Sofia Persson

Doktorand

Kontakt

Extern telefon
070-3335216
Schema
Ändra din information

Sofia antogs som doktorand mars 2018 och projektet handlar om att studera olika aspekter av samskapande (co-production) inom hälso- och sjukvården.

Sofia tog sjukgymnastexamen 1999 och har sedan dess arbetat inom hälso-och sjukvård både kliniskt och som chef/ledare på olika organisationsnivåer. Sofia har en  filosofie masterexamen med huvudområde kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd.

 

 

 

Artikel

Lind, J., Persson, S., Vincent, J., Lindenfalk, B., Oliver, B., Smith, A., Andersson-Gäre, B. (2022). Contact patterns and costs of multiple sclerosis in the Swedish healthcare system: A population-based quantitative study Brain and Behavior, 12(6). More information