Tomas Magnusson

Professor emeritus
Centrum för Oral Hälsa , Hälsohögskolan
Professor
Odontologie doktor

Kontakt

Rum
Ga906
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

I sin doktorsavhandling år 1981 med titeln Mandibular Dysfunktion and Recurrent Headache visade Magnusson att återkommande huvudvärk kan vara direkt orsakad av funktionsstörningar i käksystemet. Detta samband har senare bekräftats i flera oberoende undersökningar.
Magnussons forskning fokuserade därefter på longitudinella epidemiologiska studier där en population barn och ungdomar följdes under en 20-årsperiod till vuxen ålder. Dessa unika studier, vars resultat  har presenterats i 17 vetenskapliga publikationer, påvisade käkfunktionsstörningarnas naturalförlopp och dessutom identifierades ett antal prediktorer för funktionsförsämring på sikt.
Ett annat forskningsområde har varit kliniska studier i syfte att identifiera orsaksfaktorer till överbelastningssymtom och funktionsstörningar i käksystemet, samt att utvärdera effekten av olika utrednings- och behandlingsinterventioner avseende sådana störningar. Resultaten har publicerats i mer än 30 vetenskapliga publikationer.
Pågående forskningsprojekt är bland annat analyser av ett nutida humant skallmaterial som totalt omfattar 259 skallar från vuxna individer. Projekt syftar till att beskriva normalvariationer i käkledens anatomi samt att analysera olika faktorers eventuella betydelse för utvecklingen av degenerativa förändringar (DF) i käkledens hårdvävnader. Hittills publicerade resultat kunde inte påvisa något samband mellan graden av tandslitage och DF, medan stigande ålder var en stark prediktor för DF. Pågående analyser avser att belysa eventuellt samband mellan ocklusalt stöd/antal kvarvarande tänder och DF samt om genetiska skillnader har betydelse för förekomsten av DF.
Andra pågående forskningsprojekt omfattar fortsatta epidemiologiska studier, beslutsprocess och indikation för utförande av behandlingsformen bettskena inom allmäntandvård, samt systematiska, kontrollerade och randomiserade jämförande studier avseende behandlingseffekt och kostnadseffektivitet för olika funktionskorrigerande behandlingsformer.   

Antologibidrag

Magnusson, T. (2012). O Controle das Desordens Temporomandibulares. In: Antônio Sérgio Guimarães (Ed.), Dor Orofacial entre Amigos: Uma discussão Cientifica (pp. 241 -274). Rio de Janeiro: Quintessence
Magnusson, T., Carlsson, G. (1989). Käkregistrering, betthöjd och inslagning i artikulator. In: Dental laboratorieteknik II (pp. 53 -72).

Artikel

Lindfors, E., Magnusson, T., Ernberg, M. (2019). Patients' experiences of therapeutic jaw exercises in the treatment of masticatory myofascial pain-A postal questionnaire study Journal of Oral Rehabilitation, 46(9), 800-806.
Lindfors, E. Arima, T. Baad-Hansen, L. Bakke, M. De Laat, A. Giannakopoulos, N. , ... Ernberg M. (2019). Jaw exercises in the treatment of temporomandibular disorders - An international modified Delphi study Journal of Open Archaeology Data, 33(4), 389-398.
Lindfors, E., Hedman, E., Magnusson, T., Ernberg, M., Gabre, P. (2017). Patient experiences of therapeutic jaw exercises in the treatment of masticatory myofascial pain: A qualitative study , 31(1), 46-54.
Lindfors, E., Tegelberg, Å., Magnusson, T., Ernberg, M. (2016). Treatment of temporomandibular disorders – knowledge, attitudes and clinical experience among general practising dentists in Sweden Acta Odontologica Scandinavica, 74(6), 460-465.
Linde, C., Magnusson, T. (2015). Predicting response to treatment of TMJ disc displacement without reduction - a case series Zeitschrift für kraniomandibuläre Funktion, 7(4), 355-367.
Anastassaki Köhler, A., Hugoson, A., Magnusson, T. (2013). Clinical signs indicative of temporomandibular disorders in adults: time trends and associated factors Swedish Dental Journal, 37(1), 1-11.
Jacobsson, B., Koch, G., Magnusson, T., Hugoson, A. (2011). Oral Health in young individuals with foreign and Swedish backgrounds - a ten-year perspective European Archives of Paediatric Dentistry, 12(3), 151-158.
Anastassaki Köhler, A., Nydell Helkimo, A., Magnusson, T., Hugoson, A. (2009). Prevalence of symptoms and signs indicative of temporomandibular disorders in children and adolescents: A cross-sectional epidemiological investigation covering two decades European Archives of Paediatric Dentistry, 10(Suppl. 1), 16-25.
Sundqvist, B., Wenneberg, B., Magnusson, T. (2007). Validation and improvement of a predictive model for treatment outcome in patients with temporomandibular disorders Acta Odontologica Scandinavica, 65(2), 109-18.
Eckerbom, M., Flygare, L., Magnusson, T. (2007). A 20-year follow-up study of endodontic variables and apical status in a Swedish population International Endodontic Journal, 40(12), 940-948.
Egermark, I., Magnusson, T., Carlsson, G. (2006). Svaga samband mellan malocklusion och funktion Tandläkartidningen, 98(11), 48-53.
Lindfors, E., Magnusson, T., Tegelberg, A. (2006). Interocclusal appliances: indications and clinical routines in general dental practice in Sweden. Swedish Dental Journal, 30(3), 123-134.
Magnusson, T. (2005). Controle das Desordens Temporomandibulares Rev Assoc Paul Cir Dent, 59, 368-372.
Magnusson, T., Egermarki, I., Carlsson, G. (2005). A prospective investigation over two decades on signs and symptoms of temporomandibular disorders and associated variables: A final summary. Acta Odontologica Scandinavica, 63(2), 99-109.
Magnusson, T. (2004). Bruxism och tandslitage Tandläkartidningen, 96(11), 52-56.
Lindsten, R., Magnusson, T., Øgaard, B., Larsson, E. (2004). Effect of food consistency on temporomandibular joint morphology: An experimental study in pigs Journal of Orofacial Pain, 18(1), 56-61.
Carlsson, G., Magnusson, T., Egermark, I. (2004). Prediction of demand for treatment of temporomandibular disorders based on a 20-year follow-up study. Journal of Oral Rehabilitation, 31(6), 511-517.
Ernberg, M., Bergenholtz, G., Dahlén, G., Ekman, A., Magnusson, T. (2003). Examina och utbildning inom svensk odontologisk forskning Tandläkartidningen, 95(9), 54-59.
Bergenholtz, G., Dahlén, G., Ekman, A., Eriksson, P., Magnusson, T. (2003). Sveriges ledande position inom odontologisk forskning hotas Tandläkartidningen, 95(9), 60-61.
Göthberg, C., Bergendal, T., Magnusson, T. (2003). Complications after treatment with implant-supported fixed prostheses: a retrospective study. International Journal of Prosthodontics, 16(2), 201-207.
Carlsson, G., Egermark, I., Magnusson, T. (2003). Predictors of bruxism, other oral parafunctions, and tooth wear over a 20-year follow-up period. Journal of Orofacial Pain, 17(1), 50-57.
Magnusson, T., Carlsson, G. (2002). Management of children with temporomandibular disorders World Journal of Orthodontics, 3(4), 334-341.
Magnusson, T., Karlsson, C. (2002). Clinical impact of radiological examinations of patients with suspected temporomandibular disorders Swedish Dental Journal, 26(2), 67-74.
Carlsson, G., Egermark, I., Magnusson, T. (2002). Predictors of signs and symptoms of temporomandibular disorders: a 20-year follow-up study from childhood to adulthood. Acta Odontologica Scandinavica, 60(3), 180-185.
Kvint, S., Magnusson, T. (2001). Anmälningsärenden i anslutning till implantatstödd protetik Tandläkartidningen, 93(6), 34-39.
Sundqvist, B., Magnusson, T. (2001). Individual prediction of treatment outcome in patients with temporomandibular disorders Swedish Dental Journal, 25(1), 1-11.
Egermark, I., Carlsson, G., Magnusson, T. (2001). A 20-year longitudinal study of subjective symptoms of temporomandibular disorders from childhood to adulthood. Acta Odontologica Scandinavica, 59(1), 40-48.
Magnusson, T., Egermark, I., Carlsson, G. (2000). A longitudinal epidemiologic study of signs and symptoms of temporomandibular disorders from 15 to 35 years of age. Journal of Orofacial Pain, 14(4), 310-319.
Eckerbom, M., Magnusson, T. (1997). Evaluation of technical quality of endodontic treatment: reliability of intraoral radiographs. Endodontics & Dental Traumatology, 13(6), 259-264.
Magnusson, T. (1995). Orofacial smärta och huvudvärk ur ett odontologiskt perspektiv Tandläkartidningen, 87(11/12), 742-750.
Magnusson, T., Carlsson, G., Egermark, I. (1994). Changes in clinical signs of craniomandibular disorders from the age of 15 to 25 years. Journal of Orofacial Pain, 8(2), 207-215.
Magnusson, T., Carlsson, G., Egermark, I. (1993). Changes in subjective symptoms of craniomandibular disorders in children and adolescents during a 10-year period. Journal of Orofacial Pain, 7(1), 76-82.
Eckerbom, M., Magnusson, T., Martinsson, T. (1992). Reasons for and incidence of tooth mortality in a Swedish population. Endodontics & Dental Traumatology, 8(6), 230-234.
Magnusson, T., Carlsson, G., Egermark-Eriksson, I. (1991). An evaluation of the need and demand for treatment of craniomandibular disorders in a young Swedish population. J Craniomandib Disord, 5(1), 57-63.
Magnusson, T. (1991). Is snuff a potential risk factor in occlusal wear? Swedish Dental Journal, 15(3), 125-132.
Eckerbom, M., Magnusson, T., Martinsson, T. (1991). Prevalence of apical periodontitis, crowned teeth and teeth with posts in a Swedish population. Endodontics & Dental Traumatology, 7(5), 214-220.
Magnusson, T., Ahlborg, G., Svartz, K. (1990). Function of the masticatory system in 20 patients with mandibular hypo- or hyperplasia after correction by a sagittal split osteotomy. International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 19(5), 289-293.
Egermark-Eriksson, I., Carlsson, G., Magnusson, T., Thilander, B. (1990). A longitudinal study on malocclusion in relation to signs and symptoms of cranio-mandibular disorders in children and adolescents. European Journal of Orthodontics, 12(4), 399-407.
Eckerbom, M., Andersson, J., Magnusson, T. (1989). A longitudinal study of changes in frequency and technical standard of endodontic treatment in a Swedish population Endodontics & Dental Traumatology, 5(1), 27-31.
Zulqarnain, B., Furuya, R., Hedegård, B., Magnusson, T. (1989). The silent period in the masseter and the anterior temporalis muscles in adult patients with mild or moderate mandibular dysfunction symptoms. Journal of Oral Rehabilitation, 16(2), 127-137.
Egermark-Eriksson, I., Carlsson, G., Magnusson, T. (1987). A long-term epidemiologic study of the relationship between occlusal factors and mandibular dysfunction in children and adolescents. Journal of Dental Research, 66(1), 67-71.
Haraldson, T., Magnusson, T. (1987). Enkätundersökning: Vem bör ansvara för det bettfysiologiska specialistomhändertagandet? Tandläkartidningen, 79(17), 881-886.
Eckerbom, M., Andersson, J., Magnusson, T. (1987). Frequency and technical standard of endodontic treatment in a Swedish population. Endodontics & Dental Traumatology, 3(5), 245-248.
Enbom, L., Magnusson, T., Wall, G. (1986). Occlusal wear in miners. Swedish Dental Journal, 10(5), 165-170.
Magnusson, T., Ahlborg, G., Finne, K., Nethander, G., Svartz, K. (1986). Changes in temporomandibular joint pain-dysfunction after surgical correction of dentofacial anomalies. International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 15(6), 707-714.
Eckerbom, M., Andersson, J., Magnusson, T. (1986). Interobserver variation in radiographic examination of endodontic variables. Endodontics & Dental Traumatology, 2(6), 243-246.
Magnusson, T., Egermark-Eriksson, I., Carlsson, G. (1985). Four-year longitudinal study of mandibular dysfunction in children. Community Dentistry and Oral Epidemiology, 13(2), 117-120.
Eklund, J., Magnusson, T. (1985). Klinisk bettfysiologi: Attityder bland tandläkare i Norrbotten Tandläkartidningen, 77(4), 145-150.
Magnusson, T., Enbom, L. (1984). Signs and symptoms of mandibular dysfunction after introduction of experimental balancing-side interferences. Acta Odontologica Scandinavica, 42(3), 129-135.
Magnusson, T. (1984). Patients referred for stomatognathic treatment: a survey of 282 patients. Swedish Dental Journal, 8(4), 193-201.
Magnusson, T., Enbom, L. (1984). Occlusal index: a comparative study Tandläkartidningen, 76(6), 306-11.
Magnusson, T., Carlsson, G. (1983). A 21/2-year follow-up of changes in headache and mandibular dysfunction after stomatognathic treatment. The Journal of prosthetic dentistry (Print), 49(3), 398-402.
Magnusson, T., Carlsson, G. (1983). Occlusal adjustment in patients with residual or recurrent signs of mandibular dysfunction. The Journal of prosthetic dentistry (Print), 49(5), 706-710.
Magnusson, T., Carlsson, G. (1980). Treatment of patients with functional disturbances in the masticatory system: A survey of 80 consecutive patients. Swedish Dental Journal, 4(4), 145-153.
Magnusson, T., Carlsson, G. (1980). Changes in recurrent headaches and mandibular dysfunction after various types of dental treatment. Acta Odontologica Scandinavica, 38(5), 311-320.
Carlsson, G., Egermark-Eriksson, I., Magnusson, T. (1980). Intra- and inter-observer variation in functional examination of the masticatory system Swedish Dental Journal, 4(5), 187-194.
Magnusson, T. (1980). Prevalence of recurrent headache and mandibular dysfunction in patients with unsatisfactory complete dentures. Community Dentistry and Oral Epidemiology, 8(3), 159-164.
Magnusson, T., Carlsson, G. (1978). Recurrent headaches in relation to temporomandibular joint pain-dysfunction. Acta Odontologica Scandinavica, 36(6), 333-338.
Magnusson, T., Carlsson, G. (1978). Comparison between two groups of patients in respect of headache and mandibular dysfunction. Swedish Dental Journal, 2(3), 85-92.
Carlsson, G., Magnusson, T., Wedel, A. (1976). [Patient records at a department for occlusal physiology. An analysis of cause for referral, symptoms and treatment of 1,213 patients] Svensk tandläkare-tidskrift, 69(4), 115-121.

Artikel, forskningsöversikt

Anastassaki, A., Öster, A., Helkimo, M., Magnusson, T. (1996). Globus pharyngeus: Litteraturöversikt och jämförande studie av två patientgrupper.

Bok

Magnusson, T. (2013). Klinisk bettfysiologi. Stockholm: Gothia Förlag AB
Magnusson, T., Carlsson, G., Nordberg, I. (1987). Bettskenor i kliniken och på laboratoriet. Bjuv: Invest Odont AB
Magnusson, T. (1987). Bettskenor.

Doktorsavhandling

Magnusson, T. (1981). [Mandibular dysfunction and recurrent headache] (Doctoral thesis).

Konferensbidrag

Anastassaki-Köhler, A., Hugoson, A., Magnusson, T. (2011). Clinical signs indicative of temporomandibular disorders in adults: changes over time and associated factors – a preliminary report.. Odontologisk Riksstämma, Stockholm, 17-19 november 2011.
Jacobsson, B., Koch, G., Magnusson, T., Hugoson, A. (2010). Oral health and coherent determinants in children and adolescents with foreign background compared to Swedish youth. ISDH Conference 2010, Glasgow.
Magnusson, C., Nilsson, M., Magnusson, T. (2010). Degenerative changes in the human temporomandibular joints in relationt to occlusal support. Svensk Bettfysiologi, Umeå 20-22/10.