Sofia Persson

Doktorand

Kontakt

Extern telefon
070-3335216
Schema
Ändra din information

Sofia antogs som doktorand mars 2018 och projektet handlar om att studera olika aspekter av samskapande (co-production) inom hälso- och sjukvården.

Sofia tog sjukgymnastexamen 1999 och har sedan dess arbetat inom hälso-och sjukvård både kliniskt och som chef/ledare på olika organisationsnivåer. Sofia har en  filosofie masterexamen med huvudområde kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd.