Qi Meng

Universitetsadjunkt i specialpedagogik
Avdelningen för kommunikation och beteendevetenskaper , Högskolan för lärande och kommunikation
Programansvarig för Interventions in Childhood
Programansvarig för Globala Studier