Jakob Olofsson

Universitetslektor material och tillverkning - gjutning

Forskarstudieledare
Avdelningen för Material och tillverkning , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Teknologie doktor


Kontakt

Rum
E2320
Telefon
+46 36-10 1659
Signatur/Kortnamn
OLJA
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Forskning

Jakob Olofssons forskning bedrivs inom produktutveckling av gjutna komponenter, där han fokuserar på hållfasthetsberäkningar där man tar hänsyn till de lokala variationer i mekaniska egenskaper som uppstår i gjutna komponenter. Genom att ta hänsyn till dessa variationer kan man bättre förutsäga hur komponenten verkligen kommer att bete sig när den belastas. Detta möjliggör en effektivare produktutveckling av gjutna komponenter och gör att man bättre kan förutsäga t.ex. hur mycket last komponenten kommer klara av, var komponenten riskerar att gå sönder eller hur länge komponenten kan hålla. Datorsimuleringar av olika steg i gjutprocessen används för att förutsäga de lokala variationerna i både elastiska och plastiska mekaniska egenskaper, och simuleringar baserade på Finita Element Metoden (FEM) används för att förutsäga hur stora spänningar och töjningar som uppstår i komponenten när den belastas.

Forskningen bedrivs huvudsakligen i forskningsprojektet CCSIM inom forskningsprofilen CompCAST. Projektet syftar till att möjliggöra en sluten kedja av simuleringar för gjutna komponenter, från gjutning till användning av komponenten. I projektet fokuserar man huvudsakligen på aluminiumlegeringar, men Jakobs forskning innefattar även olika sorters gjutjärn. Tidigare har Jakob även varit inblandad i forskningsprojekten VI och VIKTOR, med fokus på kopplingen mellan mikrostruktur och mekaniska egenskaper hos värmebehandat segjärn (ADI) samt aluminium.

Biografi

Jakob Olofsson tog sin Civilingenjörsexamen vid Linköpings Universitet i januari 2005. Studierna bedrevs inom ämnet Maskinteknik med inriktning mot Konstruktionsteknik och specialiseringar inom Hållfasthetslära och Konstruktionsmaterial. Därefter arbetade Jakob fem år inom industrin. De första tre åren var som konstruktör och konstruktionsansvarig av kraftturbindelar för gasturbiner, därefter ett år med konstruktion av växelföringar för bilundustrin samt ett år som beräkningsingenjör inom bilindustrin. I september 2009 påbörjade Jakob sin doktorandtjänst vid avdelningen Maskinteknik inom forskningsmiljön  Material- och tillverkningsteknik — Gjutning vid Tekniska Högskolan i Jönköping. 2012 presenterade Jakob sin licentiatavhandling, och 2014 disputerade Jakob med sin avhandling med titeln “Simulation of Microstructure-based Mechanical behaviour of Cast Components".

Från juni 2014 är Jakob tillförordnad Universitetslektor i Maskinteknik, och är bl.a. kursansvarig för och föreläsare i kursen Hållfasthetslära som ges för högskoleingenjörer i Maskinteknik och Ortopedingenjörer ifrån Hälsohögskolan i Jönköping.

Artikel

Jansson, J. Gustafsson, T. Salomonsson, K. Olofsson, J. Johansson, J. Appelsved, P. Palm, M. (2018). An anisotropic non-linear material model for glass fibre reinforced plastics. : Elsevier More information
Olofsson, J. Cenni, R. Cova, M. Bertuzzi, G. Salomonsson, K. Johansson, J. (2018). Multidisciplinary shape optimization of ductile iron castings by considering local microstructure and material behaviour. : Springer More information
Ghasemi, R. Olofsson, J. Jarfors, A. Svensson, I. (2017). Modelling and simulation of local mechanical properties of high silicon solution-strengthened ferritic compacted graphite iron. : Taylor & Francis More information
Kasvayee, K. Ghassemali, E. Svensson, I. Olofsson, J. Jarfors, A. (2017). Characterization and modeling of the mechanical behavior of high silicon ductile iron. : Elsevier More information
Olofsson, J. Salomonsson, K. Johansson, J. Amouzgar, K. (2017). A methodology for microstructure-based structural optimization of cast and injection moulded parts using knowledge-based design automation. : Elsevier More information
Olofsson, J. Svensson, I. Lava, P. Debruyne, D. (2014). Characterisation and investigation of local variations in mechanical behaviour in cast aluminium using gradient solidification, Digital Image Correlation and finite element simulation. : Elsevier More information
Olofsson, J. Svensson, I. (2014). Closed chain simulations of a cast aluminium component - Incorporating casting process simulation and local material characterization into stress-strain simulations. Tokyo, Japan: The Iron and Steel Institute of Japan More information
Olofsson, J. Svensson, I. (2013). The effects of local variations in mechanical behaviour – Numerical investigation of a ductile iron component. : Elsevier More information
Olofsson, J. Svensson, I. (2012). Incorporating predicted local mechanical behaviour of cast components into finite element simulations. : Elsevier More information
Olofsson, J. Larsson, D. Svensson, I. (2011). Effect of Austempering on Plastic Behavior of Some Austempered Ductile Iron Alloys. More information

Artikel, forskningsöversikt

Olofsson, J. (2012). Simulation of mechanical behaviour of cast aluminium components. : Taylor & Francis More information

Avhandling

Olofsson, J. (2014). Simulation of Microstructure-based Mechanical Behaviour of Cast Components. JTH Dissertation Series. : School of Engineering, Jönköping University More information

Konferensbidrag

Olofsson, J. Cenni, R. Cova, M. Bertuzzi, G. Salomonsson, K. Johansson, J. (2017). Multidisciplinary shape optimization of ductile iron castings byconsidering local microstructure and material behaviour. : Technische Universität More information
Salomonsson, K. Olofsson, J. (2017). Analysis of Localized Plastic Strain in Heterogeneous Cast Iron Microstructures Using 3D Finite Element Simulations. Minerals Metals & Materials Series. Cham: Springer More information
Olofsson, J. Salomonsson, K. Svensson, I. (2015). Modelling and simulations of ductile iron solidification-induced variations in mechanical behaviour on component and microstructural level. IOP Conference Series. London: Institute of Physics Publishing (IOPP) More information
Svensson, I. Olofsson, J. (2015). Understanding cast iron materials and components - a never ending story. More information
Olofsson, J. Salomonsson, K. Svensson, I. (2015). The multi-scale closed chain of simulations – incorporating local variations in microstructure into finite element simulations. More information
Svensson, I. Olofsson, J. (2014). On microstructure-based mechanical behaviour of a ductile iron component. More information
Jarfors, A. Seifeddine, S. Olofsson, J. Svensson, I. (2013). Critical Description of Defects and Mechanical Behaviour in Casting Process Modelling of Light Metals for Automotive Use. More information
Olofsson, J. Svensson, I. (2012). Casting and stress-strain simulations of a cast ductile iron component using microstructure based mechanical behavior. IOP Conference Series. London: IOP Publishing More information

Licentiatavhandling

Olofsson, J. (2012). Microstructure-based Mechanical Behaviour in Structural Analyses of Cast Components. JTH Dissertation Series. Jönköping: School of Engineering, Jönköping University More information

Övrigt

Malakizadi, A. Ghasemi, R. Behring, C. Olofsson, J. Jarfors, A. Nyborg, L. (). Machinability of solid solution-strengthened compacted graphite iron. More information
Ghasemi, R. Olofsson, J. Jarfors, A. Svensson, I. (). Modelling and simulation of local mechanical properties of high silicon solution-strengthened ferritic CGI materials. More information


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information