Joakim Öberg

Universitetslektor i samhällskunskap
Avdelningen för natur och samhälle , Högskolan för lärande och kommunikation

Forskning

I sin forskning ägnar sig Joakim Öberg främst åt samhällskunskapsdidaktik samt historiedidaktik.

Biografi

Joakim Öberg har en magisterexamen i historia och samhällskunskap för senare skolår.

Han är sedan 2004 anställd som universitetsadjunkt vid Högskolan för lärande och kommunikation. Sedan 2020 innehar han en lektorstjänst i pedagogik med inriktning didaktik, men det är främst ämnena samhällskunskap och historia som han inriktar sig mot.

Under 2007-2008 var han en av redaktörerna till boken "Mellan hantverk och high-tech: 160 år med Eksjö fabriks- och hantverksförening", som skrevs i en kurs i praktisk och teoretisk lokalhistoria.

Under 2013 medverkade han med ett kapitel i antologin ”De samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik”

2016 lade Joakim fram sin licentiatuppsats Samhällskunskapens dimensioner: Tio lärare ramar in sitt ämne.

2019 lade Joakim fram sin doktorsavhandling Samhällskunskap från styrdokument till undervisning: Tjogo lärare ramar in vad som påverkar deras praktik.

Under 2021-2022 har Joakim varit redaktör tillsammans med Linda Baccstig och Ylva Lindberg för antologin "Undervisningen konst".

Tillsammans med Carl-Johan Svensson ansvarar Joakim för Högskolan i Jönköpings offentliga föreläsningar.

Artikel

Öberg, J., Bäckström, P. (2021). Kanon eller inte kanon?: En enkätstudie bland samhällskunskapslärare i årskurs 7-9 Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, 11(2), 20-46. More information

Bok

Svensson, C., Öberg, J., E-Wallsten, A. (2008). Mellan hantverk och high-tech: 160 år med Eksjö fabriks- och hantverksförening. Ormaryd: Småföretagarna i Eksjö - Hantverksföreningen More information

Doktorsavhandling

Öberg, J. (2019). Samhällskunskap från styrdokument till undervisning: Tjugo lärare ramar in vad som påverkar deras praktik (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication). More information

Antologibidrag

Baccstig, L., Öberg, J. (2023). Konsthistoria möter historieundervisning i lärarutbildningen. In: J. Öberg, Y. Lindberg & L. Baccstig (Ed.), Undervisningens konst (pp. 31 -64). Lund: Studentlitteratur AB More information
Karlsson, J., Öberg, J. (2023). Futurismen och första världskriget – konstnärer i förvandling. In: J. Öberg, Y. Lindberg & L. Baccstig (Ed.), Undervisningens konst (pp. 253 -282). Lund: Studentlitteratur AB More information
Lindberg, Y., Baccstig, L., Öberg, J. (2023). Inledning. In: J. Öberg, Y. Lindberg & L. Baccstig (Ed.), Undervisningens konst (pp. 13 -30). Lund: Studentlitteratur AB More information
Öberg, J. (2023). Otto Dix – en konstnär i världshändelsernas mitt. In: J. Öberg, Y. Lindberg & L. Baccstig (Ed.), Undervisningens konst (pp. 335 -360). Lund: Studentlitteratur AB More information
Öberg, J. (2023). Dadaismen – sprungen ur kriget, mot kriget. In: J. Öberg, Y. Lindberg & L. Baccstig (Ed.), Undervisningens konst (pp. 283 -304). Lund: Studentlitteratur AB More information
Öberg, J. (2014). Att bygga vidare - Ett exempel på didaktisk forskning i klassrummet. In: Hans Albin Larsson (Ed.), 14 röster kring samhällsstudier och didaktik (pp. 187 -228). Jönköping: Samhällsstudier & didaktik More information

Konferensbidrag

Öberg, J. (2019). Samhällskunskapsämnet 100 år 2019 – Eller?. Svenska historiedagarna 2019, 4–6 oktober, Historielärarnas förening, Helsingfors, Finland. More information

Samlingsverk

(2023). Undervisningens konst. Lund: Studentlitteratur AB More information

Licentiatavhandling

Öberg, J. (2016). Samhällskunskapens dimensioner: Tio lärare ramar in sitt ämne (Licentiate thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication). More information