Max Pettersson

Doktorand produktionssystem
Avdelningen för datavetenskap , Tekniska Högskolan