Qi Meng

Forskningskoordinator
Avdelningen för pedagogik , Högskolan för lärande och kommunikation

Kontakt

E-post
Telefon
Schema
Ändra din information

Qi Meng är forskningsassistent för projektet PEPI i CHILD.