Gabriella Pajic

Vd-assistent
Vd-kansli , Högskolan för lärande och kommunikation

Kontakt

Rum
Hd221
Telefon
Signatur/Kortnamn
PAGA
Schema
Ändra din information

Nämnder, råd m.m.