Roland S Persson

Professor pedagogisk psykologi

Avdelningen för psykologi och pedagogik , Högskolan för lärande och kommunikation

ENCELL , Högskolan för lärande och kommunikation

Livslångt Lärande , Högskolan för lärande och kommunikation

Filosofie doktor i psykologi


Docent i psykologi


Kontakt

Rum
Hc330
Telefon
+46 36-10 1353
Signatur/Kortnamn
PERO
Schema
Ändra din information

Forskning

Roland S Persson är i huvudsak knuten till Human Resource-programmet och ämnesområdet psykologi. Han är verksam inom Encell, understryker forskarens ansvar gentemot det omgivande samhället (den sk. Tredje uppgiften), och har hittills  bedrivit forskningsprojekt om musikalisk kommunikation och lärande; om särbegåvning i utbildningssystemens olika nivåer; Talent Management med utgångspunkt från vad Google kallar "smartcreatives"; om könsrollsförståelse och könsrollskonstruktens mätning; om kunskapsklimat i olika Europeiska länder samt på senare tid mer övergripande teoretisk forskning kring individen, samhället och social evolution.

Biografi

Roland S Persson, PhD, FCollT, är professor i pedagogisk psykologi och har en forskningsinriktning mot hög prestation (talang), särbegåvning och makrosocial dynamik i förhållande till dessa. Persson är Fellow of The College of Teachers i London, England. Han tillhör även World Council for Gifted and Talented Children, Human Behavior and Evolution Society, International Research Association for Talent and Development samt International Centre for Innovation in Education.

Antologibidrag

Aktaş, V. Persson, R. (2017). Fel person på fel plats. Lund, SE: Studentlitteratur AB More information
Persson, R. (2017). Accountable talent. Education in a competitive amd globalizing world. Hauppage, NY: Nova Science Publishers, Inc. More information
Persson, R. (2017). Ett förord till en förträfflig bok. Stockholm: Gothia Förlag AB More information
Persson, R. (2017). Felrekrytering, framtidens anställda och fabulösa fantasier. Lund: Studentlitteratur AB More information
Persson, R. Aktaş, V. (2017). De som kan mer än du. Lund: Studentlitteratur AB More information
Persson, R. (2016). Human Nature. Advances in creativity and giftedness. Rotterdam: Sense Publishers More information
Persson, R. (2015). Through the looking-glass. Make them shine. Giftedness viewed differently. Zurich, Switzerland: LIT Verlag More information
Shaughnessy, F. Persson, R. (2009). Observed trends and needed trends in Gifted Education. Dordrecht, NL: Springer Science More information
Kaufman, C. Kaufman, B. Beghetto, A. Burgess, A. Persson, R. (2009). Creative giftedness. Dordrecht, NL: Springer Science More information
Persson, R. (2009). Europe, Gifted Education. Thousand Oaks, CA: Sage Publications More information
Persson, R. (2009). The unwanted gifted and talented. Dordrecht: Springer Science More information
Persson, R. (2009). The Elusive Muse. Dordrecht: Springer Science More information
Juslin, P. Persson, R. (2002). Emotional communication. New York: Oxford University Press More information
Persson, R. (2001). The subjective world of the performer. Series in affective science. Oxford: Oxford University Press More information
Persson, R. (2001). Pandora’s Box revisited?. Lund: Studentlitteratur More information
Persson, R. Joswig, H. Balogh, L. (2000). Gifted education in Europe. Amsterdam: Elsevier More information
Persson, R. Pratt, G. Robson, C. (1996). Motivational and influential components of musical performance. Creativity research. Norwood, NJ: Ablex More information
Persson, R. (1996). Concert musicians as teachers. Creativity research. Norwood, NJ: Ablex More information
Persson, R. (1995). Musical reality. Edinburgh: Faculty of Music, Edinburgh University More information

Artikel

Persson, R. (2017). Reconsidering the Ambitions and Position of Gifted Education. : Taylor & Francis More information
Persson, R. (2015). High ability and dreams of innovation and prosperity in the emerging global knowledge economy. Paris, France: International Centre for Innovation in Education (ICIE) More information
Persson, R. (2015). Vem bryr sig om talangerna?. Stockholm: More information
Persson, R. (2015). A voice of sanity in the arid land of dogmatic systems. Ulm, Germany: More information
Persson, R. (2015). Erudite, insightful and immensely important. Bialystok, Poland: Walter de Gruyter More information
Persson, R. (2014). The Needs of the Highly Able and the Needs of Society. New York, NY: Routledge More information
Persson, R. (2014). Särbegåvning. Stockholm: More information
Persson, R. (2013). Who decides what giftedness is?. The International Centre for Innovation in Education (ICIE), Paris: More information
Persson, R. (2013). Särbegåvade elever och den svenska skolan. More information
Persson, R. (2012). Increasing self-awareness, decreasing dogmatism and expanding disciplinary horizons. More information
Persson, R. (2012). Cultural Variation and Dominance in a Globalised Knowledge-Economy. World Council for Gifted and Talented Children (WCGTC): More information
Persson, R. (2012). A bold and promising model with a few loose ends. : Taylor & Francis Group More information
Persson, R. (2011). Ability climates in Europe as socially represented notability. London: Routledge More information
Persson, R. (2011). Straight talking gifted and talented education. Ulm, Germany and Beijing, China: International Research Association for Talent Development and Excellence More information
Persson, R. (2010). The importance and weaknesses of the productivist industrial model of knowledge production. Winnipeg, Canada: WCTGC More information
Persson, R. (2010). Adding emotion to the gifted musical mind. More information
Persson, R. (2010). Experiences of intellectually gifted students in an egalitarian and inclusive educational system. More information
Persson, R. (2009). Gifted Education: Recent developments in Sweden. More information
Persson, R. (2009). Intellectually Gifted Individuals' Career Choices and Work Satisfaction. Winnipeg, Canada: World Council for Gifted and Talented Children (WCGTC) More information
Persson, R. (2007). The Myth of the Anti-Social Genius. More information
Persson, R. (2006). Underground resistance is alive and well. : European Council for High Ability More information
Persson, R. (2006). VSAIEEDC - A cognition-based generic model for qualitative data analysis in giftedness and talent research. More information
Persson, R. (2005). Voices in the wilderness. More information
Persson, R. (2004). Where tradition may get in the way of musical development. More information
Persson, R. (2002). Hoogbegaafdheid in het buitenland. Utrecht: Uitgevereij Lemma More information
Persson, R. (2000). Survival of the fittest or the most talented?. More information
Persson, R. (1999). High Ability, society and its future. More information
Persson, R. (1999). Exploring high ability in egalitarian settings. More information
Persson, R. (1998). Competence beyond IQ. More information
Persson, R. (1998). Paragons of virtue. More information
Persson, R. (1996). Brilliant performers as teachers. More information
Persson, R. (1996). Studying with a musical maestro. More information
Persson, R. (1995). Psychosocial stressors among student musicians. More information
Persson, R. (1995). Vad är musikpsykologi och vad gör en musikpsykolog?. Stockholm: Psykologförbundet More information
Persson, R. Robson, C. (1995). The Limits of Experimentation. More information
Persson, R. (1994). Concert musicians as teachers. More information
Persson, R. (1994). Control before shape - on mastering the clarinet. More information
Persson, R. Pratt, G. Robson, C. (1992). Motivational and Influential Components of Musical Performance. More information

Avhandling

Persson, R. (1993). The Subjectivity of Musical Performance. More information

Bok

Persson, R. (2018). Evolved human giftedness. Ulm, Germany: The Interantional Centre for Innovation in Education (ICIE) More information
Persson, R. (2010). Kulturförståelse i ett globaliserat samhälle. Morrisville, NC: Lulu Press More information
Persson, R. (2006). Pragmatisk analys. Morrisville, NC: Lulu Publishing More information
Persson, R. (2004). Heroes, nerds or martyrs?. Morrisville, NC: Lulu Press More information
Persson, R. (2004). Hungry to win, losing your mind?. Morrisville, NC: Lulu.Com More information
Persson, R. (2004). Big, bad and stupid or big, good and smart?. Jönköping: Jönköping University Press More information
Atterström, H. Persson, R. (2000). Brister eller olikheter?. Lund: Studentlitteratur More information
Persson, R. (1999). Vetenskaplig handledning. Lund: Studentlitteratur More information
Persson, R. (1997). Annorlunda land. Scandinavian university books. Stockholm: Almqvist & Wiksell More information
Persson, R. (1996). Formell struktur och personligt författarskap. Stockholm: Almqvist & Wiksell More information
Persson, R. (1996). Psyke, stress och konstnärlig frihet. Stockholm: KMH förl. (Musikhögsk.) More information

Konferensbidrag

Persson, R. (2017). The few, the proud and the brave. More information
Persson, R. (2016). Är alla elever begåvade? Kan lärare lära alla elever allt?. Stockholm: More information
Persson, R. (2013). Who decides what giftedness is?. More information
Persson, R. (2011). Ability Climates. More information
Persson, R. (2011). The Multidimensional Model of Musical Giftedness (3MG). More information
Persson, R. (2011). Social responsibility for Talent in Europe. More information
Persson, R. (2009). The Talent of Being Inconvenient. More information
Persson, R. (1996). The maestro music teacher and musicians' mental health. More information
Persson, R. (1996). The maestro teacher and musicians’ mental health. More information
Persson, R. (1996). The maestro music teacher and musicians' mental health. More information

Rapport

Bondarik, M. Dymarskaya, O. Persson, R. (2017). Talent for the knowledge economy?. Jönköping: Jönköping University More information
Persson, R. (2017). Distress or satisfaction?. Ulm: The International Centre for Innovation in Education (ICIE) More information
Persson, R. (1999). Exploring the meaning of gender. Insikt. Jönköping: School of Education & Communication More information

Samlingsverk

(2014). Se mig också!. Socialmedicinsk tidskrift: Temanummer. Stockholm: Karolinska och Vetenskapsrådet More information

Övrigt

Persson, R. (2015). Tre korta texter om att förstå särskilt begåvade barn i den svenska skolan. More information
Persson, R. (2014). Sweden awakens to gifted education. ECHA Newsletter. : European Council for High Ability More information
Persson, R. (2011). On being musically gifted. Freising, Bavaria, Germany: The Bavarian Center for the Gifted and Talented More information
Persson, R. (2010). Förord. More information
Persson, R. (2010). Särbegåvade barn och ungdomar är utmaning för svenska psykologer. More information


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information