Gabriella Pajic

VD-assistent

Vd-kansli , Högskolan för lärande och kommunikation

Kontakt

Rum
Hd221
Telefon
+46 36-10 1501
Signatur/Kortnamn
PAGA
Schema
Ändra din information

Nämnder, råd m.m.