Ragnar Nohre

Universitetslektor Datateknik
Avdelningen för datateknik och informatik , Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Teknologie doktor
Examensområdesansvarig

Konferensbidrag

Yan, H., Xu, Y., Gidlund, M., Nohre, R. (2008). An experimental study on home-wireless passive positioning.