Kjell Nero

Tekniklektor

Programledare
Avdelningen för Byggnadsteknik och Belysningsvetenskap , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Civilingenjör