Kjell Nero

Tekniklektor
Programledare
Avdelningen för byggnadsteknik och belysningsvetenskap , Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Civilingenjör