Christer Magnusson

Universitetsadjunkt fysik
Avdelningen för matematik, fysik och kemi , Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Filosofie magister
Programansvarig Teknisk bastermin:Byggnadsutf med arkitektur

Kontakt

Rum
E4416
Telefon
Schema
Ändra din information