Mikael Petersson

Laboratorietekniker
Avdelningen för byggnadsteknik och belysningsvetenskap , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Kontakt

Rum
E2109a
Telefon
Schema
Ändra din information

Konferensbidrag

Adamsson, M., Petersson, M., Aries, M. (2019). A holistic approach for a natural light variation experience: a pilot study of a practical application for office lighting. Bristol: American Institute of Physics (AIP), CISBAT 2019 – International Scientific Conference 4-6 September 2019, EPFL Lausanne, Switzerland. More information