Lena Neij-Pettersson

Utbildningshandläggare Yrkeshögskolan (YH)
Studieadministration , Högskoleservice

Kontakt

Rum
K2024
Telefon
Schema
Ändra din information

Nämnder:

Yh-rådet vid JU