Wallescka Östlund

Universitetsadjunkt arbetsterapi
Avdelningen för rehabilitering , Hälsohögskolan

Kontakt

Rum
Gd505-6
Telefon
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper