Fredrik Nyman

Universitetsadjunkt
Institutet för gerontologi , Hälsohögskolan

Kontakt

Rum
Ga836
Telefon
SMS-nummer
+46 73-910 15 20
Schema
Ändra din information

Fredrik Nyman är universitetsadjunkt i gerontologi vid Institutet för gerontologi (IFG), Hälsohögskolan. Han är fil.dr. i antropologi med en doktorsexamen (2021) från Durham University, Storbritannien. 

Generellt kan sägas att Nymans forskningsintresse, hitintills, är tematiskt fokuserat till skärningspunkten mellan kroniska sjukdomar, stigma, ojämlikheter inom hälso- och sjukvården samt särskilt sårbara grupper (där äldre personer utmärkt sig). Hans doktorsavhandling granskade ämnet frisk- och egenvård i norra England, med särskilt fokus på stöd- och självhjälpsgrupper för äldre personer med kroniska lungsjukdomar (särskilt astma och KOL).

Nyman är medlem i Sveriges Gerontologiska Sällskap (SGS) samt Association for Anthropology, Gerontology, and the Life Course (AAGE). Han är tränad i kvalitativa forskningsmetoder med tonvikt på etnografi, deltagande observation och intervjuer. Med start vårterminen 2022 är han kursansvarig för “Gerontologi, grundkurs” och “Att åldras med omsorg”.