Joakim Öberg

Universitetslektor samhällskunskap
Avdelningen för natur och samhälle , Högskolan för lärande och kommunikation
Doctor of Philosophy
Pedagogik

Kontakt

Rum
Hc227
Telefon
Schema
Ändra din information

Forskning

I sin forskning ägnar sig Joakim Öberg främst åt samhällskunskapsdidaktik.

Biografi

Joakim Öberg har en magisterexamen i historia och samhällskunskap för senare skolår.

Han är sedan 2004 anställd som universitetsadjunkt vid Högskolan för lärande och kommunikation.

Under 2007-2008 var han en av redaktörerna till boken "Mellan hantverk och high-tech: 160 år med Eksjö fabriks- och hantverksförening", som skrevs i en kurs i praktisk och teoretisk lokalhistoria.

Under 2013 medverkade han med ett kapitel i antologin ”De samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik”

2016 lade Joakim fram sin licentiatuppsats Samhällskunskapens dimensioner: Tio lärare ramar in sitt ämne.

2019 lade Joakim fram sin doktorsavhandling Samhällskunskap från styrdokument till undervisning: Tjogo lärare ramar in vad som påverkar deras praktik.

Tillsammans med Carl-Johan Svensson ansvarar Joakim för Högskolan i Jönköpings offentliga föreläsningar.

Artikel

Öberg, J., Bäckström, P. (2021). Kanon eller inte kanon?: En enkätstudie bland samhällskunskapslärare i årskurs 7-9 Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, 11(2), 20-46. More information

Bok

Svensson, C., Öberg, J., E-Wallsten, A. (2008). Mellan hantverk och high-tech: 160 år med Eksjö fabriks- och hantverksförening. Ormaryd: Småföretagarna i Eksjö - Hantverksföreningen More information

Doktorsavhandling

Öberg, J. (2019). Samhällskunskap från styrdokument till undervisning: Tjugo lärare ramar in vad som påverkar deras praktik (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication). More information

Antologibidrag

Öberg, J. (2014). Att bygga vidare - Ett exempel på didaktisk forskning i klassrummet. In: Hans Albin Larsson (Ed.), 14 röster kring samhällsstudier och didaktik (pp. 187 -228). Jönköping: Samhällsstudier & didaktik More information

Konferensbidrag

Öberg, J. (2019). Samhällskunskapsämnet 100 år 2019 – Eller?. Svenska historiedagarna 2019, 4–6 oktober, Historielärarnas förening, Helsingfors, Finland. More information

Licentiatavhandling

Öberg, J. (2016). Samhällskunskapens dimensioner: Tio lärare ramar in sitt ämne (Licentiate thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication). More information