Imran Nazir

Universitetslektor
Organisation, Ledarskap, Strategy och Entreprenörskap , Internationella Handelshögskolan
CeFEO - Centre for Family Entrepreneurship and Ownership , Internationella Handelshögskolan
Ekonomie Doktor
För en presentation av Imran Nazir, se engelska presentationsidan.

Doktorsavhandling

Nazir, I. (2017). Nurturing entrepreneurial venturing capabilities: A study of family firms (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping University, Jönköping International Business School).