Lena Neij-Pettersson

Utbildningshandläggare Yrkeshögskolan (YH)

Studieadministration , Högskoleservice

Kontakt

Rum
K2024
Telefon
+46 36-10 1054
Signatur/Kortnamn
NPLE
Schema
Ändra din information

Nämnder:

Yh-rådet vid JU