvårdnad vid Hälsohögskolan, Jönköping University. Den huvudsakliga forskningen som Jan ägnar sig åt ligger inom ämnesområdet vårdvetenskap/omvårdnad med inriktning mot sekundär prevention av personer med hjärtsvikt. Inom detta område har Jan bland annat studerat livssituationen för patienter med måttlig-svår hjärtsvikt och deras närstående, fysisk träning av äldre med hjärtsvikt, egenvårdsprogram inom sluten- och primärvård, sexuell rådgivning för patienter och deras partner, vård i livets slutskede och utvecklat informations/utbildningsmaterial för patienter med hjärtsvikt och deras närstående. Inom dessa områden har såväl kvantitativ som kvalitativ metod använts.

Jan Mårtensson disputerade 2002 vid Göteborgs Universitet med avhandlingen “The Life Situation of Patients with Heart Failure in Primary Health Care — an Explorative and Interventional Study". Han har också varit delaktig i över 90 originalartiklar i referee-granskade tidskrifter och skrivit 15 bokkapitel (på svenska, danska och engelska) innefattande såväl fakta som metodkunskap.

Jan Mårtensson startade och var ordförande för VICs (vårdpersonal inom cardiologi) arbetsgrupp för hjärtsvikt 1997-2001 (nationellt), styrgruppen för kardiovaskulärt profilområde 2007-2009 (regionalt), samt i Education Committe of CCNAP (Council on cardiovascular nursing and allied professions) 2008-2011 (europeiskt). Han har också varit ledamot i Hälsohögskolans styrelse åren 2008-2009, samt i styrelsen för två europeiska hjärtorganisationer.

Hösten 2011 startade han och var fram till 2015 ansvarig för ADULT, en av Hälsohögskolans forskningsmiljöer. Han var även med och startade CESAR, vilket är ett regionalt nätverk för kardiovaskulär omvårdnadsforskning. Jan är ledamot i styrelsen för Röda Korsets Högskola i Stockholm sedan 2016 och ledamot i redaktionen för den vetenskapliga tidskriften The European Journal of Cardiovascular Nursing sedan 2011.

Jan Mårtensson var gästprofessor vid University of Arkansas i ett halvår under 2010 och ansvarar sedan 2011 för ett akademiskt samarbete mellan sjuksköterskeskolan vid Tianjin Medical University (TMU), Kina och Hälsohögskolan i Jönköping. Från 2014-2017 hade han en professor II anställning vid Högskolan i Bergen, Norge.

Hans nuvarande anställning vid Hälsohögskolan är som professor vid Avdelningen för Omvårdnad och föreståndare för Forskarskolan för Hälsa och Välfärd.

Antologibidrag

Mårtensson, J. (2012). Vård av patient med hjärtsvikt. In: Bengt Fridlund, Dan Malm, Jan Mårtensson (Ed.), Kardiologisk Omvårdnad (pp. 79 -108). Lund: Studentlitteratur
Henricson, M., Mårtensson, J. (2012). Publicering av examensarbete. In: Henricson. M (Ed.), Vetenskaplig teori och metod. Från idé till examination inom omvårdnad (pp. 569 -581). Lund: Studentlitteratur
Schenk-Gustafsson, K., Kanter, T., Mårtensson, J. (2011). Hjärtsvikt. In: Läkemedelsverket (Ed.), Läkemedelsboken 2011-2012 (pp. 302 -313). Mölnlycke: Elanders Sverige AB
Schenck-Gustafsson, K., Kanter, T., Mårtensson, J. (2009). Hjärtsvikt. In: Apoteket AB (Ed.), Läkemedelsboken Lund: BTJ Tryck AB
Schenck-Gustafsson, K., Kanter, T., Mårtensson, J. (2007). Hjärtsvikt. In: Läkemedelsboken 2007/2008 (pp. 243 -253). Stockholm: Apoteket AB
Schenck-Gustafsson, K., Kanter, T., Mårtensson, J. (2005). Hjärtsvikt. In: Läkemedelsboken 2005/2006 (pp. 239 -249). Stockholm: Apoteket AB
Mårtensson, J. (2005). Sjuksköterskebaserade hjärtsviktsmottagningar inom primärvård. In: Vård vid hjärtsvikt (pp. 81 -98). Lund: Studentlitteratur
Mårtensson, J. (2005). Livssituation och hälsorelaterad livskvalitet. In: Vård vid hjärtsvikt (pp. 117 -132). Lund: Studentlitteratur
Mårtensson, J. (2005). Anhörigas situation. In: Vård vid hjärtsvikt (pp. 249 -262). Lund: Studentlitteratur
Mårtensson, J. (2005). Könsskillnader vid hjärtsvikt. In: Vård vid hjärtsvikt (pp. 237 -248). Lund: Studentlitteratur
Strömberg, A., Fridlund, B., Mårtensson, J. (2004). Gender issues in heart failure: Meeting the needs of both men and women. In: Caring for the Heart Failure Patient: a Textbook for the Health Care Professional (pp. 211 -222). London: Martin Dunitz
Mårtensson, J. (1998). Vård och omvårdnad av patient med hjärtsvikt. In: Bengt Fridlund (Ed.), Kardiologisk omvårdnad (pp. 63 -78). Lund: Studentlitteratur

Artikel

Karlsson, K., Nasic, S., Lundberg, L., Mårtensson, J., Jonsson, A. (2021). Health problems among Swedish ambulance personnel: long-term risks compared to other professions in Sweden - a longitudinal register study International Journal of Occupational Safety and Ergonomics.
Jaarsma, T. Klompstra, L. Ben Gal, T. Ben Avraham, B. Boyne, J. Bäck, M. , ... Strömberg A. (2021). Effects of exergaming on exercise capacity in patients with heart failure: results of an international multicentre randomized controlled trial European Journal of Heart Failure, 23(1), 114-124.
Wu, E., Mårtensson, J., Desta, L., Broström, A. (2021). Predictors of treatment benefits after enhanced external counterpulsation in patients with refractory angina pectoris Clinical Cardiology, 44(2), 160-167.
Jiang, N., Wei, S., Mårtensson, J., Zhao, Y., Årestedt, K. (2021). Assessment of Radiation-Induced Xerostomia: Validation of the Xerostomia Questionnaire in Chinese Patients With Head and Neck Cancer Cancer Nursing, 44(2), E68-E75.
Lin, C., Broström, A., Årestedt, K., Mårtensson, J., Steinke, E., Pakpour, A. (2020). Using extended theory of planned behavior to determine factors associated with help-seeking behavior of sexual problems in women with heart failure: a longitudinal study Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology, 41(1), 54-61.
Östbring, M., Hellström, L., Mårtensson, J. (2020). Trivial or troublesome: Experience with coronary heart disease medication from the patient’s perspective Patient Preference and Adherence, 14, 411-424.
Hjelmfors, L. van der Wal, M. Friedrichsen, M. Milberg, A. Mårtensson, J. Sandgren, A. , ... Jaarsma T. (2020). Optimizing of a question prompt list to improve communication about the heart failure trajectory in patients, families, and health care professionals BMC Palliative Care, 19(1).
Vellone, E. Chialà, O. Boyne, J. Klompstra, L. Evangelista, L. Back, M. , ... Jaarsma T. (2020). Cognitive impairment in patients with heart failure: an international study ESC Heart Failure, 7(1), 47-54.
Van der Wal, M. Stromberg, A. Milberg, A. Mårtensson, J. Sandgren, A. Friedrichsen, M. , ... Jaarsma T. (2020). Acceptability of a communication tool on the heart failure trajectory: data from Sweden and the Netherlands European Journal of Cardiovascular Nursing, 19(1 SUPPL), S35-S36.
Hjelmfors, L., Stromberg, A., Friedrichsen, M., Sandgren, A., Mårtensson, J., Jaarsma, T., Van der Wal, M. (2020). Optimizing a communication tool to improve discussion about the heart failure trajectory in Sweden and the Netherlands European Journal of Cardiovascular Nursing, 19(1 SUPPL), S24-S25.
Markhus, L., Mårtensson, J., Norekvaal, T., Keilegavlen, H., Pettersen, T., Faalun, N. (2020). Experiences with intimacy and sexual activity in female heart failure patients European Journal of Cardiovascular Nursing, 19(1 SUPPL), S4.
Iversen, E., Kolltveit, B., Hernar, I., Mårtensson, J., Haugstvedt, A. (2019). Transition from paediatric to adult care: a qualitative study of the experiences of young adults with type 1 diabetes. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 33(3), 723-730.
Klompstra, L. Johansson Östbring, M. Jaarsma, T. Ågren, S. Fridlund, B. Hjelm, C. , ... Strömberg A. (2019). The appropriateness and presentation of commonly available cardiovascular web pages providing information about cardiovascular diseases Computers, Informatics, Nursing, 37(10), 493-497.
Lu, Q., Mårtensson, J., Zhao, Y., Johansson, L. (2019). Living on the edge: Family caregivers’ experiences of caring for post-stroke family members in China: A qualitative study International Journal of Nursing Studies, 94, 1-8.
Wu, E., Broström, A., Mårtensson, J. (2019). Experiences of Undergoing Enhanced External Counterpulsation in Patients With Refractory Angina Pectoris: A Qualitative Study Journal of Cardiovascular Nursing, 34(2), 147-158.
Björklund, M., Fridlund, B., Mårtensson, J. (2019). Experiences of psychological flow as described by people diagnosed with and treated for head and neck cancer European Journal of Oncology Nursing, 43.
Pettersen, T., Mårtensson, J., Axelsson, Å., Jørgensen, M., Strömberg, A., Thompson, D., Norekvål, T. (2018). European cardiovascular nurses' and allied professionals' knowledge and practical skills regarding cardiopulmonary resuscitation. European Journal of Cardiovascular Nursing, 17(4), 336-344.
van der Wal, M., Hjelmfors, L., Mårtensson, J., Friedrichsen, M., Strömberg, A., Jaarsma, T. (2018). Variables Related to Communication About Prognosis Between Nurses and Patients at Heart Failure Clinics in Sweden and the Netherlands. Journal of Cardiovascular Nursing, 33(2), E1-E6.
Hjelmfors, L., Sandgren, A., Strömberg, A., Mårtensson, J., Jaarsma, T., Friedrichsen, M. (2018). “I was told that I would not die from heart failure”: Patient perceptions of prognosis communication Applied Nursing Research, 41, 41-45.
Hjelmfors, L., Strömberg, A., Friedrichsen, M., Sandgren, A., Mårtensson, J., Jaarsma, T. (2018). Using co-design to develop an intervention to improve communication about the heart failure trajectory and end-of-life care BMC Palliative Care, 17(1).
Hjelmfors, L., Strömberg, A., Friedrichsen, M., Sandgren, A., Mårtensson, J., Jaarsma, T. (2018). Using co-design to develop an intervention to improve communication about the heart failure trajectory and end-of-life care European Journal of Cardiovascular Nursing, 17, 23.
Jiang, N., Zhao, Y., Jansson, H., Chen, X., Mårtensson, J. (2018). Experiences of xerostomia after radiotherapy in patients with head and neck cancer: A qualitative study Journal of Clinical Nursing, 27(1-2), e100-e108.
Wu, E., Broström, A., Mårtensson, J. (2018). Undergoing enhanced external counterpulsation treatment - a qualitative study of patients with refractory angina pectoris European Journal of Cardiovascular Nursing, 17, 12-13.
Lin, C. Pakpour, A. Broström, A. Fridlund, B. Årestedt, K. Strömberg, A. , ... Mårtensson J. (2018). Psychometric Properties of the 9-item European Heart Failure Self-care Behavior Scale Using Confirmatory Factor Analysis and Rasch Analysis Among Iranian Patients. Journal of Cardiovascular Nursing, 33(3), 281-288.
Henricson, M., Fridlund, B., Mårtensson, J., Hedberg, B. (2018). The validation of the Supervision of Thesis Questionnaire (STQ) Nurse Education Today, 65, 11-16.
Tingsvik, C., Hammarskjöld, F., Mårtensson, J., Henricson, M. (2018). Patients' lived experience of intensive care when being on mechanical ventilation during the weaning process: A hermeneutic phenomenological study. Intensive & Critical Care Nursing, 47, 46-53.
Wang, L., Mårtensson, J., Zhao, Y., Nygårdh, A. (2018). Experiences of a health coaching self-management program in patients with COPD: a qualitative content analysis. The International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, 13, 1527-1536.
Näsström, L., Mårtensson, J., Idvall, E., Strömberg, A. (2017). Participation in Care Encounters in Heart Failure Home-Care Clinical Nursing Research, 26(6), 713-730.
Luttik, M. Goossens, E. Ågren, S. Jaarsma, T. Mårtensson, J. Thompson, D. , ... Strömberg A. (2017). Attitudes of nurses towards family involvement in the care for patients with cardiovascular diseases European Journal of Cardiovascular Nursing, 16(4), 299-308.
Sedlar, N., Lainscak, M., Mårtensson, J., Strömberg, A., Jaarsma, T., Farkas, J. (2017). Factors related to self-care behaviours in heart failure: A systematic review of European Heart Failure Self-Care Behaviour Scale studies European Journal of Cardiovascular Nursing, 16(4), 272-282.
Hjelmfors, A., Sandgren, A., Stromberg, A., Mårtensson, J., Jaarsma, T., Friedrichsen, M. (2017). Patient perspectives of prognosis communication European Journal of Cardiovascular Nursing, 16(Suppl. 1), S65-S66.
Sedlar, N., Socan, G., Farkas, J., Mårtensson, J., Strömberg, A., Jaarsma, T., Lainscak, M. (2017). Measuring self-care in patients with heart failure: A review of the psychometric properties of the European Heart Failure Self-Care Behaviour Scale (EHFScBS). Patient Education and Counseling, 100(7), 1304-1313.
Lainscak, M., Sedlar, N., Socan, G., Farkas, J., Mårtensson, J., Stromberg, A., Jaarsma, T. (2017). Psychometric properties of the European Heart Failure Self-Care Behaviour Scale (EHFScBS) European Journal of Cardiovascular Nursing, 16(Suppl. 1), S74.
Klompstra, L., Jaarsma, T., Mårtensson, J., Strömberg, A. (2017). Exergaming through the eyes of patients with heart failure: A qualitative content analysis study Games for Health Journal, 6(3), 152-158.
Sedlar, N., Lainscak, M., Mårtensson, J., Strömberg, A., Jaarsma, T., Farkas, J. (2017). Factors associated with self-care behaviours in heart failure: a systematic review of european heart failure self-care behaviour scale (EHFScBS) studies European Journal of Heart Failure, 19, 140.
Klompstra, L., Sedlar, N., Strömberg, A., Mårtensson, J., Lainscak, M., Farkas, J., Jaarsma, T. (2017). Effective interventions to improve self-care in patients with heart failure European Journal of Heart Failure, 19, 308.
Wu, E., Mårtensson, J., Broström, A. (2017). Enhanced external counterpulsation as an intervention for patients with refractory angina pectoris - a review of performed research European Journal of Cardiovascular Nursing, 16(Suppl. 1), S38.
Saffari, M. Lin, C. Broström, A. Mårtensson, J. Malm, D. Burri, A. , ... Pakpour A. (2017). Investigating sexual problems, psychological distress and quality of life in female patients with Takotsubo cardiomyopathy: A prospective case-control study European Journal of Cardiovascular Nursing, 16(7), 614-622.
Pakpour, A., Broström, A., Mårtensson, J., Malm, D. (2017). Help seeking behavior for sexual dysfunction in female patients with Takotsubo cardiomyopathy: A longitudinal application of the theory of planned behavior European Journal of Cardiovascular Nursing, 16(Suppl. 1), S32-S33.
Pakpour, A., Broström, A., Malm, D., Mårtensson, J., Saffari, M., Fridlund, B. (2017). Prospective case-control study of sexual dysfunction in female patients with Takotsubo cardiomyopathy European Journal of Cardiovascular Nursing, 16(Suppl. 1), S85-S86.
Pakpour, A., Broström, A., Mårtensson, J., Malm, D., Fridlund, B. (2017). Cardiac rehabilitation teams‘ psychosocial determinants for sexual counseling of women with Takotsubo cardiomyopathy: A theory-based longitudinal study European Journal of Cardiovascular Nursing, 16(Suppl. 1), S53-S54.
Jonkman, N. Westland, H. Groenwold, R. Ågren, S. Atienza, F. Blue, L. , ... Hoes A. (2016). Do self-management interventions work in patients with heart failure? An individual patient data meta-analysis Circulation, 133(12), 1189-1198.
Jonkman, N. Westland, H. Groenwold, R. Ågren, S. Anguita, M. Blue, L. , ... Hoes A. (2016). What Are Effective Program Characteristics of Self-Management Interventions in Patients With Heart Failure?: An Individual Patient Data Meta-analysis Journal of Cardiac Failure, 22(11), 861-871.
Wieslander, I., Mårtensson, J., Fridlund, B., Svedberg, P. (2016). Women's experiences of how their recovery process is promoted after a first myocardial infarction: Implications for cardiac rehabilitation care International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 11.
Jaarsma, T. Klompstra, L. Ben Gal, T. Boyne, J. Vellone, E. Bäck, M. , ... Strömberg A. (2015). Increasing exercise capacity and quality of life of patients with heart failure through Wii gaming: the rationale, design and methodology of the HF-Wii study; a multicentre randomized controlled trial European Journal of Heart Failure, 17(7), 743-748.
Hjelmfors, L., Van Der Wal, M., Friedrichsen, M., Mårtensson, J., Strömberg, A., Jaarsma, T. (2015). Patient-nurse communication about prognosis and end-of-life care Journal of Palliative Medicine, 18(10), 865-871.
Van der Wal, M., Hjelmfors, L., Mårtensson, J., Stromberg, A., Jaarsma, T. (2015). Factors related to discussing prognosis by nurses at heart failure clinics in Sweden and the Netherlands European Heart Journal, 36, 38.
Hjelmfors, A., Van der Wal, M., Strömberg, A., Friedrichsen, M., Mårtensson, J., Jaarsma, T. (2015). Challenges in discussing prognosis and end-of-life care with heart failure patients European Journal of Heart Failure, 17, 351.
Tingsvik, C., Johansson, K., Mårtensson, J. (2015). Weaning from mechanical ventilation: factors that influence intensive care nurses' decision-making Nursing in Critical Care, 20(1), 16-24.
Nygårdh, A. Mårtensson, J. Allemann, H. Strömberg, A. Aidemark, J. Fruberg, C. , ... Askenäs L. (2015). An experience-based co-design to accomplish person-centered self-care support for elderly persons with heart failure European Journal of Cardiovascular Nursing, 14, 51-52.
Fridlund, B., Mårtensson, J., Baigi, A., Broström, A. (2015). Establishing the psychometric properties of the comprehensive ethos towards wellness questionnaire in a Norwegian population Journal of Holistic Nursing, 33(4), 366-373.
Oterhals, K. Deaton, C. De Geest, S. Jaarsma, T. Lenzen, M. Moons, P. , ... Norekvål T. (2014). European cardiac nurses' current practice and knowledge on anticoagulation therapy European Journal of Cardiovascular Nursing, 13(3), 261-269.
Astin, F., Carroll, D., De Geest, S., Mårtensson, J. (2014). Education for nurses working in cardiovascular care: A European survey European Journal of Cardiovascular Nursing, 13(6), 532-540.
Aidemark, J., Askenäs, L., Mårtensson, J., Strömberg, A. (2014). Challenges for heart failure patients’ self-care systems – analysis of patients’ needs Procedia Technology - Elsevier, 16, 1256-1264.
Mårtensson, J., Jaarsma, T., Fridlund, B. (2014). Sexrådgivning viktig vid kardiovaskulär sjukdom: Återgång till sexuell aktivitet ett vanligt problem Läkartidningen, 111 Stockholm: Sveriges läkarförbund .
Jaarsma, T., Fridlund, B., Mårtensson, J. (2014). Sexual dysfunction in heart failure patients Current Heart Failure Reports, 11(3), 330-336.
Byrne, M., Doherty, S., Fridlund, B., Mårtensson, J., Steinke, E., Jaarsma, T., Devane, D. (2014). Sexual counselling for sexual problems in patients with cardiovascular disease (Protocol) The Cochrane library, 1-12.
Hjelmfors, L., Strömberg, A., Friedrichsén, M., Mårtensson, J., Jaarsma, T. (2014). Communicating prognosis and end-of-life care to heart failure patients: a survey of heart failure nurses' perspectives European Journal of Cardiovascular Nursing, 13(2), 152-161.
Jaarsma, T. Strömberg, A. Franzén Årestedt, K. Broström, A. Kärner, A. Mårtensson, J. , ... Thompson D. (2013). A good manuscript review for the European Journal of Cardiovascular Nursing European Journal of Cardiovascular Nursing, 12(2), 102-103.
Aidemark, J., Askenäs, L., Mårtensson, J., Strömberg, A. (2013). Understanding heart failure care as a patient learning process Procedia Technology, 9, 930-939.
Zang, X., Zhang, H., Cheng, S., Gao, Y., Cao, Y., Zhao, Y., Mårtensson, J. (2013). Pivotal factors interfering in 24-hour blood pressure fluctuation and arterial stiffness in a community of Chinese elderly hypertensive patients Journal of Clinical Nursing, 22(3/4), 379-388.
Jaarsma, T. Strömberg, A. Årestedt, K. Broström, A. Kärner, A. Mårtensson, J. , ... Thompson D. (2013). A good manuscript review for the European Journal of Cardiovascular Nursing European Journal of Cardiovascular Nursing, 12(2), 102-103.
Wieslander, I., Mårtensson, J., Fridlund, B., Svedberg, P. (2013). Factors influencing female patients' recovery after their first myocardial infarction as experienced by cardiac rehabilitation nurses Open Journal of Nursing, 3(2), 230-240.
Cider, Å., Mårtensson, J., Fridlund, B., Strömberg, A., Pihl, E. (2012). Response to 'Exercise programmes and quality of life in the elderly: important facts' European Journal of Cardiovascular Nursing, 11(1), 128.
Sjölander, C., Rolander, B., Järhult, J., Mårtensson, J., Ahlström, G. (2012). Health-related quality of life in family members of patients with an advanced cancer diagnosis: A one-year prospective study Health and Quality of Life Outcomes, 10(89).
Munck, B., Sandgren, A., Fridlund, B., Mårtensson, J. (2012). Next-of-kin's conceptions of medical technology in palliative homecare Journal of Clinical Nursing, 21(13/14), 1868-1877.
Munck, B., Sandgren, A., Fridlund, B., Mårtensson, J. (2012). Patients' understanding of medical technology in palliative home care: a qualitative analysis Journal of Hospice and Palliative Nursing, 14(3), 191-198.
Hjelm, C., Dahl, A., Broström, A., Mårtensson, J., Johansson, B., Strömberg, A. (2012). The influence of heart failure on longitudinal changes in cognition among individuals 80 years of age and older Journal of Clinical Nursing, 21(7-8), 994-1003.
Verheijden Klompstra, L. Jaarsma, T. Moons, P. Norekvål, T. Smith, K. Mårtensson, J. , ... Strömberg A. (2012). Anaemia and iron deficiency in cardiac patients: what do nurses and allied professionals know? European Journal of Cardiovascular Nursing, 11(Suppl. 1), S90-S95.
Jönsson, S., Mårtensson, J. (2011). Uppfattningar om ryggbedövning hos dagkirurgiska patienter som genomgår knäartroskopi Vård i Norden, 31(2), 19-23.
Bäckström-Siwe, C., Lindbladh-Fridh, M., Mårtensson, J. (2011). The workload of caring in anaesthesia care: test of validity and reliability Vård i Norden, 31(3), 9-14.
Pihl, E., Cider, Å., Strömberg, A., Fridlund, B., Mårtensson, J. (2011). Exercise in elderly patients with chronic heart failure in primary care: effects on physical capacity and health-related quality of life European Journal of Cardiovascular Nursing, 10(3), 150-158.
Pihl, E., Fridlund, B., Mårtensson, J. (2011). Patients' experiences of physical limitations in daily life activities when suffering from chronic heart failure: a phenomenographic analysis Scandinavian Journal of Caring Sciences, 25(1), 3-11.
Munck, B., Fridlund, B., Mårtensson, J. (2011). District nurses´ conceptions of medical technology in palliative home care Journal of Nursing Management, 19(7), 845-854.
Pihl, E., Fridlund, B., Mårtensson, J. (2010). Spouses' experiences of impact on daily life regarding physical limitations in the loved one with heart failure: a phenomenographic analysis Canadian journal of cardiovascular nursing, 20(3), 9-17.
Axelsson, Å. Fridlund, B. Moons, P. Mårtensson, J. Scholte op Reimer, W. Smith, K. , ... Norekvål T. (2010). European cardiovascular nurses' experiences of and attitudes towards having family members present in the resuscitation room European Journal of Cardiovascular Nursing, 9(1), 15-23.
Lidell, E., Fridlund, B., Mårtensson, J., Hildingh, C. (2009). A master programme in cardiovascular nursing: a two-year follow-up Vård i Norden, 29(2), 48-49.
Mårtensson, J., Dahlström, U., Johansson, G., Lernfelt, B., Persson, H., Willenheimer, R. (2009). Nurse-led heart failure follow-up in primary care in Sweden European Journal of Cardiovascular Nursing, 8(2), 119-124.
Broström, A., Strömberg, A., Ulander, M., Fridlund, B., Mårtensson, J., Svanborg, E. (2009). Perceived informational needs, side-effects and their consequences on adherence: a comparison between CPAP treated patients with OSAS and healthcare personnel Patient Education and Counseling, 74(2), 228-235.
Jaarsma, T., Franzén, K., Mårtensson, J., Dracup, K., Strömberg, A. (2009). The European Heart Failure Self-care Behaviour scale revised into a nine-item scale (EHFScB-9): a reliable and valid international instrument European Journal of Heart Failure, 11(1), 99-105.
Vilaseca, J. Dedeu, T. de Graaf, P. Hobbs, R. Muth, C. Mårtensson, J. , ... Scherer M. (2008). Chronic heart failure: the role of primary care: position paper of the European Forum for Primary Care Quality in Primary Care, 16(5), 351-362.
Munck, B., Fridlund, B., Mårtensson, J. (2008). Next-of-kin caregivers in palliative home care: from control to loss of control Journal of Advanced Nursing, 64(6), 578-586.
Widäng, I., Fridlund, B., Mårtensson, J. (2008). Women patients' conceptions of integrity within health care: a phenomenographic study Journal of Advanced Nursing, 61(5), 540-548.
Lindström, K., Ekedahl, A., Carlsten, A., Mårtensson, J., Mölstad, S. (2007). Can selective serotonin inhibitor drugs in elderly patients in nursing homes be reduced? Scandinavian Journal of Primary Health Care, 25(1), 3-8.
Broström, A., Johansson, P., Strömberg, A., Albers, J., Mårtensson, J., Svanborg, E. (2007). Obstructive sleep apnoea syndrome: patients' perceptions of their sleep and its effects on their life situation. Journal of Advanced Nursing, 57(3), 318-327.
Holst, M., Willenheimer, R., Mårtensson, J., Lindholm, M., Strömberg, A. (2007). Telephone follow-up of self-care behaviour after a single session education of patients with heart failure in primary health care European Journal of Cardiovascular Nursing, 6(2), 153-159.
Broström, A., Strömberg, A., Mårtensson, J., Ulander, M., Harder, L., Svanborg, E. (2007). Association of Type D personality to perceived side effects and adherence in CPAP-treated patients with OSAS Journal of Sleep Research, 16(4), 439-447.
Persson, M., Mårtensson, J. (2006). Situations influencing habits in diet and exercise among nurses working night shift. Journal of Nursing Management, 14(5), 414-423.
Mårtensson, J., Fridlund, B., Strömberg, A. (2006). Cardiovascular nursing in Sweden 2006: new challenges for clinical practice, education, and research. Progress in Cardiovascular Nursing, 21(3), 162-165.
Lenzen, M. Scholte op Reimer, W. Norekvål, T. De Geest, S. Fridlund, B. Heikkilä, J. , ... Wijns W. (2006). Pharmacological treatment and perceived health status during 1-year follow up in patients diagnosed with coronary artery disease, but ineligible for revascularization: Results from the Euro Heart Survey on Coronary Revascularization. European Journal of Cardiovascular Nursing, 5(2), 115-121.
Moons, P. Scholte op Reimer, W. De Geest, S. Fridlund, B. Heikkilä, J. Jaarsma, T. , ... Thompson D. (2006). Nurse specialists in adult congenital heart disease: the current status in Europe European Journal of Cardiovascular Nursing, 5(1), 60-67.
Scholte op Reimer, W. Moons, P. De Geest, S. Fridlund, B. Heikkilä, J. Jaarsma, T. , ... Thompson D. (2006). Cardiovascular risk estimation by professionally active cardiovascular nurses: results from the Basel 2005 Nurses Cohort. European Journal of Cardiovascular Nursing, 5(4), 258-263.
Jaarsma, T. Strömberg, A. De Geest, S. Fridlund, B. Heikkila, J. Mårtensson, J. , ... Thompson D. (2006). Heart failure management programmes in Europe European Journal of Cardiovascular Nursing, 5(3), 197-205.
Pihl, E., Jacobsson, A., Fridlund, B., Strömberg, A., Mårtensson, J. (2005). Depression and health-related quality of life in elderly patients suffering from heart failure and their spouses: a comparative study. European Journal of Heart Failure, 7(4), 583-589.
Mårtensson, J., Strömberg, A., Dahlström, U., Karlsson, J., Fridlund, B. (2005). Patients with heart failure in primary health care: effects of a nurse-led intervention on health-related quality of life and depression. European Journal of Heart Failure, 7(3), 393-403.
Jaarsma, T. Stewart, S. De Geest, S. Fridlund, B. Heikkilä, J. Mårtensson, J. , ... Thompson D. (2004). A survey of coronary risk factors and B-type natriuretic peptide concentrations in cardiac nurses from Europe: do nurses still practice what they preach? European Journal of Cardiovascular Nursing, 3(1), 3-6.
Fridlund, B., Mårtensson, J. (2004). Cardiovascular nursing in RN and higher education in Swedish universities: a national survey. European Journal of Cardiovascular Nursing, 3(3), 255-259.
Jacobsson, A., Pihl, E., Mårtensson, J., Fridlund, B. (2004). Emotions, the meaning of food and heart failure: a grounded theory study. Journal of Advanced Nursing, 46(5), 514-22.
Jaarsma, T., Strömberg, A., Mårtensson, J., Dracup, K. (2003). Development and testing of the European Heart Failure Self-Care Behaviour Scale European Journal of Heart Failure, 5(3), 363-370.
Mårtensson, J., Dracup, K., Canary, C., Fridlund, B. (2003). Living with heart failure: depression and quality of life in patients and spouses. The Journal of Heart and Lung Transplantation, 22(4), 460-467.
Strömberg, A., Mårtensson, J., Fridlund, B., Levin, L., Karlsson, J., Dahlström, U. (2003). Nurse-led heart failure clinics improve survival and self-care behaviour in patients with heart failure: results from a prospective, randomised trial. European Heart Journal, 24(11), 1014-1023.
De Geest, S. Fridlund, B. Heikkilä, J. Jaarsma, T. Mårtensson, J. Moons, P. , ... Thompson D. (2002). A survey of coronary risk factors in a cohort of cardiac nurses from Europe: do nurses practise what they preach? European Journal of Cardiovascular Nursing, 1(1), 57-60.
Strömberg, A., Mårtensson, J., Fridlund, B., Dahlström, U. (2001). Nurse-led heart failure clinics in Sweden European Journal of Heart Failure, 3(1), 139-44.
Mårtensson, J., Dracup, K., Fridlund, B. (2001). Decisive situations influencing spouses' support of patients with heart failure: a critical incident technique analysis. Heart & Lung, 30(5), 341-350.
Fridlund, B. Lindgren, E. Ivarsson, A. Jinhage, B. Bolse, K. Flemme, I. , ... Mårtensson J. (2000). Patients with implantable cardioverter-defibrillator and their conceptions of the life situation: A qualitative analysis Journal of Clinical Nursing, 9(1), 37-47.
Fridlund, B., Lindgren, E., Ivarsson, A., Bolse, K., Flemme, I., Sandstedt, B., Mårtensson, J. (2000). Patients with implantable cardioverter-defibrillator and their conceptions of the life situation: a qualitative analysis Journal of Clinical Nursing, 9(1), 37-45.
Mårtensson, J., Karlsson, J., Fridlund, B. (1998). Female patients with congestive heart failure: how they conceive their life situation. Journal of Advanced Nursing, 28(6), 1216-1224.
Mårtensson, J., Karlsson, J., Fridlund, B. (1997). Male patients with congestive heart failure and their conception of the life situation. Journal of Advanced Nursing, 25(3), 579-586.

Artikel, forskningsöversikt

Lindmark, U. Bülow, P. Mårtensson, J. Rönning, H. Ahlstrand, I. Broström, A. , ... Sandgren A. (2019). The use of the concept of transition in different disciplines within health and social welfare: An integrative literature review.
Byrne, M., Doherty, S., Fridlund, B., Mårtensson, J., Steinke, E., Jaarsma, T., Devane, D. (2016). Sexual counselling for sexual problems in patients with cardiovascular disease.
Strömberg, A., Mårtensson, J. (2003). Gender differences in patients with heart failure.

Doktorsavhandling

Konferensbidrag

Hjelm, C., Dahl, A., Broström, A., Mårtensson, J., Johansson, B., Strömberg, A. (2011). The influence of heart failure on change in cognition among individuals 80 years of age and older. Vård.
Hjelm, C., Dahl, A., Broström, A., Mårtensson, J., Strömberg, A. (2009). Profile of cognitive impairment in chronic heart failure among octogenarians in Sweden. Vård.

Rapport

Mårtensson, J., Arvidsson, E., Frank, L., Lindström, K., Borgquist, L., Carlsson, P. (2006). Erfarenhet, kunskap och inställning till prioriteringar: en intervjustudie med personal i primärvården. Linköping: Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi, Linköpings universitet
Munck, B., Mårtensson, J. (2006). Att vara närståendevårdare inom palliativ vård i hemmet: från kontroll till förlust av kontroll. Primärvårdens FoU-enhet, Jönköping: Qulturum
Mårtensson, J., Lindström, K. (2003). Kvalitetsbarometern: validering och reliabilitetstestning. Primärvårdens FoU-enhet, Jönköping: Qulturum

Samlingsverk

(2012). Kardiologisk Omvårdnad. Lund: Studentlitteratur

Övrigt