Nils-Erik Ohlson

Industridoktorand

Kontakt

Schema
Ändra din information

Mitt forskningsfokus ligger inom området Sales and Operations Planning (S&OP), eller Sälj och Verksamhetsplanering, i en engineer-to-order (ETO) kontext. Utmaningen är att hitta och testa hur processen kan förbättras genom till exempel Machine Learning för olika typer av prediktioner i de funktioner som är delaktiga i processen. Vidare ligger fokus på att se hur både vertikal och horisontell integration kan förbättras för att uppnå en fullt integrerad S&OP-process, som även går under namnet Integrated Business Planning (IBP).

Konferensbidrag

Ohlson, N., Riveiro, M., Bäckstrand, J. (2022). Identification of tasks to be supported by machine learning to reduce Sales & Operations Planning challenges in an engineer-to-order context. Amsterdam: IOS Press, 10th Swedish Production Symposium (SPS2022), School of Engineering Science, University of Skövde, Sweden, April 26–29 2022. More information