Ulrika Pohl

Utbildningshandläggare HLK
Studieadministration , Högskoleservice

Kontakt

Rum
K2019
Telefon
Schema
Ändra din information

Ulrika arbetar som utbildningshandläggare mot Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) 

Administrerar följande program:

  • Internationellt Arbete - inriktning Globala Studier
  • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem
  • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 
  • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

  Arbetar med:

  • Utbildningshandläggare mot Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) 
  • Tillgodoräknande/Uppehåll/Avbrott 
  • Program- och kursplaner
  • Sekreterare i programrådet för grundlärarutbilningen
  • Sekreterare i programrådet för Internationellt Arbete.