Sofia Persson

Doktorand

Sofia antogs som doktorand mars 2018 och projektet handlar om att studera olika aspekter av samskapande (co-production) inom hälso- och sjukvården.

Sofia tog sjukgymnastexamen 1999 och har sedan dess arbetat inom hälso-och sjukvård både kliniskt och som chef/ledare på olika organisationsnivåer. Sofia har en  filosofie masterexamen med huvudområde kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd.

 

 

 

Artikel

Persson, S., Andersson, A., Andersson-Gäre, B., Lindenfalk, B., Lind, J. (2023). Lived experience of persons with multiple sclerosis: A qualitative interview study Brain and Behavior, 13(7). More information
Lind, J., Persson, S., Vincent, J., Lindenfalk, B., Oliver, B., Smith, A., Andersson-Gäre, B. (2022). Contact patterns and costs of multiple sclerosis in the Swedish healthcare system: A population-based quantitative study Brain and Behavior, 12(6). More information