Lena Neij-Pettersson

Utbildningshandläggare Yrkeshögskolan (YH)
Studieadministration , Högskoleservice

Nämnder:

Yh-rådet vid JU