Anders Melander

Docent företagsekonomi
Företagsekonomi , Jönköping International Business School
Ekonomie doktor
För en presentation av Anders Melander, se engelska presentationsidan.

Antologibidrag

Melander, A., Nordqvist, M., Österström, S. (2018). Strategier är inte bara något man säger. In: Stefan Österström (Ed.), 1 sammanhållen socialtjänst: en långsiktig strategi för att utveckla en innovativ, sammanhållen och hållbar socialtjänst (pp. 125 -146). Jönköping: Jönköpings kommun
Melander, A., Österström, S. (2018). Utvecklingsstrategier och ständiga förbättringar. In: Stefan Österström (Ed.), 1 sammanhållen socialtjänst: en långsiktig strategi för att utveckla en innovativ, sammanhållen och hållbar socialtjänst (pp. 149 -164). Jönköping: Jönköpings kommun
Brunninge, O., Melander, A. (2015). Family firm longevity and resource management: Financial and social-emotional wealth rationalities. In: Charmine E. J. Härtel , Wilfred J. Zerbe , Neal M. Ashkanasy (Ed.), New ways of studying emotions in organizations (pp. 173 -213).
Brunninge, O., Melander, A. (2013). Family-Firm Identity Across Generations: The Swedish Pulp and Paper Firms MoDo (1872-1990) and Korsnäs (1855-2011). In: Hartmut Berghoff, Uffa Jensen, Christina Lubinski, Bernd Weisbrod (Ed.), History by Generations: Generational Dynamics in Modern History Göttingen: Wallstein Verlag
Blombäck, A., Brunninge, O., Melander, A. (2013). Imprints, Self-reinforcement and Active Reinforcement: The Case of Corporate Value Statements. In: Jörg Sydow & Georg Schreyögg (Ed.), Self-Reinforcing Processes in and Among Organizations (pp. 162 -182). Hondmills Basingstoke: Palgrave Macmillan
Brunninge, O., Melander, A. (2012). Det entreprenöriella familjeföretagets uppgång och fall. In: Ethel Brundin, Anders W Johansson, Bengt Johannisson, Leif Melin, Mattias Nordqvist (Ed.), Familjeföretagande: affärer och känslor (pp. 45 -68). Stockholm: SNS förlag
Melander, A., Melin, L., Nordqvist, M. (2010). The Strategic Arena Approach to Strategy Process Research. In: Pietro Mazzola; Franz W Kellermanns (Ed.), Handbook of Research on Strategy Process (pp. 67 -89). Cheltenham: Edward Elgar Publishing
Melander, A., Andersson, K. (2009). Klustersamverkan för marknadsutveckling: fyra vägar till framgång?. In: Affärsutveckling inom trämanufaktur och möbler: hur skapas effektivare värdekedjor? (pp. 159 -180). Stockholm: Vinnova
Nordqvist, M., Melander, A. (2008). Att Förstå Strategi: en introduktion. In: Att Förstå Strategi: Process och Kontext (pp. 11 -32). Lund: Studentlitteratur
Ericson, T., Hellqvist, A., Melander, A. (2008). Den Strategiska Arenan: Ett sätt att förstå och leda strategisk förändring. In: Att Förstå Strategi: Process och Kontext (pp. 229 -254). Lund: Studentlitteratur
Juha, O., Lamberg, J., Melander, A. (2008). From state ownership to multinational corporation: the path of Enso-Gutzeit to Stora-Enso. In: Creating Nordic Capitalism: the business history of a competitive periphery Basingstoke: Palgrave Macmillan
Melander, A. (2008). Industriell visdom och formering av strategi. In: Att Förstå Strategi: Process och Kontext (pp. 33 -52). Lund: Studentlitteratur
Ojala, J., Lamberg, J., Ahola, A., Melander, A. (2006). The Ephemera of Success: Strategy, Structure and Performance in the Forestry Industries. In: The evolution of competitive strategies in global forestry industries: comparative perspectives (pp. 257 -286). Dordrecht: Springer
Melander, A. (2006). Strategy Formation in the Swedish Forestry Industry: comparing SCA and MoDo. In: The evolution of competitive strategies in global forestry industries: comparative perspectives (pp. 141 -165). Dordrecht: Springer
Ericson, T., Melander, A., Melin, L. (2001). The Role of the Strategist. In: Rethinking Strategy London: Sage
Melander, A. (1999). Affärslogik och konsten att tänka i nya banor. In: Utmaningar och möjligheter för skogsbaserad industriell och teknisk verksamhet: fem bidrag till IVA avdelning VIII:s framåtsyftande verksamhet Stockholm: IVA
Lindell, P., Melin, L., Gahmberg, H., Hellqvist, A., Melander, A. (1998). Stability and change in a strategist's thinking. In: Managerial and organizational cognition: theory, methods and research (pp. 76 -92). London: SAGE
Hellgren, B., Melin, L., Pettersson, A. (1993). Structure and Change: The Industrial Field Approach. In: Industrial networks (pp. 87 -106). Greenwich, Conn.: JAI Pres

Artikel

Achtenhagen, L., Ekberg, S., Melander, A. (2017). Fostering growth through business development: Core activities and challenges for micro-firm entrepreneurs Journal of Management and Organization, 23(2), 167-185.
Melander, A., Löfving, M., Andersson, D., Elgh, F., Thulin, M. (2016). Introducing the Hoshin Kanri strategic management system in manufacturing SMEs Management Decision, 54(10), 2507-2523.
Achtenhagen, L., Melander, A., Rosengren, A., Standoft, A. (2014). High-growth firms and the use of formalised planning and control systems International Journal of Management and Decision Making, 13(3), 266-285.
Radway, R., Helmersson, A., Melander, A. (2011). Facing the Global Economic Crisis: The case of Swedish Heavy Vehicle Subcontractors International Journal of Automotive Technology, 11(3), 269-293.
Kreiser, P., Ojala, J., Lamberg, J., Melander, A. (2006). A Historical Investigation of the Strategic Process within Family Firms Journal of Management History, 12(1), 100-114.
Melander, A. (2005). Industry-wide Belief Structures and Strategic Behaviour: The Swedish Pulp and Paper Industry 1945-1980 Scandinavian Economic History Review, 53(1), 91-118.
Melander, A., Nordqvist, M. (2001). Investing in Social Capital: Networks, trust, and beliefs in the Swedish furniture industry International Studies of Management and Organization, 31(4), 89-108.

Bok

Melander, A., Andersson, D., Elgh, F., Fjellstedt, F., Löfving, M., Thulin, M. (2020). Hoshin Kanri: Innovativ ledning av strategiarbete. Lund: Studentlitteratur AB
Fridh, T., Jansson, M., Melander, A. (2014). Att tända en supernova: så skapas framgångsrika evenemang. Stockholm: Liber
Müllern, T., Melander, A. (2010). Strategisk förnyelse i kooperativa företag. Jönköping: Jönköping International Business School

Doktorsavhandling

Melander, A. (1997). Industrial Wisdom and Strategic Change: The Swedish Pulp and Paper Industry 1945-1990 (Doctoral thesis, Jönköping: Internationella Handelshögskolan).

Konferensbidrag

Markowska, M., Berndt, A., Melander, A. (2018). Equity (Crowd)funding and wellbeing. RENT XXXII Conference, Toledo, Spain, November 15-16, 2018.
Löfving, M., Melander, A., Elgh, F., Andersson, D., Thulin, M. (2016). Leadership characteristics and Hoshin Kanri in small and medium sized enterprises. 23rd EurOMA Conference.
Löfving, M., Melander, A., Andersson, D., Elgh, F., Thulin, M. (2015). Initiation of Hoshin Kanri in SMEs using a tentative process. 22nd International Annual EurOMA Conference EurOMA15, Neuchâtel, Switzerland, 26 Jun-1 Jul, 2015.
Löfving, M., Melander, A., Andersson, D., Elgh, F., Thulin, M. (2014). Introducing the Hoshin Kanri approach in small and medium sized companies. The 6th Swedish Production Symposium, 16-18 September, 2014, Gothenburg, Sweden.
Blombäck, A., Brunninge, O., Melander, A. (2013). Executive interventions in the corporate value process. 29th EGOS Colloquium in Montréal.
Melander, A., Melin, L. (2011). The Meaning of Depth in Practice Oriented and Interactive Studies. 21st Nordic Academy of Management (NFF) conference, Stockholm University School of Business, August 20-24, 2011..
Blombäck, A., Brunninge, O., Melander, A. (2011). Bridging generations – A study of corporate values statements in family firms. The 11th annual IFERA conference, Palermo.
Melander, A., Melin, L. (2010). Strategic planning in turbulent times - towards more agile practices and new dynamic capabilities. Strategic Management Society Special Conference, Levi, Kittila, Finland, 17-19 March, 2010.
Brunninge, O., Melander, A. (2010). The contextual embeddedness of enactment processes the rise and fall of an entrepreneurial family firm Modo 1872-1990. 10th IFERA "Long Term Perspectives on Family Business: Theory - Practice - Policy" Lancaster, UK 6 - 9 July, 2010.
Blombäck, A., Brunninge, O., Melander, A. (2010). Formally stated Corporate Values in Listed Family Firms. The 6th Workshop on Family Firms Management Research.
Brunninge, O., Melander, A. (2010). The dynamics of path dependence on the organizational and the industry level: MoDo and the Swedish pulp and paper industry 1872-1990. 26th EGOS Colloquium in Lisbon, June 28th – July 3rd, 2010.
Melander, A., Melin, L. (2009). The Other Side of Outsourcing: Old Strategic Practices and Procedures Shaping a Renewed Growth Strategy. The 29th SMS Annual International Conference, Strategies in an Uncertain World, Washington, D.C., 12-14 Oct. 2009.
Ojala, J., Melander, A., Lamberg, J. (2006). Competitive Behaviour and Business Innovation in the Forest Industry: Family Firms, Listed Companies and Cooperatives Compared. XIV International Economic History Congress, Helsinki, August 2006.
Kreiser, P., Ojala, J., Lamberg, J., Melander, A. (2005). A Historical Investigation of the Strategic Process Within Family Firms: A Cross-Cultural Analysis. Academy of Management conference, August 5-10, Honolulu, Hawaii 2005.
Müllern, T., Melander, A., Naldi, L., Sarti, D. (2005). Facing dualities in cooperative organizations: Identity construction in Södra Skogsägarna and Unicoop Firenze. The Mondragon Co-operative Research Conference, Mondragon University, Spain.
Melander, A., Nordqvist, M. (2003). Industry Governance and the Regulation of Knowledge Production. The Mondragon Co-operative Research Conference, Mondragon University, Spain.
Melander, A. (2003). Marknadsorientering som utgångspunkt för samverkan. The Mondragon Co-operative Research Conference, Mondragon University, Spain.
Melander, A., Nordqvist, M., Melin, L. (2002). Governance Forms in Competition: Business Networks and Trade Associations in the Wood Processing Sector. The Mondragon Co-operative Research Conference, Mondragon University, Spain.
Kreiser, P., Ojala, J., Melander, A., Lamberg, J. (2002). Growth Strategies in Family Firms: A cross-cultural analysis of organizations in the United States, Finland and Sweden.. Babson Park, Mass.: Babson College, The Mondragon Co-operative Research Conference, Mondragon University, Spain.
Ojala, J., Lamberg, J., Melander, A. (2002). Ownership spheres within the Swedish & Finnish P&P industries 1960s to 1990s. The Mondragon Co-operative Research Conference, Mondragon University, Spain.
Melander, A. (2001). Strategic Changes in the Swedish Forest Industry: SCA and MoDo in comparison. The Mondragon Co-operative Research Conference, Mondragon University, Spain.
Ericsson, T., Hellqvist, A., Melander, A., Melin, L. (2000). Shaping new strategies in professional organizations: the strategic arena approach. The Mondragon Co-operative Research Conference, Mondragon University, Spain.
Melander, A., Lundgren, M., Nordqvist, M. (1999). Governance Structures in Competition: Strategic Networks and Trade Associations in the Wood Processing Sector. The Mondragon Co-operative Research Conference, Mondragon University, Spain.
Melander, A., Melin, L. (1999). The Industrial Wisdom of Internationalization: Dominating ideas and strategic actions in the Swedish pulp and paper industry 1945-1995. The Mondragon Co-operative Research Conference, Mondragon University, Spain.
Melander, A., Melin, L., Müllern, T., Stein, J. (1997). The Rhetoric of Strategy Making: A Study of Annual Speeches from Four Generations of CEOs.. The Mondragon Co-operative Research Conference, Mondragon University, Spain.
Melin, L., Pettersson, A. (1994). The Dynamics of Industrial Beliefs and Strategic Ways-of-Thinking. The Mondragon Co-operative Research Conference, Mondragon University, Spain.
Pettersson, A., Hellqvist, A., Melin, L. (1993). Kvalitetsfrågor i Organisatoriska Förändringsprocesser. The Mondragon Co-operative Research Conference, Mondragon University, Spain.
Pettersson, A. (1993). Institutionalized Rules-of-the-Game, Basic Long Term Assumptions  and Success Formulas: Three Perspectives on Shared Belief Structures. The Mondragon Co-operative Research Conference, Mondragon University, Spain.
Pettersson, A. (1993). The changing Nature of Shared Belief Structures. The Mondragon Co-operative Research Conference, Mondragon University, Spain.
Hellqvist, A., Melin, L., Pettersson, A. (1992). Transformation of a Hospital Organisation: An Arena of Strategic Issues. The Mondragon Co-operative Research Conference, Mondragon University, Spain.

Rapport

Kuiken, A., Melander, A. (2019). Wooden housing industry: Export potential of the German market. Jönköping: Jönköping University, Jönköping International Business School
Melander, A. (2019). Mångfald i villastäder – ett enfaldigt projekt?. Växjö: Smart Housing Småland
Melander, A. Johansson, P. Lennartsson, M. Elgh, F. Achtenhagen, L. Vimarlund, V. , ... Hellborg G. (2014). Entreprenöriell produktframtagning för industriellt byggande. Växjö: Smart Housing Småland
Brunninge, O., Melander, A. (2011). Constructing family firm identity over generations: The case of the Swedish pulp and paper firm MoDo 1872-1990. Jönköping: Jönköping University, Jönköping International Business School
Melander, A., Holmgren, A. (2007). Chrisgas & VVBGC: ett guldägg i Värnamo?. Jönköping: Jönköping International Business School
Melander, A., Andersson, K., Brege, S. (2007). Är företagskluster lyftet för den trämekaniska industrin?: utvärdering av Träklusterprogrammet 2002-2005. Jönköping: Jönköping International Business School
Brundin, E., Melander, A., Melin, L., Wiklund, J. (1998). Från Puppa till Fjäril.

Samlingsverk

(2008). Att förstå strategi: Process och kontext. Lund: Studentlitteratur

Övrigt

Melander, A., Holmgren, A. (2007). Höglandsetanol.
Dahlqvist, J., Melander, A. (2002). Viking Sewing Machines (eg Husqvarna Symaskiner).
Bonora, E., Hård af Segerstad, S., Melin, L., Pettersson, A. (1992). Norrköping, En Framtida Industristad: Från Textil till Mikrovågor.
Pettersson, A., Melin, L. (1991). Klinikstruktur - 2000.